Library

ТIыгв Владимир БатахI йпа асквш 1935 апрель а 25 атшын Къвайдан кыт апны дйытI. Йцри кыт апны апычIв апхьарта дгIалгатI, уадыргIвана Николаевск квтанай апхьарта. Апхьарта дангIалга Къабард-Балкъар къральыгIва университет историяла, филологияла афакультет дыцIалын асквш 1960 агIан диплом «къапщыла» дгIалгатI. Йара ауи асквш Къарча-Черкес наука рхъвыхра институт литератури фольклори рхъвшара апны дынхауа далагатI. ЙащтагIайуаз асквш аинститут анхагIв шIа «Коммунизм алашара» газет анапаква «МгIва цIабыргыла» – хIва йзхьзыз йгIвыра гIаквицIатI. Ари агIвыра датшагьи щарда ащтагIайтI. Асквш 1965 йгIашIарышвта ТIыгв Владимир абаза гIвгIвчва йгIарыквчважвауа агIвыраква гIаквицIауа далагатI: Цекъва Пасарби, Джьгватан Къали, ТхIайцIыхв Бемырза, Тльабыча Мира, ЛагIвычв Джьамльадин…

Арат агIвыраква рпны Владимир БатахI йпа абаза литература аъащата йызту, агIвгIвчва рыуа дзачIвызлакIгьи ауи атшауацIнарыхра ршIыйара къарута йалайцIаз гIайырбатI. УадыргIвана ауи арат ахъвыцраква асквш 1966 агIан Черкесск апны йгIацIцIыз ймонография «Абаза литература ащаквгылра» йалайцIахтI. ТIыгв Владимир йапхъахауата йкъальам йгIацIцIыз ари акнига абаза литература йгIаквчважвуз йапхъахауа гIацIщтран. Акнига аунашва «Коммунизм алашара» газет йшанызла, апхьахьа шIа абаза литература ащата джвыквлищтара асквш 1960-ква рпныдза мгIвата йгIамнадаз, ачIвырхъаква шаъаз, штшауацIнахуаз цIолата йырхъвыхын йгIайырбатI.

Асквш 1967 агIан ТIыгв Владимир ймонография аматериал гIайрысабапын ГССР анаукаква р-Академия кырт литература атурых а-Институт апны «Абаза литература ащаквгылри атшауацIнарыхри» темала кандидат диссертация йхчатI. ТIыгв Владимир йбзазара апны ари агIаншара апресса рыхъазла гватрадъа йгьгIанымхатI. Йара ауи асквш ноябрь мыз агIан Джыр ХIамид абаза газет йгIаквицIаз агIвыра апны йара алитературадырыгIв йхъазымкIва ауагIахъа зымгIва рыхъазла ТIыгв Владимир йдиссертация ахчара амагIны шдуу гIаликIгIатI.

Ауи амщтахь хысквша анцIы Владимир БатахI йпа акъыльпшгIара цIола йаквшахIату архъвыхра нхара «Абаза литература атурых ауысла» урышв бызшвала йгIацIищттI. Ауищтара сквшы 40 агIвсхьатI, ауаса абаза литература атурых ауысла ари акнига рыцIа йнардзу, рыцIа йцIолу нхарата йырпхьадзитI. УыжвгIандзарагьи ауи апш рхъвыхра нхара ду датша заджвгьи йгьакIвимыршастI.

Кандидат диссертация анихча амщтахь аинститут апны ТIыгв Владимир наука нхагIвы ахIбата ддыргылтI, асквш 1973 йгIашIарышвта апхьахьаква рсовет дасекретарта дынхун. Ари аъанатIагьи 14 сквша руацIа дахIврала йынкъвигатI.

Асквш 1988 агIан «Литература Россия» газет анапаква рпны Владимир БатахI йпа абазаква рпхыцIа агIаншара нашхыйаква йгIарыквчважвауа гIвыра ду гIаквицIатI. Агазет гIвыра апартия ачыннкъвгагIвчва гвыгIвмыгIв ду гIарыланацIатI. Апхьахьа йхъвыцраква хвитта агазет йъагIаквицIаз ахъазла КЧНИИ апны йъанатIа дакъвырхтI, апартия атланыкъвалагьи гвыбгъан гIайгтI. ТIыгв Владимир йъанатIа дахъыхра уыс баргвын: рнапIщтIыхра йшыртахъу апшта йаквшвандзыкIьара ачыннкъвгагIвчва йамайчуата асовет йалу апхьахьаква ацIадырсыгьуан. Йылшарызма хIыуа дзачIвызлакIгьи йынхарта далхъвдызчIвныс закIы ззхIвам абари апш чIвырхъа багъьа йчпарныс?! ТIыгв Владимир йчпатI. АзджьакI асквш 1980-ква рцIыхъва рыцхIагIата йырпхьадзуз агIаншараква ужвы хъартшхъвагата, хъардурата йырбитI.
Владимир БатахI йпа йуыс араса йаналапIатIа асквш 1988 агIан Къарча-Черкес къральыгIва пединститут апны нхара далагара атахъхатI: апхъапхъа литература акафедра дадоцентта, уадыргIвана асквш 1992 йгIашIарышвта – акафедра даунашвачпагIвта. ГIвысквшала профессор хьзы гIайквнадырган аспирантура гIахъитIытI.

ТIыгв В.Б. йыхьыз абаза литература йызлагIалахаз алитературадырри ацIбацIбари йгьырхъазым, ауи йгьи дпрофессионал фольклористын. Асквш 1965 йгIашIарышвта асквш 1994-дза саби фольклорта, этнография этюдта, локIта, турыхта хвазкIкIракI гIацIищттI. Ауат йрыуата рыцIа йхъаду, кьангьаш аламкIва, асквш 1985 агIан урышв бызшвала тираж жванзыкь йнадзауата Москва апны йгIацIцIыз азкIкIра «Абаза уагIа рлокIква» акIвпI. Владимир БатахI йпа афольклор йгIазикIкIуа, йгIацIищтуа йахъазымкIва йгьи дархъвыхгIвын. Ари анархартала ауи йырхъвыхраква асквш 2002 агIан акнига «Асквшышвква руасаражвра ачвахъабага» агIацIщтрала йакIвйыршатI. Ари анхара апны апхьахьа уахьчIвала йгIазыркIкIыта йаъу афольклор материал зымгIва цкIы-цкIы йалйыргатI, ауыс ахъатаква зымгIва гIащтIихтI, афилология, аэтнография, астрономия, адин, атурыхдырра амальква гIайрысабапуамцара дадынхалтI. Ауи ахIатырла акнига наука рхъвыхратагьи, философия нхаратагьи апхьагIв йдырраква арыцIолушта амагIны швабыж йдупI.

Акнига «Асквшышвква руасаражвра ачвахъабага» апны ауагIа ршIалахIвара ажанрква зымгIва гIахътIыпI, автор анаука ауыжвгIанчIви амальква гIайрысабапуамцара дадынхалтI, ащтацащалагьи, йауацIыху архъвыхраквалагьи, цIолата йгIарбу адырраквалагьи швабыж йнардзата йаъапI. Ауи ахIатырла асквш 2003 сентябрь а 5 Адыгея къральыгIва университет апны ТIыгв Владимир гIвнархаракIла (фольклористикали Россия Федерация ауагIахъаква рлитературали) йара доктор диссертациякI дахIврала йъайзыхчаз джьаущушта йгьаъам. Ауи йдиссертация нхара «Абазаква рфольклор йгьи рлитература: ауат разазаъаща адинамика» апны йадкIылу анаука материал апхьахьа сквшы 40 райхIа дадынхалтI. Зпахь дгIачважваз адиссертация совет йалакваз йацшIакIта ТIыгв Владимир апхьахьа хьзы «афилология наукаква рдоктор» гIайквнадырганыс ахъазла напIы щтIырхтI.

ЙыршIыйара нхара гIамтата йгIацIанакIуа ауацIа Владимир БатахI йпа гIвыра 80 гIацIищттI. Ауат йрыуапI амонографияква, ауагIа ршIалахIвара азкIкIраква, абаза апхьартаква рыхъазла литературала апхьагаква. Ауи цтомкI йнадзауа «Совет литература атурых», «Адуней литература атурых», «Абаза-урышв ажвар» ргIацIщтра джьгарта дацхърагIатI. Йынхара мгIва анаука анхагIвы айцIба йъанатIала йджвыквицIан КЧНИИ апхьахьаква рсовет апны апхьахьа секретарь йъанатIа дазынадзатI, КЧГУ апны алитература акафедра даунашвачпагIвта дынхатI, афилология наукаква дырдокторхатI, дпрофессорхатI. Йнаука нхара пIатIу аквырцIауата «Къарча-Черкес Республикала гIатгара зму анхагIвы» ртшхъвгага хьзы гIайквнадыргатI. ТIыгв Владимир абаза литературадырра дащатащтIацIагIвта йыхьыз атурых йгIалахатI.
.

ТIыгв Владимир БатахI йпа асквш 2006 февраль а 21 атшын адуней йхIваджьтI. Асквш 2011 сентябрь агIан йыхьыз Къвайдан кыт аквтанай апхьарта йахьырцIатI.

ЧкIала ПIитIа,

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki