Library

Абазакви адгьакви руыжвгIанчIви музыка культура апны акъвабыз амагIны дупI. Ауи аугIахъа рыршыйара йауата щарда аднакIылитI, йцIыхъвахауа асквш гIвышв руацIа аъамапсымаква рчпарала аугIа рнапIква ръазари ракъыльпшгIари гIауахвырквын ауыгьи йагIарбагапI. ЙагIвсыз асквшышв ацIыхъва акъвабыз аугIа рдунейпшыща, рыршIыйара анархараква, ажвлара-политика апны рхъвыцща йырдамыгъата абзазара йалалтI. Ауи аквпшыралагьи абыжьгащалагьи агвыргъьари анашхыйари йырпщылата йщаквгылтI.
<a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh14.jpg”><img title=”Psyzh14″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh14.jpg” alt=”" width=”300″ height=”441″ /></a>
<p style=”text-align: center;”></p>
<!–more–>
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh2.jpg”><img title=”Psyzh2″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh2.jpg” alt=”" width=”360″ height=”414″ /></a></p>
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh3.jpg”><img title=”Psyzh3″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh3.jpg” alt=”" width=”400″ height=”436″ /></a></p>
Ага хIкъраль апынгьи агIвымакъральква рпынгьи архъвыхыгIвчва акъвабыз атурых Германия йапырщылуазтIхIва, ауи йадымгылуата йамазкIквауагьи аъапI. Апсуа угIахъа ъамапсымаква ртурых зырхъвыхуа Хашба И. йшылпхьадзауала, апсуа къвабыз  – «амырзакан» – амарагIацIцIырта штаква рахьыла йрызгIайтI, апхъапхъа адгьаква йгIарнапIыцIашван. Майкъвап йауаз, Лаба дзыгIв йатшпынчIвалата йбзазазуз аъамапсымачпагIв ъазаква йырчпуз акъвабызква абазаква йшгIадрысабаплуз ашвапха гIалгуата Хашба  йылхIвауа йацылкIитI Руденко Е. Лаба ахьыла йгIаргуаз акъвабызква абазаква «льаба къвабыз» – хIва йрыпхьун, адгьква «лабэ пшынэ» – хIва. Адгьаква ауи акъвабыз шырзынадзаз ауысла апхьахьаква рхъвыцщаква гьаквшвум.
Адгьа къвабыз анщаквгылуаз рыцIа магIны ззырбуз абыжьгаща аквцIаква ракIвын. Ауатла абжьы йа рыцIа йдрыгвагIвун, йа рыцIа йдырцIагIвуан. Збжьы хъарата йгуз ари аъамапсыма акъвабызчква йызларгвапхуз аугIа жвпIара апны йгIарысабап йъауаз ахъазла акIвпI. Акъвабыз ахIатларагьи дырхъвыхуан. Акъвабызчква йгылата йзасныс ахъазла ауи ласызара атахъын. Ауи ахIатырла къвабыз зчпуз аъазаква ауи зрыласуаш адгалчIвква йырзыпшгIун, йгIазлырхуаз амшIы акIвызтынгьи, йгIадрысабапуаз ашвъабыгъь жвпIа акIвызтынгьи.
Апхъала йаъакваз амузыка ъамапсымаква ауат гIазрысабапуаз аршIыйагIвчва дара рнапIыла йырчпахуан. Акъвабыз ауыс датшапI. Ауи ачпара ъабаргвыз йгьи акврыдзраква ъащардаз йгIалцIла акъвабызчква дара-дара йырчпаныс рхъа йгьакврымцIузтI. Ачпара ныжьхта закIы рпсахныс йа йптшрыквын йдырчIаджьхныс.
Щардала схъа сазцIгIалун: «Акъвабыз адуней йшпагIаквылуа?» – хIва. Аджьауап Псыжв кыт апны йгIасаутI, ТобыльргIа ртгIачва санрызца амщтахь. РычкIвын Мурат йакIвпI ужвы араъа къвабыз зчпауа.
Мурат йаба МухIарби аугIахъа музыка ъамапсымаква рчпарала йыхьыз Къарча-Черкес апны йгIанымхауата хъарата йгатI. Ахъа гIаджвыквызцIаз Мурат йабаду Дауыт йакIвпI. Ауи дымшIычпагIвын, ауаса зымгIва рацкIыс пхарчIакь йчпаныс бзи йбун. Гальаматра алапI жвасквшапхьадзара рымщтахь Дауыт бзи йбуз ауыс Муратгьи швабыж дъахънахуа.
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh12.jpg”><img title=”Psyzh12″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh12.jpg” alt=”" width=”400″ height=”533″ /></a></p>
Мурат дчкIвын тшытта йаба дицхърагIауа далагатI. ПхарчIакь йчпун. Акъвабызква рыхъаз йаба йызгIайуаз аугIа ауи гвы арттI. Муратгьи рыцIа-рыцIа дгвышхвауа далагатI.
Акъвабызчпара ангIаджвыквыл йгIашIарышвта гвыпкI аднымхалкIва йгьауам, чхIарагьи атахъыпI, йапшым ауысквагьи уырзычпата уаъазара атахъыпI. Араъа ауыс ххъатакI амапI: амшIычпара, агърычвхIвара, абжьы ащаквыргылра. Йаба къарути гIапсарати акъвабызчпара йадигалуаз аниба Мурат ауи дицхърагIауа далагатI. Зынла гвы айтатI ари ауыс ъачIвагIата йапщылу рпхьадзара шмачIым: акъвабыз аквпшыра арыхIазырра уыс кIьыдапI, абжьы аквцIаква урыдынхалитI, абыжькви аквцIакви раквыршвара, апружинаква, аклапанква, уадыргIвана ауат зымгIва радкIылхра, ашвра, ахъкъьара ауасамцара. Датшата йухIвушызтын, айхагьи, амшIгьи, асахтангьи уызрыдынхалра, адзахрагьи уазычпазара атахъыпI. Абыжьква бзита йалнаргауата улымхIагьи цIаразара шатахъу ажва гьалам. Мурат йара дчкIвынищтара барабангьи пхарчIакьгьи дызрыситI, акъвабызасрагьи тшазибжьара атахъхатI, йъайынхара уысхаз ахъазла.
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh6.jpg”><img title=”Psyzh6″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh6.jpg” alt=”" width=”400″ height=”198″ /></a></p>
«ТIакIвгьи йпхащарапI къвабыз учпауата ауи узамсырныс», – йхIвитI Мурат. Ауралагьи йджьайщун йаба акъвабыз абжьы анщаквйыргылуаз йззичпуз акъвабызчы йбжьы йшизаквыршвуз. «Швбыжьква ага дууын уаби уари шванацынхуз?» – хIва саназцIа, – «Момо, хIаби сари хIгьамичважвузтI хIва йауаштI, хIылаквала хIагвынгIвуан», – хIва йджьауапхатI Мурат.
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh10.jpg”><img title=”Psyzh10″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh10.jpg” alt=”" width=”400″ height=”316″ /></a></p>
Тобыль МухIарби адуней йхIваджьищтара хвысквша цIитI. Ауи атгIачва швабыж дрыгхатI. Ауи амщтахь Мурат йаби йари йацырхуз ауысла тшщаквикIуан, псейспамцара йаргьи йбзазара уысхатI, йабадуи йаби йгIаджвыквырцIаз ауыс шIымчIвауата цIаста йнайырдзитI.
ЦIабыргыпI, зымгIвагьи йшутахъу апшта йгьцум. Тобыль Мурат аналог къвырльыкъвхарта апны дынхитI. Анхарта амщтахь аунагIва антосынхара амастерской днашылитIта ацIх бзидздза йаласкIьакIьандзыкIьара дынхитI. Къвабыз йазыбжата йгIайыдгылуа щардагIвыпI, рквпшыраквалагьи йахIвауа йшитахъу апшта йчпара атахъыпI: ачва апны йгIашIарышвта аквцIаква рпхьадзарагьи аура-аганнадзарагьи. Мурат къвабыз квпшыра щарда йчпитI. ЗымгIва рацкIыс зчпара баргвыта йпхьадзауа адгьа къвабыз акIвпI. Ауи акъвабыз абыжь квцIаква зынгьи йгьапышвтуам, ауи ахъазла абжьы зынгьи йгьщтакIхум, ауралагьи йщтIыхпI, гвлахIарата йгитI.
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh8.jpg”><img title=”Psyzh8″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh8.jpg” alt=”" width=”400″ height=”277″ /></a></p>
Мурат мшIалыхгьи йчпитI: зны мзагIв гIайрысабапитI, зны шчIвы, зынзамызагьи датша цIлаквпшыра. АквцIаквагьи мшIыпI йгIазлихуа, пластик аквцIлайыркIхитI. Ахъкъьа Италия йгIадирыгуа адгалчIвквала йчпитI.
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh13.jpg”><img title=”Psyzh13″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh13.jpg” alt=”" width=”300″ height=”400″ /></a></p>
Тобыль Мурат анисимшы чIащыгIваракI, шIыцракI йазыпшгIауа, зъазара йалазырхIауа дгIвычIвгIвыспI. ЗымгIва рацкIыс йхъадата йылубгIауа ари акIвапI – атгIачва рпны йщаквгылыз ацIасква шнайырдзахуаш дащтапI. Къвабыз бзита дасуа тшибжьата йаба бзи йбуз амакъым «Сбаба» гIатищтныс гвала пшдзата йынкъвигитI. ЙгIазтищтныс йтахъугьи йцIыхъвахауата йаба йнапIквала йчпаз акъвабыз акIвпI. Мурат ауи йаба йчвахъабагата рунагIва йгIагIвнайыжьтI, швабыж дазсакъуа, швабыж хвы аквицIауа йынкъвыгитI.
<p style=”text-align: right;”><em>Эшерова Муъминат
«Абаза Къраль» сайт йазалхпI. </em></p>

Абазакви адгьакви руыжвгIанчIви музыка культура апны акъвабыз амагIны дупI. Ауи аугIахъа рыршыйара йауата щарда аднакIылитI, йцIыхъвахауа асквш гIвышв руацIа аъамапсымаква рчпарала аугIа рнапIква ръазари ракъыльпшгIари гIауахвырквын ауыгьи йагIарбагапI. ЙагIвсыз асквшышв ацIыхъва акъвабыз аугIа рдунейпшыща, рыршIыйара анархараква, ажвлара-политика апны рхъвыцща йырдамыгъата абзазара йалалтI. Ауи аквпшыралагьи абыжьгащалагьи агвыргъьари анашхыйари йырпщылата йщаквгылтI.
<a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh14.jpg”><img title=”Psyzh14″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh14.jpg” alt=”" width=”300″ height=”441″ /></a><p style=”text-align: center;”></p><!–more–><p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh2.jpg”><img title=”Psyzh2″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh2.jpg” alt=”" width=”360″ height=”414″ /></a></p><p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh3.jpg”><img title=”Psyzh3″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh3.jpg” alt=”" width=”400″ height=”436″ /></a></p>Ага хIкъраль апынгьи агIвымакъральква рпынгьи архъвыхыгIвчва акъвабыз атурых Германия йапырщылуазтIхIва, ауи йадымгылуата йамазкIквауагьи аъапI. Апсуа угIахъа ъамапсымаква ртурых зырхъвыхуа Хашба И. йшылпхьадзауала, апсуа къвабыз  – «амырзакан» – амарагIацIцIырта штаква рахьыла йрызгIайтI, апхъапхъа адгьаква йгIарнапIыцIашван. Майкъвап йауаз, Лаба дзыгIв йатшпынчIвалата йбзазазуз аъамапсымачпагIв ъазаква йырчпуз акъвабызква абазаква йшгIадрысабаплуз ашвапха гIалгуата Хашба  йылхIвауа йацылкIитI Руденко Е. Лаба ахьыла йгIаргуаз акъвабызква абазаква «льаба къвабыз» – хIва йрыпхьун, адгьква «лабэ пшынэ» – хIва. Адгьаква ауи акъвабыз шырзынадзаз ауысла апхьахьаква рхъвыцщаква гьаквшвум.
Адгьа къвабыз анщаквгылуаз рыцIа магIны ззырбуз абыжьгаща аквцIаква ракIвын. Ауатла абжьы йа рыцIа йдрыгвагIвун, йа рыцIа йдырцIагIвуан. Збжьы хъарата йгуз ари аъамапсыма акъвабызчква йызларгвапхуз аугIа жвпIара апны йгIарысабап йъауаз ахъазла акIвпI. Акъвабыз ахIатларагьи дырхъвыхуан. Акъвабызчква йгылата йзасныс ахъазла ауи ласызара атахъын. Ауи ахIатырла къвабыз зчпуз аъазаква ауи зрыласуаш адгалчIвква йырзыпшгIун, йгIазлырхуаз амшIы акIвызтынгьи, йгIадрысабапуаз ашвъабыгъь жвпIа акIвызтынгьи.
Апхъала йаъакваз амузыка ъамапсымаква ауат гIазрысабапуаз аршIыйагIвчва дара рнапIыла йырчпахуан. Акъвабыз ауыс датшапI. Ауи ачпара ъабаргвыз йгьи акврыдзраква ъащардаз йгIалцIла акъвабызчква дара-дара йырчпаныс рхъа йгьакврымцIузтI. Ачпара ныжьхта закIы рпсахныс йа йптшрыквын йдырчIаджьхныс.
Щардала схъа сазцIгIалун: «Акъвабыз адуней йшпагIаквылуа?» – хIва. Аджьауап Псыжв кыт апны йгIасаутI, ТобыльргIа ртгIачва санрызца амщтахь. РычкIвын Мурат йакIвпI ужвы араъа къвабыз зчпауа.
Мурат йаба МухIарби аугIахъа музыка ъамапсымаква рчпарала йыхьыз Къарча-Черкес апны йгIанымхауата хъарата йгатI. Ахъа гIаджвыквызцIаз Мурат йабаду Дауыт йакIвпI. Ауи дымшIычпагIвын, ауаса зымгIва рацкIыс пхарчIакь йчпаныс бзи йбун. Гальаматра алапI жвасквшапхьадзара рымщтахь Дауыт бзи йбуз ауыс Муратгьи швабыж дъахънахуа.<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh12.jpg”><img title=”Psyzh12″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh12.jpg” alt=”" width=”400″ height=”533″ /></a></p>Мурат дчкIвын тшытта йаба дицхърагIауа далагатI. ПхарчIакь йчпун. Акъвабызква рыхъаз йаба йызгIайуаз аугIа ауи гвы арттI. Муратгьи рыцIа-рыцIа дгвышхвауа далагатI.
Акъвабызчпара ангIаджвыквыл йгIашIарышвта гвыпкI аднымхалкIва йгьауам, чхIарагьи атахъыпI, йапшым ауысквагьи уырзычпата уаъазара атахъыпI. Араъа ауыс ххъатакI амапI: амшIычпара, агърычвхIвара, абжьы ащаквыргылра. Йаба къарути гIапсарати акъвабызчпара йадигалуаз аниба Мурат ауи дицхърагIауа далагатI. Зынла гвы айтатI ари ауыс ъачIвагIата йапщылу рпхьадзара шмачIым: акъвабыз аквпшыра арыхIазырра уыс кIьыдапI, абжьы аквцIаква урыдынхалитI, абыжькви аквцIакви раквыршвара, апружинаква, аклапанква, уадыргIвана ауат зымгIва радкIылхра, ашвра, ахъкъьара ауасамцара. Датшата йухIвушызтын, айхагьи, амшIгьи, асахтангьи уызрыдынхалра, адзахрагьи уазычпазара атахъыпI. Абыжьква бзита йалнаргауата улымхIагьи цIаразара шатахъу ажва гьалам. Мурат йара дчкIвынищтара барабангьи пхарчIакьгьи дызрыситI, акъвабызасрагьи тшазибжьара атахъхатI, йъайынхара уысхаз ахъазла.<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh6.jpg”><img title=”Psyzh6″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh6.jpg” alt=”" width=”400″ height=”198″ /></a></p>«ТIакIвгьи йпхащарапI къвабыз учпауата ауи узамсырныс», – йхIвитI Мурат. Ауралагьи йджьайщун йаба акъвабыз абжьы анщаквйыргылуаз йззичпуз акъвабызчы йбжьы йшизаквыршвуз. «Швбыжьква ага дууын уаби уари шванацынхуз?» – хIва саназцIа, – «Момо, хIаби сари хIгьамичважвузтI хIва йауаштI, хIылаквала хIагвынгIвуан», – хIва йджьауапхатI Мурат.<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh10.jpg”><img title=”Psyzh10″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh10.jpg” alt=”" width=”400″ height=”316″ /></a></p>Тобыль МухIарби адуней йхIваджьищтара хвысквша цIитI. Ауи атгIачва швабыж дрыгхатI. Ауи амщтахь Мурат йаби йари йацырхуз ауысла тшщаквикIуан, псейспамцара йаргьи йбзазара уысхатI, йабадуи йаби йгIаджвыквырцIаз ауыс шIымчIвауата цIаста йнайырдзитI.
ЦIабыргыпI, зымгIвагьи йшутахъу апшта йгьцум. Тобыль Мурат аналог къвырльыкъвхарта апны дынхитI. Анхарта амщтахь аунагIва антосынхара амастерской днашылитIта ацIх бзидздза йаласкIьакIьандзыкIьара дынхитI. Къвабыз йазыбжата йгIайыдгылуа щардагIвыпI, рквпшыраквалагьи йахIвауа йшитахъу апшта йчпара атахъыпI: ачва апны йгIашIарышвта аквцIаква рпхьадзарагьи аура-аганнадзарагьи. Мурат къвабыз квпшыра щарда йчпитI. ЗымгIва рацкIыс зчпара баргвыта йпхьадзауа адгьа къвабыз акIвпI. Ауи акъвабыз абыжь квцIаква зынгьи йгьапышвтуам, ауи ахъазла абжьы зынгьи йгьщтакIхум, ауралагьи йщтIыхпI, гвлахIарата йгитI.<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh8.jpg”><img title=”Psyzh8″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh8.jpg” alt=”" width=”400″ height=”277″ /></a></p>Мурат мшIалыхгьи йчпитI: зны мзагIв гIайрысабапитI, зны шчIвы, зынзамызагьи датша цIлаквпшыра. АквцIаквагьи мшIыпI йгIазлихуа, пластик аквцIлайыркIхитI. Ахъкъьа Италия йгIадирыгуа адгалчIвквала йчпитI.<p style=”text-align: center;”><a href=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh13.jpg”><img title=”Psyzh13″ src=”http://test.alashara.org/ru/files/2012/07/Psyzh13.jpg” alt=”" width=”300″ height=”400″ /></a></p>Тобыль Мурат анисимшы чIащыгIваракI, шIыцракI йазыпшгIауа, зъазара йалазырхIауа дгIвычIвгIвыспI. ЗымгIва рацкIыс йхъадата йылубгIауа ари акIвапI – атгIачва рпны йщаквгылыз ацIасква шнайырдзахуаш дащтапI. Къвабыз бзита дасуа тшибжьата йаба бзи йбуз амакъым «Сбаба» гIатищтныс гвала пшдзата йынкъвигитI. ЙгIазтищтныс йтахъугьи йцIыхъвахауата йаба йнапIквала йчпаз акъвабыз акIвпI. Мурат ауи йаба йчвахъабагата рунагIва йгIагIвнайыжьтI, швабыж дазсакъуа, швабыж хвы аквицIауа йынкъвыгитI.<p style=”text-align: right;”><em>Эшерова Муъминат«Абаза Къраль» сайт йазалхпI. </em></p>

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki