Library

Асквш 1984 агIан ауысагIв Мыхц Кьарим абаза бызшва ауысла йхъвыцраква апхьагIвчва йрыцагIвишауата араса йгIвытI: «ХIара хIпхьадзарала ангьльызква хIраъаразарквын адуней апны дугьи хвыцгьи йрымагIальаматдзата хIыбызшва ддырдыруашын, ауи аъарала йбайапI, йымчхъапI, йджьащахъвапI ауи хIыуа азджьакI йрачварымщахуа хIыбызшва цри! Айшыста йсхIвапIта, хIыбызшва уыса алаугIвырнысгьи убжьы аущтта уарад алаухIварнысгьи уызгIвымсхыз бызшвапI. Ауи хIзымчпузтын йкъванчу хIыбызшва гьакIвым, хIара хIакIвпI».

Арат ажваква йрыпхьауа агIвычIвгIвыс магIны рзийымбаныс ауыпI: зчIвы змыртшхъвауа даъума? Ауаса Мыхц Кьарим сквшы 50-ла дйапхъанысуата, асквш 1934 май мыз агIан, Ленинград йауаз апхьахьа, абаза бызшва йгIаквчважвауа йапхъахауа амонография автор Генко А.Н. йшгIаликIгIузла, «абаза бызшва абайарала КIавкIаз абызшваква швабыж йгIарылхIвитI, Европа абызшваквагьи йыршIуырпшуашта йгьаъам».

Ассимиляция агIаншараква зальмагIала йгьакIвымшузтI, ауи псабара хабзапI: абзазара апны зпхьадзара мачIу аугIахъаква рыцIа йпхатшу аэтносква йырпщылата йрылагIващауа йгIамгIвайситI. УахьчIвалагьи ауи ахабза апхъала апшта йынхитI. ЙцIыхъвахауа асквш гIвышв руацIа абазаква зымч дуу аурышв этнос йраргванта йбзазитI. Ауи абаза бызшва аъаща апны ащта гIаннажьитI. УахьчIвала абаза кытква рбзазагIвчва рыуа щардагIвы рчважвара аурышв ажваква йырхъазымкIва ажванахъа абгаква аналарцIауа щардата йгIаншитI. Зунашва хIхIвауа ауыс абаза кытква зымгIва йырзынархапI, ашIаква ныжьхта ахIбачвагьи йырхьыгIапI. Йджьаущушта йаъума акъалаква йыртанагаз абазаква руыс шцаз? Зыжвлара йырчвыхъарахаз абазаква урышв бызшвала йчважваныс, руыс аларбаныс рымамайрахитI, ауат йгIадрихкваз йшхвыцу йгIашIарышвта рцри бызшва асабигIзарта акIвызтынгьи, апхьарта акIвызтынгьи, ауниверситетква рпны акIвызтынгьи зджьарагьи йгьыргIумта йрымдыруата йгIадзынгылитI. Йара ауи акIвпI йыззынхауа агазетквагьи, ажурналквагьи, акнигаквагьи, арадиуагьи, ателебарагьи, ауат гIакIвзыршауа абзазара шабгугьи.

УыжвгIанчIви абазаква апхьадзара урышв бызшвала йырхIвитI. Цри бызшвала йанпхьадзауа жвабадза акIвпI йырзыхIвауа. Амчбыжь амшква урышв бызшваламкIва абаза бызшвала йгьырхIвахуам хIва йауаштI. Абаза бызшва «йауахатI» аурышв адхIвалгаква «а», «но», «и», ажваква «вот», «все», «уже», «часто», «давай», «пока»… Арат ашвапхаква йгIадырбитI хIызлачважвауа абаза бызшва шыдзуа.

ЦIабыргыта, йгьангIалуам ужвы йуыркъванчаныс апхьартаква, ахабарргагаква хIцри бызшва йъазарархауа ахъазла. Урышв бызшва анахьанат аугIахъаква хIыргвынгIвуа хIрачважваныс йгIахIцхърагIитI, ауи акIвымкIвагьи урышв бызшвала адырраква гIахIайдзитI, хIбзазара ъачIвагIа тшахахIыргIвазитI, хIкъраль ауацIа, адуней апны аполитика, аэкономика, аспорт, акультура, алитература рпны йыншауа алахIхIырдыритI. АгIвычIвгIвыс йхъвыцща ацIолара, йдырраква ртшауацIнарыхра апны урышв бызшва амагIны швабыж йдупI. Ауи йгIалцIла уахьчIва хIызщтазара атахъу урышв бызшва хIрыхъарара гьакIвым, ауи йацта хIцри бызшвагьи цIолата йшыгIдыруаш, ауи агIащаквхари атшауацIнарыхри хIшырзынхуш акIвпI. ЙшпакIву ухIварыквын абаза бызшва ыдзырныс уахьчIвала закIгьи шазхIвам нахвапI. ХIара хIцри бызшва йазхIыму ахъачвамщари агвалымсри йшаъу йнайуазтын ауи йгIаргванхауа ажвасквшапхьадзара руацIа йыдзуаштI. Ауи заджвгьи дгьарбайушым, ауаса агIвычIвгIвара йатаркIвах йбайу, шIырпшыра замам угIахъа бызшвакI рылдзгIуштI. Абараса йгIанымшара ахъазла хIгвалымсра хIрыдзта хIтшдырра гIахIыршIыхара атахъыпI, хIапхъанчIвиква йхIызгIаныржьыз абызшва агIащаквыжьра багъьата хIазымгылкIва амаль гьамам.

Ари апш аъаща апны акультура бзазара анархараква зымгIва тшауацIырхуата йаъазара атахъыпI, атеатр анхарагьи ауи йаланакIуата. Актерква ръазара, уыжвгIанчIви заман абзазара йаквыргIапсу, ауагIа хъызкъьалуа апьеса джьащахъваква рыргылра абаза бызшва аугIа рчважвара апны атшауацIнарыхра швабыж йахъвуштI. Датшагьи ари ауыс апны рмагIны швабыж йдупI гвыбзыгъата йаныргIалу ахIарыфбаква, апхьагаква, йгIадзынгылуа абанпараква йрыквыргIапсу агвацчпа гIвыраква ргIацIщтра, ауат агIвыраква ауагIа йрылагара. ЙалкIгIата асабиква йырзынарху акнига джьащахъваква пшдзата йаныргIалта йгIацIщтра атахъыпI, йауа ухIварыквын абызшва акультура асабиква рыцIа майрата йрыларкIитI. Ауат акнигаква радгалра апны талант зму авторква, асуратчпагIвчва рылшараква гIарысабапра атахъыпI, рынхара бжара амамкIва йакIвшауата, амальта йаъула рыршIыйара аъазара рзыгIарбауата, ауи ргвышхвара азыгIаншауата.

ХIызлачважвауа йрапшу апроектква бзира рщардапI, абзазара йалажьра ахъазла акврыдзраква щардапI. Акврыдзра ауыс анымхъйауа йзачIв гIаджвыквцIара бзийызлакIгьи гьузынардзушым. Ага ауаса йаъазтынгьи, аугIахъа культура, рцри бызшва ргIащаквыжьра, ртшауацIнарыхра йырзалху апрограмма аъазара атахъыпI, ауи акврыдзраква акъральыгIва агIалцIыртаква йырхъвдаквцIараханыс ахъазла ауыс айрышта йынкъвцара атахъыпI. ПIатла амамкIва йырхъйара атахъу уыспI йгIахIрахауа.

Аспектакль гIальаматква ргыл йауаштI, йхIвапсагIву ахIарыфбакви, апхьагакви, зхIагIара дуу алитература гIвыракви гIацIщт йауаштI, ауаса ауат ргIаныршара ауагIа азыбжамызтын закIгьи тшгьапсахуашым. АуагIа ртшдырра апсы агIылахIва йтагIвацазтын къральыгIва программакIгьи гьрыхъвушым. Ауи ахIатырла аугIа ртшдырра агIащтIыхра кIьыдата уадынхалра атахъыпI. Ари ауыс зымгIва йрапхъапI. Адгалра нхараква аквшвауата йщаквгылыргьи уахьчIвала хIпахь йгылу ауысква рырхъйара гIамта бзидздза гIарыцIанакIуаштI, хIцри бызшви хIкультури хвы рыквцIара, хIрызсакъхара шатахъу угIахъа тшдыррала йхIрыбагъьауа хIацIагылра атахъыпI.

ХIшхъвыцуала, уахьчIва дзачIв гIвычIвгIвысызлакIгьи йцри бызшва йдыруата, ауи агIащаквхара дащтата, йсабиква, ауат ргIариква йырдырныс йтахъызтын амальквагьи йызгIауаштI. Ауаса хIцри бызшва гIащаквханыс ахъазла ауагIахъа зымгIва йрыквыргIапсу амаль бзи шIыцква гIахIаура, йгIахIрысабапра атахъыпI.

Асквш 1990-ква рцIыхъва, асквш 2000-ква ргIаталымта абаза тележурналистква ркъарула амультфильмква «Йаъан-йбзазун лакI», «АбжьыгIв пельуанчви йпсыз апаштахI пхIи ртурых» абаза бызшвала йатаркIтI. УадыргIвана рнадзара рыцIа йхIагIата абаза актерквагьи «Эльбрусоид» фондгьи ркъарула йатаркIын афырква рбыжьквала йадгалата амультфильмква «Асльан-паштахI», «Простоквашино», «Винни-Пух» адуней йгIаквылтI. АпшыгIвчва ауат ргвапхатI. Асквш 2007 агIан Уазден М. акомпьютер амальква гIайрысабапын абаза бызшвала йапхъахауа амультфильм дадынхалтI. УыжвгIандзарагьи апшыгIвчва йыргвапхауа ауи амультфильм Мыхц Кьарим йуыса «Михаил Харитон йпа» йгIахъыхпI.

Йджьаущушта йгIаншауа ари акIвпI: ауат амультфильмква абаза бызшвала апшыгIвчва рыцIа йыргвапхауата йырпшитI, йшпакIву ухIварыквын хIыбызшва абжьы рызгIашIыцхитI, хIыбыз йыквцIуа ажваква гIацанарпахитI, йгвыбзыгъу ажвацгIайква угвы йгIатахитI, жвыра зхьыз ажваква шIыц-шIыц урыздырхъвыцхитI. Ауи йгIахъшахъыцIуата амультфильмква йрылу ажванахъа гвыбзыгъаква, афразеологизмква аугIа рансимш чважвара йгIалалитI: «АхIваква рапш тшызжвагватI!», «Ари уыщтахь ахчара сара гIазабта йызсыквйа?!», «ЙсызшвыргIва, мадам. ШвсыквымцIума сшвмыртIгъвуа»…

Ари агIаджвыквцIара асабиква рыхъазла магIны заму йыргвапхауа йгьи йрымаджьащахъву амальла рцри бызшва йъаргванхауа йгьахъазым, абызшва апшдзара рылархIвауа, ауи хвы аквырцIауа, бзи йырбауа йабжьитI. Ауи ахIатырла амультфильмква рыдынхалра ауыс ашIамсуа йымгIвайсра шатахъу кьангьаш гьалам.

Абаза бызшва атшауацIнарыхра йацхърагIитI цIаста сквшигIадза Тльабыча Альберт йакIвйыршалауа абаза ашва афестивальквагьи. МагIны зму араъа йырхIвауа абаза бызшвала ашва шIыц агIаныршара йгьахъазым. АуыжвгIанчIви ашва шIыц пшдзазтын, чкIвынргIа ргвы йалалуазтын ауи ажваква ргвныркIылуа, йацырхIвауа, йддырдыруа йалагитI. Ашва ахIвара йаццауата арахьари ахъатала рцри бызшва апшдзара атагIарыдсылхитI.

Ставрополь акультура квта «Абаза» апны Йуан А. йгIаджвыквцIарала урышв бызшвала йкIвыршата йгIадзынгылуа абаза сабиква рыхъазла аудиолекторий агIаныршара ауатыкв йгIаталтI. Апхъапхъа аугIа рыцIа щарда йгIадрысабаплауа ажваква, ажвацгIайква, азцIгIараква, аджьауапква астудия апны йанырцIаныс акIвын йшалачважваз, урышв бызшвала атакIракви йатахъу акомментарийкви рыцта. Ауат акнигаква йрапшымкIва рынкъвгара агалагьи ймайрапI – адиск йа акомпьютер, йа ателефон йаныта, йанутахъу зъара утахъу узахъгIвылгIауата. Датшагьи ари агIаджвыквцIара хъгалрата йаму – уыста йчпата тшурыгIапсауата йгьаъам, йанутахъу йазалху аквцIа уаквста уаздзыргIвы.

Ауыс адынхалра анджвыквыл псахрагьи шIыцрагьи гIалалтI: абаза угIахъа ртурых, ршIалахIвари рлитератури йгIарыквчважвауа ачважвараква аларцIахтI, алексика абаза бызшва йгIаквчважвауа ахъвыла йаладырхIатI. Йаргьи аудиолекторий зтагылыз аджыпха культура дырра чважварата йщаквгылтI. РыцIа йхъадата ауи йалагылаз цри бызшвала ачважвара ахъвква ракIвын. Джьандар А. дыздынхалта йгIацIищтыз аурышв-абаза айчважвага ащатала жвицхъвыкI хIрыдынхалтI. Ауат йгIахъыртIуан арат атемаква: «АтгIачва. АъахIыльчва», «Разыра. ХIвахIвра», «Анйара, акъвыцIхра рсальамтйыща», «ГIарайгвара. Анйара. Айчважвара», «АнгIалра. Аквымшвара», «Арыпхьара. Дырра. ЪачIвагIа»…

Ари аудиолекторий ахъазы абаза бызшва гIанахчушта, йгIащаквнажьуашта заджвгьи йгьипхьадзум, ауаса ауи апхъала йгIахIрахата хIызлачважваз амультфильмква, аэстрада уарадква рапшта ауатыкв йгIаталыз ауыс архъйара йалшауала йацхърагIуштI. Ауат амальква анадкIылу абаза бызшви абаза культури йырзынарху агIальаматра, ауат хвы рыквцIара, ауагIахъа тшдырра алархIара агьиква йырзынхуштI. АуагIахъа культура ахIагIара тшщтIнахпхьадза абаза бызшва гIазхчуш, йгIащаквызжьуаш, тшауацIназрыхуаш амальквагьи йрылахIуштI.

ЧкIала ПIитIа,
«Абаза Къраль» сайт йазалхпI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki