Library

24.07.2012
Июль а 23 атшын Апсны а-Баракъ амш дыртлапІатІ.

Асквш 2005 июнь мыз агІан Багапш С. АугІа Райззара йнарахвыз ахабза «Апсны Республика агвыргъьарамшкви ачвахъабага мшкви руысла» ахабза апсахракви аццІаракви алацІахра» мачвы ацІайцІатІ. Ауищтара июль а 23 Апсны республика а-КъральыгІва Баракъ йамшта йщаквгылапІ.

Апсны акъральыгІва символика ЙхІаракІу а-Совет асквш 1992 июль а 23 йнарахвтІ. Абаракъ аквпшыра йадынхалыз Гамгиа Валерий йакІвпІ. Апсны ауыжвгІанчІви баракъ апсуа къральыгІвара ащаквгылри атшауацІыхри мгІвата йгІамырдаз йыргІарбагапІ. Ауи амгІва ауыран, йшпакІву ухІварыквын апсуа этнос ртурых цІолата асквшызкьква йрылалитІ.

Абаракъ аурала быжьчвахІвакІ рыгІвчваквпшыракІ тшырпсахуамцара йымгІвайситІ: апщба удзышвапІ, ахпа шкІвокІвапІ. Ахъахьыла йапхъахауа ачвахІва удзышвапІ. АшкІвокІвари аудзышвари йгІадырбауа чхІарапІ. Апсны апны амсылманкви акристианкви йангІалуата рдинква нкъвыргитІ.

Абаракъ армала ахъахь гъыцІара апны пщырца чвапщ амапІ. Ауи аганла хчвахІвакІ йраъарапІ, арахьарыла абаракъ аура йгІаквхта 0,38 аъара йнадзауа ахъвы урата йамапІ. Апщырца аквта ачва шкІвокІвата йхътІу анапІсыргвыцІа асурат тагылапІ. Ауи Апсны паштахІыгІва азаман йгІашІарышвта апсуа къральыгІвара йшадамыгъу бергьльыпІ. АнапІсыргвыцІа ахъахьла рчваквпшырала йшкІвокІвата быжьйачІвакІ алагылапІ. Апсны атурыхла йгІауахвырквын ауат йхъаду быжьштакІ йыргІарбагапІ: Садзен (Джигетия), Бзыбь, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Согъвым апны Апсны а-КъральыгІва Баракъ амш дыртлапІатІ. Апхъапхъа чкІвынргІа ргІаджвыквцІара «ШвгІай хІабашвырдыр!» йацызкІкваз «Слава» парк апны хІврапшдза щтІарцІатІ.

АугІа рларпшра адгалраква а-МхІаджьырква рдзтшпурам апны йакІвшун. Чанба С. йыхьыз зхъу адрама театр апахь апсуа дизайнерква рынхараква гІадырбатІ, агІахІвчва концерт дыргылтІ. Аколоннада йаргванта адзтшпурам апны симфония оркестр асуан. Согъвым асасчви абзазагІвчви рыхъазла апсуа угІахъа рресторан «Нартаа» апахь рызкъ алыхла йгІвычаз ауардын гылан.

Агвыргъьарамш ацІыхъва йнадзауата чкІвынргІа Апсны къральыгІва баракъ ду йгІакІвшауата йалагылын ашІаква ргимн «ЙтабоупІ Адуней» ацырхІватІ. Амш ду алгамта ларпшра хысрала йалдыргатІ.

Квициниа Асида
«Абаза къраль» сайт йазалхпІ

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki