Library

Псыжв кыт абиблиотека гIаншищтара сквшы 90 цIитI. СынчIва ажвлара ари аюбилей дыртлапIатI. Абиблиотека атурых швабыж йбайапI, йджьащахъвапI, йгIадзынгылуа абанпараква рыхъазла магIны амапI.

ЙагIвсыз асквшышв ахъа, Совет власть анщаквгылуаз йапхъахуз асквшква рагIан, акультура ауысква рырхъйара баргвыра ду апщылан: дырра змаз аугIа гьнамхъузтI, апхьартаква гьаъамызтI, ауагIахъа бызшваквала книга гьгIацIрымщтуазтI, агIвырагIацIщтыртаква акъала дуква рпны акIвын йъанхуз. Ага ауаса йаъазтынгьи, ареспублика акытква, астаницаква рпны апхьара йазадгалаз атдзычкIвынква гIандыршун, уадыргIвана ауат библиотеката йынхауа йалагатI. Ауи апш тдзычкIвынкI асквш 1922 агIан Дарыкъвакт (ужвы Псыжв кыт) апынгьи йгIаншатI. Ауи агIаныршарагьи атшауацIнарыхрагьи апхъапхъадза йадынхалуа йалагаз Джьанымбей Джьальамыс, Бьюкова Нина, МалхIваз Абдул, Татаршвауа ХIамзат, Муратыкъва Лиза, Хоева Валентина ракIвпI. Акыт абзазагIвчва уыжвгIандзарагьи арат агIвычIвгIвыс гвапаква пхата йгIаргвалашвахитI. Ауат рыуа дзачIвызлакIгьи жвасквшапхьадзара руацIа абиблиотека анхара ргIапсара аларцIатI.

Акыт абзазагIвчва МалхIваз Абдул ажвлара уысква, ауагIахъа уысква, акъраль руысква дырзгIашыкъта, йгвы рзыцхIауата акIвапI дшырдырхуа. Ауи асквш 1949-дза апхьара тыдзхвыц апны дынхатI. Дыздынхалуаз ауыс бзи йбун, апхьара ауагIа аквйыргвышхвун, щардагIвы закIы ангIаргвнымгIвуаз, йаназцIгIушыз Абдул йпны йгIайуан, йаргьи гвыхътыла драчважвун. Ауи йтара йгылхыз ачкIвын шIа Татаршвауа ХIамзат йакIвпI. Ауи педучилища дангIалга абиблиотека апны пщысквша дынхатI, уадыргIвана Къвайдан апхьарта арыпхьагIвта дырщтитI. Йджьащахъву ауи йчважвараква йрыщцаз йкытлагIвчва ХIамзат щардала дгIаргвалашвун, ауаса йара арыпхьара бзазара уыста йгIалихтI.

Апхьара тдзычкIвын гIвыра здыруаз абзазагIвчва сквшы 30 руацIа йырзынхатI. Асквш 1951 ауи библиотеката йырчпахтI, ауаъа книга 800 раъара азыркIкIхьан. Ауи асквш йгIашIарышвта араъа дынхауа далагатI Муратыкъва Лиза. Ауи асхъан апхьарта быжькласскI дгIарылган жвибыжьсквша ахIа дгьыртамызтI. Ауыс дащцандзыкIьара йазалху адырраква ъалымамыз йгIалцIла дгIапсун. УадыргIвана, Ессентуки йтагылаз абиблиотека техникум дангIалга амщтахь, лкъаругьи лдырраквагьи абгата абиблиотека йалтатI. Акнигаква рпхьадзарагьи апхьагIвчва рпхьадзарагьи йрылахIахьан, анахьанат абзазагIвчвагьи книга йапхьаныс йдыргвышхвун.

Асквш 1962 агIан Псыжв кыт абиблиотека тыдз кIьыда тыбгIа азырчпатI: апхьара пещ аман, акнигаква рщтIацIарта азалхын, абонемент хъвшара кIьыдан. Абиблиотека ахачIвквагьи йрылахIатI, хыгIв ъачIвагIагIвчва акыт йахъазымкIва йаргвану анахьанат акытквагьи йырзынхун, йахъыхацIыху абзазара уысква йырзынархата йгIацIцIыз книга 18384 раъара аман. Абиблиотека анхагIвчва щардала амеханизаторкви арахвырхIагIвчви йрызцалун, йызлахIвуз акнигаква рзыргалун, апхынла ащхъа хIвыртаква рпны йцунта агитация нхара акIвдыршалун. Зуыс бзита йыздырыз, йазъазахаз абиблиотека аунашвачпагIв Муратыкъва Лиза йгьидадгалагIв бзийын. Ауи ахIатырла ари абиблиотека анхара арайонла зымгIва йрагъьта йырпхьадзун.

УахьчIвала абиблиотека Псыжв кыт йапхъахауа агимназия апшцIа апны йаныргIалпI. Абиблиотека йахъыцIуа асквш 90 араъа акIвпI йъадыртлапIаз. УахьчIвала ауи унашва ахъылцIитI аъачIвагIагIв ъаза Шан Эльза, ауи йлыцынхитI зуыс бзита йыздыруа КIарма ФатIима, Хъакъвыпщ Софья, Йуан Шама. Айззара йалан апхьагIвчва, гIагвалашвахра пшдза щарда згвы йту акыт абзазагIвчва. Ауат йрыуапI КIарма Назыкь, КIьыщмахва Марджьанат, Чыкъ Фаризат.

Абиблиотека йащардапI апхьагIвчва шIаквагьи. ЙайцIбадзакву Унежев Клими ГIап Артури согIата асаби книгаква рыртатI. Апхьара бзи йызбауа рпны ауи йагъьу согIата йаъайа?

Абиблиотека ангIанша йапхъахауата йынхаквуз йрыуу, уахьчIвала Псыжв кыт ахIбачва р-Совет апредседатель йгIагвалашвахраква айззара йалакваз йрыцагIвишатI. Ауи йшихIвазла, йара абиблиотека апны данынхуз акнигаква йрыпхьаныс йгIайуаз аугIа рыцIа йщардагIвын, ауат акнига ахв рыцIа йщтIырхуан.

ХIамзат Щамсадин йпа пхата дгIайгвалашвахуата длылачважватI ауи агIан йыцынхуз Муратыкъва Елизавета. Ауи лхIаль-шан пшдзан, дщаквкIын, аугIа дрызбзийын, щардагIвы лыргвышхвауа акнига апхьара бзи йыдлырбун. «Сара ахIба бзита слыдзхъагылан Лиза, араъа санакъвыцIх съанхалакIгьи слызгIайлун, щардала абиблиотека ауысква хIрылачважвун, ауи анхара шагъьхуш хIащтан», – йхIватI ауи. ХIамзат Щамсадин йпа абиблиотека анхагIвчва ймайрам рынхара апны адахIвра бзиква рзитахъта драйхIвахIвтI.

Абаза район ахъада йыхьызла абиблиотека ажва пхала тшырзыналырхатI арайон архив хъвшара аунашвачпагIв Чква Зули. Абиблиотека анхара швабыж йшмайрам, акнигаква рынкъвгара, рылархIара гIапсара ду шапщылу гвынгIвырапI. Зули абиблиотека анхагIвчва Абаза район ахъада Ныр МухIаджьыр йымачв зцIу а-ХIвахIвра швъа рнапIыцIалцIатI. АхIвахIвра ажваква йрыцикIтI Псыжв кыт ахъада йцхърагIагIв ПатI Азаматгьи.

Асасчва дрылан Муратыкъва Елизавета лпа ТхIайцIыхв Михаилгьи. Ауи йсабихъа йан длыцта абиблиотека йыгIвнайгатI. Йджьаущушта йгьаъам сквшкъомкI рымщтахь ауи агIвра ъаджвыквицIаз. Михаил Семен йпа дыздынхалыз йрыуапI анаука гIвыраква, атурых йгIаквчважвауа агIвыраква, ашвъаквала йадгалу агIвыраква. ДанчкIвын шIаз йгIашIарышвта Михаил аугIа ршIалахIвара абайара – ахабарыжвква, ажважвква, атурыхква – тшахайыргIвазатI, ауи дасайуа дгIадзынгылтI. Ауи йан лынхара дшазыъу йылайхIвун, йалкIгIата лнапIы йыцIсуаз агIвыраква. Михаил йгIагвалашвахраква рыцагIвишауата айззара йалакваз тшырзынайырхатI: «СъачIвагIа йапщылата хIкъраль ду йапшым аштаквагьи агIвыма штаквагьи рбиблиотекаква рпны сынхарныс сылшатI, ауаса уахьчIва лахIвара пшката йсзыгIацIсыз апш зынгьи счва йгьтымшастI. Араъа ссабихъагьи счкIвынхъагьи гIвназгатI, ауи ахIатырла уахьчIва сгвы йалахIауата сатагIашылхтI. Ари абиблиотека анхагIвчва зымгIва адахIвракви апхьагIвчва цIабыргкви рщардаханыс рзыстахъпI».

Абиблиотека анхагIвчва рынхара аугIа гвы анартуа мачIсачIпI. Ага руыс баргвызтынгьи, рынхара ахIагIара гьнадыркъвуам, ауралагьи апхьагIвчва йшрылымдзгIуш йащтапI. Уыжв хIзаман ауи апш уыс уырхъйаныс баргвдзапI – Интернет алшараквала аугIа абиблиотекаква йырзыбжамкIва уыс щарда алахъвдаквырщтитI. ЙалкIгIата йгIадзынгылуа абанпара – ауат хъвлагIандзакI акомпьютер йадзхъымцIуата амонитор йкIылачIваныс йхIазырпI. Ауаса кьангьаш злам закIыпI: абиблиотека апны акнига абгъьыцква рбжьи акомпьютер амонитори йгIадрыцIсуа алахIвараква зынгьи йгьапшызлушым. Араъа уаныгIвну агьагьара аъаща тшапсахитI: апхьара уаланахIвитIта йуызгIашIыхауа ахъвыцра джьащахъваква хвитта йпссгIитI, абгата удыргъаруа угIакIвдыршитI. Сквшы 90 зхъыцIуа абиблиотека уаннашылра йтаугауа апсып шдатшугьи ауи атурых мадза джьащахъва щарда шалугьи уылаухIвитI.

Джьандар Залина,

«Абаза Къраль» йазалхпI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki