Alashara

09.07.2012
Абазаква ругIахъа байара агIахчара ауыс гIалрахан ауатыкв йгIаталцIатI НакIвахв Диана. Диана сквшы 22 дыртапI, абари ауыс айгвыгIвра азыгIандыршаныс лтахъыта йазалху проект дадынхалтI, Лагъь КIавкIаз штаква йрыуу чкIвынргIа рфорум «Машук – 2011» апны далачважватI. Ауи абаза чкIвынргIа радкIылара «Шарпны» далапI, адкIылара йгIащтIырхуа ауысква зымгIвагьи гIальаматра рызлымата дрыцынхитI. Ауи апхъалагьи абазаква ртурыхгьи ркультурагьи лымаджьащахъван, цIолата йшыллырдыруаш дащтан, ауи акIвпI лпроект араса йзахьылцIаз: «Россия апны зпхьадзара мачIу аугIахъаква рэтнокультура тынха агIахчара» – хIва.

– МагIны ду амата йспхьадзитI йгIадзынгылуа чкIвынргIа хIугIахъа цIасква рдырныс, – лхIвитI Диана. – Йырдыруа йахъазымкIва цIолата рмагIангьи гIаргвынгIвныс. ЧкIвынргIа рфорум «Машук – 2011» апны ари апроектла грант гIасквнадыргатI, ауи ахчала йхъыхIхыз афильм апны абазаква хIцIасква пшдзарати лкIгIарати йрыму гIарбапI. Абараса чкIвынргIагьи загIа йнайхьу ахIбачвагьи хIэтнокультура атынха агIахчара уыс ргватра азынахIырхитI.

Абаза тацанадылра атурых

Абазаква рпны атацанадылра цIасква КIавкIаз анахьанат аугIахъаква рпны йшакIвшауа йашIырпшыпI, ауаса йызларапшымгьи аъапI. УахьчIвала аугIа йынкъвыргуз ацIасква псахрагьи гIарылалитI, атацанадылра йапщылаз хабзаквакIгьи ыдзтI, ауаса багъьата йщаквгылу ацIас ащайдза тшгьампсахтI. Аэтнография гIвыраква тшырзынахIырхарквын йгIарныхIхуа щардапI. Абар «Абазаква» – хIва йзхьзу акнига апны цIаста йщаквгылаз атацанадылра акIвыршара аунашва шану: «УнагIва йалалуа ачкIвыни апхIвыспи радгылща гIвбата йахъыхацIыхын: йа йангIалуанта апхIвыспа дырхIвайуан, йа ауи мадза-мадза дгIаргъычуан. Ащарда апхIвыспа дырхIвайуата акIвын йшакIвшуз. ЙгIаншун аргваныта йабадыруаз гIвтгIчвакI рсабиква агара йшыларкIваз ахIвайра ауыс анлырхуаз. Ауи йара ауаса «агара йшылу ахIвайра» – хIва йапхьун».

Абаза тацанадылра: НакIвахв Диана лфильм

Тацата йгIаргуа апхIвыспа данырхIвайуаз ачкIвын йтланыкъвала йтыцIуанта адакIвача цун. Ауи агвып ахъачваква йырхъазымкIва заджв-гIвыджь пхIвысгьи рыцырцIун. Йара ачкIвынгьи дрыццун. Асасчва ангIайра йгIашIарышвта йырхIвайуаз апхIвыспа лыгIвзачви лахщчви дрылата пещ кIьыдакI дыгIвнан. Асасчва айшва йгIахъыцIхта руыс надырдзахырныс йаналагарыз апхIвыспа лъахIыльчва пырас щарда гIандыршун, йырхIвайыз апхIвыспа «лыхв ршвата» дрыцнарахвырныс ахъазла.

Атаца дангIадыргалра атшын йгIашIарышвта ахъвмарра атшындза апхъала мызкIы аъара агIвсуан. Ауи азаман ауацIа атаца ачкIвын йъахIльыкI йпны дадгалан. Ауаъа хъвлапныла чкIвынргIа гIайззунта йкьахвуан, атаца лыла дырпшуан. АчкIвынгьи йыгIвза бзикI йпны даъан (течара дчIван). Ауи йани йаби анадылра тшаздрыхIазыруан. Атаца лани лаби ари ауыс закIылагьи йгьгIаламылуазтI. Ауи лъахIыльчва йрыуата анадылра атшын гвыпзаджвыкI ракIвын йгIайуаз – накIьахIыгIвра.

Атацанадылра атшын пасата йгIадрыбергьыльуанта аъахIыльчва зымгIва ахабар ддырдыруан, ахъвмарра йгIадгылныс йгIадрайгвун. Ахайыр йалу аунагIва ртдзы акв баракъ кIнырхIун, ауыла араъа хъвмарра шакIвшауа зымгIвагьи йалардыруан. Атацатгара апынгьи угIа щарда айззун – ахIбачва атачанкаква йрыквчIван, айцIбачва тшыгIвын. «Уаридада» рхIвумцара атаца ачкIвын йани йаби рунагIва дадыргалуан. АнбжьагIвчва кьахвун, тшурахас йасуан, ахысбыжь рхъагылан. АпшцIа йаннадзарыз хъвмарра акIвдыршун: агваран дута къвабыз йасуан, агьагвакIва ауатыкв дтагыла дкьахвуан, аугIа гIахIвныс йгIайрайгвун, дрыцымшыркъвун. УадыргIвана ацIас йаквыргIапсу апхъанчIви макъым йгIасуамца атаца атдзы днардылуан. Ашвхъымса лщапIы анхъылгуз ахъгIаракви ахча хъвашакви гIалыквырпсун, лщапIы ъалыргылуаз апны уасчва щтарцIун. ЗынзаманкI атаца ашырдза цыраквагьи лыквырпсун. Ауи зчпуз апхIвыс хын араса йылхIвун: «Арат ашырдза цыраква йрапшта бнысла аткъвымгьи ахъыгIвгIврагIатI!» – хIва. Абарат ацIасква йгIарныцIуаз гвынгIвырапI: атаца чкIвын лбзазара хъгIахарныс, ауасчва атIатIара йапшта лбзазарагьи тIатIата йщаквгылныс. Апхъапхъа атаца ланхъва лпещла ддырцун, араъа йнаскIьахьу пхIвыскI дгIалпыралуанта лпыкв цхахвша ахьылщуан, аунагIва шIыц дыгIвнабагIванысла длайхIвахIвуан. ЗгIвадара багъьа зму датша пхIвыскI дгIалыдзхъагылуанта атаца лымъа гIалыртIлун, уадыргIвана рыцIа хвитта йшIалхIвахуан – атаца саби щарда гIалыцIагылырныс ахъазла. Ауатква зымгIва рымщтахь атаца лымхIара днардылуан, араъа ауи тIакIв дчIвата тшпсылщахныс лылшун.

ЙгIвымшкIхуз аквнадылра рчпун. АъахIыльчва аргванква гIазшIыртуанта атаца йлыквнардылуан. АъахIыльчва ъагIвназ апещ дшнардылуамца аныла-арыла йхъылапсу аунагIва пкъыгIваква (йшырдыруаз йаладырпIатIун) аллыргахырныс дащтазтын дышпхIвыспа нардзу алардыруан. Атаца ашв адзхъа ддыргылуан. АхIбачва кьазу-кьазу йгIалыдзхъагылуан, хын-хын тшлыкIвдыршунта йлайхIвахIвуан. АпхIвысква рыуа азаджв йгIалыдзхъагылквуз рунашва, лхъапщыла йызлайзыъу агьиква гIалалхIвуан…»

Араъа хIызлачважваз апны атацанадылра ацIас ахъвква абгата йгьгIахIмырбатI. Абгата йынкъвыргауа ацIасква заманла йгIауахвырквын мызпхьадзара гIарыцIанакIитI. Ажва ахъазла, «рчважвара» – ауыгьи ари ацIас йахъвыкIпI: йгIаныцIуагьи анхъва лтаца данлырчважвауа амш акIвпI, ауи атацанадылра амщтахь мчбыжьпхьадзара агIвста йанырчпузгьи аъан. Атаца лабхъва дйачважварныс дандырхвитуаз агалагьи рыцIа йкIьасан – 5-10 сквша анагIвсра амщтахь. ЙгIаншун абхъва йтаца димырчважвумца йахрат мгIва даныквылуазгьи. Атаца лабаргIа дандырцуз анадылра амщтахь сквшыкI аъара анцIра акIвын.

…УыжвгIанчIви аъаща

Къарча-Черкес йту абазаква уыжвгIанчIви тацанадылра анырчпауа апхъанчIви цIаскви уахьчIвала шIыцрата хIбзазара йгIалалыз агIаншаракви аларпситI.

Ужвы атаца данырхIвайра амщтахь щарда дыгьдырчIвахуам, гIвба-хпа мшыла днардылитI. Апхъала йанымгIалуата йырпхьадзуз рыуа щарда руыс тшапсахтI, ажва ахъазла, ахъвмарра атшын атаца лъахIыльчва йрыуата сасчва щарда гIайлитI (лани лаби ракIвымкIва), аквнадылрагьи йара ауи атшын йырчпитI. УахьчIвала атацачва рхъапщылаква рыхьызква рхIваныс йгьачвпхащахуам, ахIбачва рпшыртагьи гьырчпахуам (апхъала ауи апш гIаншарныс уыла йгьуызгIацIамыжьуазтI). Атацанадылра ахабаргьи уыжвгIанчIви амальла (телефонла) йдыргитI, апхъала апшта угIа гьауацIарыжьхуам.

Ага ауаса йаъазтынгьи, сквшышвпхьадзарала йщаквгылыз ацIас ащайдза гIанхатI. Ужвы атаца данакIвыргашауа йрынгIалуа афаша пшдзаква рышвата атшыгIвква амашинаква рапхъа йгыла йымгIвайситI. Ахъвмарра атшын йшацIасу апшта ачкIвынчва атшква атдзы йшнарцылуашла, ахIальуахъылпа шгIапшцIыргушла йанкъвакъвитI. АхIбара-айцIбара цIасгьи щаквгыларкIвапI. Ауи йаквшахIатхитI, ажва ахъазла, унагIва йалалуа ачкIвын атацанадылра акIвдыршандзыкIьара йпны дъагIадымгылхуа, ахIбачва пIатIу рыквицIауата тшъадимырбауа, хабзала течара дъачIваз дгIаджвылырдахта дгIардасхындзыкIьа. Ажва гьалам, абзазара наскIьапхьадза цIас шIыцгьи шгIаншауа, ауаса йджьаущушта ауати апхъала йщаквгылыз ацIас пшдзакви йангIалуата йацымгIвайситI.

Атацанадылра йаквыргIапсу ахIвссаква рфаша кIьыдата уаквчважвушта йаъапI. Араъа йщаквгылыз ачгIвыча Европа ахьыла йгIатыцIын хIбзазара йгIалалтI, ауаса цIас шIыцта атацачва рфаша уагIахъа квпшыра йтагылуа йалагатI. Швабыж йпшдзата, рдзахыща гвлахIарата, йыззынарху ахайыргьи йангIалдзауата йаъапI. Ари агIаджвыквцIарагьи йгIаунарбитI чкIвынргIа ругIахъа байара атынха хвы шазырбауа, рбзазара апны йгIацадырпахныс йшащту.

ЙшхIхIваз апшта, уыжвгIанчIви тацанадылра шIыцра щарда гIалалтI, ауаса аугIахъа цIасква рджыпха багъьата йтагылата йгIамгIвайситI. НакIвахв Диана йгIалырбаз ашвапхала йуылаухIвитI чкIвынргIа хIугIахъарагьи, хIапхъанчIвиква рцIас пшдзаквагьи ргIахчара йшазгылу, хIапхъанчIвиква йгIартынхаз абайара шдымрыдзуаш.

Квициниа Инна
«Абаза къраль» сайт йазалхпI

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki