International Relations

22.07.2012
Асквш 1932 июль а 3 Брюссель апны Кериман Халис Эдже апшдзара йапхъахуз адуней анкъвакъвра «Адуней амисс» чIахIныгIва хьзы гIалквнадыргатI. Ауи анкъвакъвра къраль 28 йгIартыцIыз рыцIа йпшдзадзу ахIвссаква алан. Трыквшта йгIатыцIта араъа йапхъагылагIвхаз апхIвыспа дызуу аткъвым «Эбжбноу» – хIва йзхьзу апхъанчIви абаза жвлапI.

Ауи аткъвым апхъала ужвы Адлер ъану апны йбзазун. Трыквшта апны ауи лабаду дпашахатI, лаба йащи ауи йхъапщыли музыкант ъазата рыхьыз дыргатI. Кериман Халис асквш 1913 февраль а 16 Астамбыль апны дйытI, лаба Тевфик Халис-бей ахвгIахвтра далан, атгIачва апны Кериман йгьылхъазымызтI, хвгIвайщчва лыман.

Лани лаби лдырраква шцIолахуш йащтата дадрыпхьатI. ДаншIадзаз йгIашIарышвта лпшдзара зымгIвагьи гвы артуата дгIалыркIгIун. Трыквшта апны апшдзара анкъвакъвра адгалагIвчва лаба хвын йгIайыдзхъагылын йгьырзимутI, лныбыжьлагьи 18 сквша дгьнамдзасызтI. Апхьарта дангIалга амщтахь акIвпI анкъвакъвра адгалагIвчва Кериман сурат лхъырхырныс лаба йанйырхвит. Трыквшта апны анкъвакъвра хIвсыса 50-гIвы алан, ауаса Кериман Халис зымгIва рацкIыс дпшдзата йщаквдыргылтI. УадыргIвана ауи Бельгия «Адуней амисс» анкъвакъвра апны Трыквшта рыхьызла далазланыс дырщтитI. Араъа Кериман Халис йгIатылгаз айгIайра Трыквшта рыхъазла магIны ду аман, йшпакIву ухIварыквын Осман империя мсылман къральыгIван, араъа йщаквгылаз ахабзакви ацIаскви гвашIата йырпхьадзун. Трыквшта йауу апхIвыспа ауи апш дуней анкъвакъвра дъалалыз араъа адини акъральыгIви руысква шкIьыдахаз, Кемаль Ататюрк къральыгIва шIыц шгIанйыршауа йаквшахIтхара атахъын. Ари анкъвакъвра амщтахь сквшы 20 руацIа Трыквшта ауаъа йгьаламылхтI.

Адуней апны йапхъахуз апшдзара апаштыхI пхIвыспа лхабар Трыквшта абзазагIвчва гIальаматра ду азырбатI. АугIа гвып-гвып дута йгIалпыралуан, Осман империя апны йпшдзадзу апхIвыспа дырбарныс зымгIвагьи йыртахъын. Апсуа диаспора апны ахIбачва йгIадзынгылуа ашIаква абари апш гIаншаракI аунашва рархIвхуамца ужвыгIандзара йгIамгIвайситI: анйаракI апны Кериман Халис адуней апны зымгIва рацкIыс йпшдзу дытрыквпхIвыспата ангIархIва щарда дымхъвыцуата дштрыквмыз, лугIахъажвлала дышчеркесу, дшабазу джьауапта йалтхтI.

Ауи азаман апшдзара анкъвакъвра уалазланыс джьауапкIра дууын. Мсылман къральыгIва йауата адунейла йапхъахуз апшдзара апаштахI пхIвыспа ахIвссаква хвитнагIа шгIарыртуа дамыгъата йгIалырбатI. Ужвы аяпон социологква йгIважвахуз асквшышв ауацIа ажвлара апны апхIвысква рхвитнагIаква йшрыладырхIуз ауысла архъвыхраква анакIвдыршауа Эбжбноу йауу Кериман Халис Эдже лыхьыз швапхата йгIарглитI.

Кериман Халис ткъвымхьызта Эдже асквш 1934 агIан йлыртатI, аткъвымхьызква руысла йлырхыз ахабза абзазара йаналарыжьуаз. Трыквбызшвала «эдже» «пхIвыспа пшдза» – хIва гIаныцIитI. Ататюрк йхъатала ауаса йлыхьицIатI апшдзара анкъвакъвра апны йгIатылгаз айгIайра ахъазла.

ЙащтагIайуаз асквшква рагIан Кериман Эдже рыцIа дцIакIыта дбзазун. Интервью гьрылымтхуазтI, лхъатачIв бзазара ауатыкв йшгIатамылуашыз дащтан. Йшбергьльу апшта, гIван унагIва далалтI, гIвпачви пхIакIи гIадзынлыргылтI, ауатгьи жвыгIвсабичва гIархъшахъыцIтI. Лбзазара апны йцIыхъвахуз асквшквагьи лцриква дрылата йылгатI. Абазаква йгIарылцIыз адуней амисс насып лпщылата дгIабзазатI, асквш 2012 январь а 28 адуней лхIваджьтI, лныбыжьла сквшы 99 дрылан. Астамбыль апны дыцIарцIатI.

Трыквшта апрезидент Абдуллах Гюль Кериман лыхъазла дджьабауата араса йхIватI: «ХIара анцIралагьи пхата хIгвы дтазлуштI Кериман Халис Едже. Ауи адуней апны хIкъраль ахьыз щтIылхтI, агIвычIгIвыс ду Ататюрк йхъатала «Едже» ткъвымхьызта йынкъвылганыс лквнайыргатI».

Квициниа Асида
Аинформагентстваква рхабарквала йадгалапI
«Абаза къраль» сайт йазалхпI

АвидеогIвыра Н.И. Кара-Османоглу (Анкара, Трыквшта) йатайкIтI

Кериман Халис Эдже асквш 1913 агIан Фындынклы район йтабзазуз Фэрхунде Хаными Халис Беи ртгIачва апны дйытI. ЦыгIвсабичва рпны ауи дгIвыджьхун, лсабихъа гвыргъьарала йырчвыта лаба йунагIва Фындыклы апны йылгатI. Лабаду Хуршит Паша атгIачва тынха ду рзгIанижьтI, ауи ахIатырла байата йбзазун. Кериман Халис Фэвзийе апхьарта дгIалгатI. Апхьарта дангIалгушыз асквшква рагIан лынцIра йгIалалыз агIаншара хайыр лбзазара шабгу апсахтI: Джумхурийет газет анхагIвчва йадыргалыз апшдзара анкъвакъвра далазланыс ддрайгватI.

– Сара сапхъала Джумхурийет газет анкъвакъвра йалазлуш хIвсыса пшдза щардагIвы гIалырххьан. Сабагьи, ауи йыгIвзачваквагьи, ажурналистквагьи анкъвакъвра салалырныс йгIасыхIвун. 17 сквша саныртазгьи саба йгIайыхIвун анкъвакъвра салалуата сйырхвитныс, ауаса ауи сквшыкI ауацIа дгьадымгылуазтI.

– Алицей апны бапхьара балгандзыкIьа дазпшуазма?

– СквшыкI ауацIа йгьырзимуазтI. УадыргIвана йыгIвзачва даддыргылын анкъвакъвра салайыжьтI. Апхъала саба аугIа сыгьрылайымжьуазтI. Абал амщтахь ажвлара срылалуа салагатI.

Зыхьыз бергьльыз агIвгIвчва – лаба йыгIвзачва, йара Ататюрк йхъатала Кериман Халис йлыхIвун Трыквшта ауацIала йакIвшуз апшдзара анкъвакъвра далалырныс. Лпшдзара йгьахъазымызтI Кериман анахьанат дызларайгIайуаз, лдырраквагьи цIолан, дгIазлыцIыз атгIачвагьи пIатIу ду рыквын. Асквш 1932 июль а 3 Трыквтша апны хIвсыса 50-гIв рквта ауи апшдзара дапаштыхIта далырхтI.
Кериман Халис асквш 1932 июль а 31 атшын Бельгия апны йакIвшара атахъыз анкъвакъвра апынгьи апхъагылара гIатылганыс дазыхIазырын.

– Ауи анкъвакъвра къраль 28 йгIартыцIыз ахIвссаква алан. Саргьи ауат срыуазаджвын. АдахIвра са йгIасыквшван сапхъагылагIвхатI.
СанайгIай амщтахь съабзазуз асасырта журналист щардагIв надгылтI. Апахь апны аугIа швабыж йщардагIвын, асасырта сджвылцIта срызцаныс ртахъын. ХIкъраль абаракъ снапIыцIамкIва сшджвылымцIуаш расхIвтI. Трыквшта апосольства апны баракъ гара йцатI. Ауаса асасырта апны асхъа къапщыкI гIараутI. Саба амызи айачIви асхъа шкIвокIвакI апны йгIатйырсан ауаъа йаквцIлайыркIтI. Абараса напIыла йхIчпаз абаракъ сымата сгIаджвылцIтI. АугIа санырба йцIыруа йалагатI: «Viva Трыквшта! Viva Кериман! Viva Ататюрк!»
Асасырта хIаннашылх саби сари хIыладзква гьхIзымкIтI. Хъвлапны аннадза опера апны хIдрайгван хIцатI. Аопера апны зымгIвагьи гIагылын ауырата напIы йастI – Трыквшти сара атрыкв пхIвыспи йгIахIайхIвахIвуата.

Трыквшта данацапах аугIа Кериман Халис афырква рапш дырбауата йгIалпыралтI.

– ХIангIадзах астанция апны аугIа швабыж йжвпIата йгылан, ауи аъарагIв гIайззан. ЗымгIвагьи цIыруамца напIы йсзасуан.

Ажва гьалам, атрыкв пхIвыспа лайгIайра зымгIва рацкIыс йайгвыргъьуз Ататюрк йакIвын. Кериман Халис лыхьызла йадыргалыз ахъвлапын анйара апны йгIайззакваз тшырзынайырхауата ауи йгвыргъьара рыцагIвишатI.

– Ататюрк йыгIвза Тахсин Озер сара сыхьызла анйара адигалтI. Ауаъа Ататюрк даннадгыл сипыралра шатахъу гIасархIвтI. Ататюрк саниба дгIагылтI. Ауи алахъвгIахъасра зынгьи йгьсхъаштылхуашым. Апашаква зымгIва гIагылын йгIасайхIвахIвтI.
Сара Ататюрк йнапIы ба асхIвтI, йаргьи схъапахь ба гIайхIвын дгIасайхIвахIвтI. «Сара ЭджехIва быхьсцIатI, йбгвапхама?» – хIва дгIасцIгIатI. Саргьи араса йсджьауапхатI: «Сара спаша, уара адуней шабгу гIасутатI» – хIва. УадыргIвана йахщи Афет Хаными рыдзхъа сйырчIватI. Ахъвлапын йашымтан. Йгьи хIгIахIвуан…
УахьчIвала са сгIариква рсабиква срыдзхъачIвапI. Сцриква зымгIвагьи сгIакIвдыршитI. ХIара насып зму тгIачвата хIацбзазитI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki