Library

Апсны апхъанчIви кьристан къральпI. Христос йхIвачIвыгIвква Симон Кананит йгьи Андрей Первозванный рбзирала ари ашта апны йбзазуз аугIа йапхъахуз асквшышв ахъа йгIашIарышвта ауи адин йтагылуа йалагатI. ЙащтагIайуаз агIвба-хпа сквшышвква руацIа Апсны апны аурым айсыгIвчва ракIвпI акьристан дин атшауацIнарыхра знапIылаз. Аурым паштахIыгIва апны акьристан дин анмарачваха асхъан Апсны ахьыла ауи адин анкъвгагIвчва рыуа щардагIвы гIатдрыпумцара араъа рбзазартахатI. Ауат аурымква йпщбахауа асквшышв ахъа Питиунт апны епископия гIандыршатI. Питиунт аепископ Стратофил асквш 325 агIан Никей къала апны йапхъахуз а-Дуней Собор анхара далан. Йхвбахауа асквшышв агIан Себастополис апынгьи епископия гIандыршатI. Ауи аепископ Керконий йпщбахуз а-Дуней Собор анхара далан. ЙцIыхъвахауата, йцбахауа асквшышв агIан апсуаква рапхъанчIвиква зымгIвагьи кьристан дин йтадыргылын ауи араъа къральыгIва динта йщаквгылтI.

Йжвицхауа асквшышв агIан Апсны адзтшпадгьылква рызбжа атрыквква йыркIын араъа йбзазуз аугIа динисльам йтадыргылуа йалагатI. Апсуаква ркърар дупI, йзапш динызлакIгьи анкъвгагIвчва пIатIу рыквырцIауата йырзаъапI. «Адини апсуаква рцIаскви» – хIва зхъагылу Крылов А.Б. йгIвыра араса йгIанахIвитI: «Асквш 1997 агIан йакIвшаз архъвыхраква йшгIадырбазла, апсуаква рыуа гIвпроценткI йгIарыцIанакIуа ракIвпI динкIгьи йтагыламкIва тшызпхьадзауа, быжьпроценткI йгIарыцIанакIуа – рдин запшу тамамта йгьырзымхIватI. АщардагIв кьристанти мсылманти акIвпI штшырпхьадзауа, ага ауат адинква йшатахъу апш рынкъвгара йащтамызтынгьи. Процент 1,2 йгIарыцIанакIуа апсуаква йынкъвыргауа «апсуа дин» акIвта йъарпхьадзауа гIалукIгIушта йаъапI. Ауи йгIанадыркIыз рапхъанчIвиква йынкъвыргуз адин акIвпI».

Апсуаква зымгIвагьи алых рымамкIва (акьристанквагьи амсылманквагьи) апхъанчIвиква йынкъвыргуз ацIасква руыжвгIанчIви бзазара йаларкIвата йгIамгIвайситI: ащхъа джьынква, апсауышвхIаква, апсабара акъару, йазалху ацIлаква, ацIлагвыпква, апсы даннардасуа йазалху ацIасква, аткъвым гвыргъьарамшква ракIвыршаща цIасква агьиква квырмыш рзырчпаркIвитI.

Йжвежвхуз асквшышв аквта КIавкIаз апны гIван йаъаз (ауи Апсны апынгьи даъан) анамыца гIвгIвы Фридрих Боденштедт араса йгIвытI: «УахьчIва йъагIадзазгьи апсуаква йазалху ацIлажвква квырмыш рзырчпитI. ЙалкIгIата, аджьчIвыцIлаква. Ткъвымипхьадза дара рджьчIвыцIла йазалхта йрымапI, рткъвым агвыргъьарамшква ауи адзхъа йакIвдыршалитI. Ажвлара апны магIны зму агIаншараква рапхъала аткъвым йауу аугIа абна апны рджьчIвыцIла йазцитIта ныха рхIвитI».

«Апсуаква рпны йцIасу адин апны квырмыш ззырчпауа «Нчва» – хIва йыпхьитI, ауи йхъазыпI, адуней шабгу гIанзыршаз ауи йакIвта йырпхьадзитI. А-Нчва йхIвачIвыгIвква «пигIамбар» – хIва йрыпхьитI. Ауат адуней апны йгIаншауа зымгIва рылапш йыцIапI, аунашва а-Нчва йархIвхитI.

«ЙцIасу апсуаква ркультура ауысла» – хIва йызхъу Куправа А.Э. йынхара апны йшйыгIвуала, апигIамбарква рыуа дзачIвызлакIгьи йуыс кIьыдапI: азаджв атыдзква дырхъпшылитI, азаджв арахв, азаджв амшын, азаджв ащхъаква, ауасамцара. АугIа гIанзыршауа, рпхыцIа щаквзыргылуа «ашачва» – хIва йрыпхьитI. АгIвычIвгIвыс адуней дангIаквылра ашачва ауи насыпта, нцIрапхьадзарата йымазлуш щаквдыргылитI.

АпхъанчIви заман агIан апсуаква рдин апны йхъаду нчвата йырпхьадзуз йрыуан Ажвейпша – абна, абнашвырква, ашварацра зылпха йацIаз; Джаджа – адгьыл анчва; Анана-Гунда – аугIи, апсауышвхIакви, ащхакви зылпху анчва; Дзахкуаж – адзы анчва, ауасамцара. Анчваква рылпха рауырныс ахъазла апсуаква ахабзаква нкъвыргун. Ауат рынхара-бзазара апны сквшышвпхьадзарала йщаквгылыз хабзан, цIасын.

Апсуаква рпсадгьыл быжьба йнадзауа апхъанчIви ныхахIвартаква (апсуа бызшвала ауат «аныхаква» – хIва йрыпхьитI) рымч йшахчауа гвыла-псыла йазхъарцIитI. Ауат йрыуата уахьчIвала хвба гIащаквдыргылхтI: Дыдрыпш-ныха, Лашкендар-ныха, Лдзаа-ныха, Лых-ныха, Ылыр-ныха. Йцбахауа аныхахIварта Инал-Куба Псхвы псыхIва апны йаъапI. Араъа йбзазауа аугIа Инал-Куба «ЙныхахIварту ахва» – хIва йапхьитI, ауаъа ашварацра амуата йырпхьадзитI, ахва ащапIы апны йазалхта къвырманчпарта аъапI. ЙцIыхъвахауа асквшква руацIа ари атып акьристанква квырмыш азырчпауа йалагатI. Йбыжьбахауа аныхахIварта ъану тамамта йгьщаквгылам. АзджьакI ауи аубыхква рапхъанчIви ныхахIварта Бытху (уыжвгIанчIви Сочи апны йаъапI) акIвта йырпхьадзитI. Зынзамыза йбыжьбахауа ныхахIвартата Аергь-Лапыр-ныха, Напра-ныха, Геч-ныха, Капба-ныха рыуа азакIы акIвта рхIвитI.

Йхъаду абыжьныхахIвартакIгьи рынкъвгара зквнарга йауаш агIвычIвгIвысква йазалху аткъвымква йрыуазара атахъыта рхIвитI: Гочуа (Лдзаа-ныха), Харчлаа (Лашкендар-ныха), Чичба (Дыдрыпш-ныха), Шакрыл (Лых-ныха), Шинкуба (Ылыр-ныха). Ауат агIвычIвгIвысква рцкьара зымгIвалагьи швабыж йхIагIазара атахъыпI, а-Нчва йылпха раура ахъазла.

Апсны апны рыцIа йгIалыркIгIауа аныхахIварта Дыдрыпш-ныха акIвпI. Ауи Гудаут район йаланакIуа Ачандара кыт йаргванта бнала йхъгIву йара ари ахьызла йызпхьауа йхIагIачвам ахва ащапIы апны йаъапI, ДыдрыпшхIва йзпхьауа а-Нчва йтыпта йырпхьадзитI.

Апсуаква йынкъвыргауа ацIасква йрыуапI къвырманта арахвква рщра. Къвырманта йырщуа джьмапI йа уасапI, зынзамызагьи чвыпI. Йапхъахуз асквшышвква рагIан акьристан дин анкъвгагIвчва аныхахIвартаква лкIгIарата йрымаз гIадрысабапуан – ауат ъаныз апны акIвын йапхъахуз акьлисаква ъадыргылуаз. Ауат йрыуапI Анакопия багъьата йтагылу апхъанчIви базилика, Мараташварта КIавкIаз ащхъаква рпны йгылу акьлисаква, датшагьи. Аткъвымква сквшигIадзапхьдза йъайззалуз аныхахIвартаква йа ацIлагвыпква рпны йаъан, йа кIьыдата йгылу ацIлаква рзалхын, рхIагIарала анахьанат йгIарылхIвауата. АпхъанчIви заман йгIашIарышвта апсуаква ныхахIвартата йырпхьадзитI ащхъакви ащхъахъысыртакви рызджьакI.

Зунашва хIхIваз абыжьныхахIвартакI ракIвымкIва кытипхьадза, ткъвымипхьадза дара рныхахIвартаква рымапI. СквшигIадзапхьадза ауаъа йайззалитI, а-Нчва йызныхIвитI, къвырман рщитI. Ауат ацIасква рынкъвгара акьристан дин закIылагьи йгьазарархум, апсуаква акьлисаква рпны йцалитI, акьристан гвыргъьарамшква дыртлапIалитI.

Квициниа Асида,

«Абаза Къраль» сайт йазалхпI

ЙгIахIрысабапыз агIвыраква::

Куправа А.Э. «ЙцIасу апсуаква ркультура ауысла». – Согъвым, 2008. – Н. 624.

Фридрих Боденштедт. Й-Дуу йгьи й-ЧкIвыну Апсны апны. Черкесия ауысла. – Москва, 2002. – Н. 113.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki