Library

Абазаква сквшышвпхьадзарала йадыркIылуаз ауасаражвра йгIадзынгылуа абанпараква йапшым амальквала йрыладдырхIвун. Ауаса чкIвынргIа ргвы анцIрала йгIатахуз закIын – ауасаражвква атшгIва йадзхъачIвата атурыхква, ахIварква, акытчаква, ахабар джьащахъваква анырхIвуз. ЙхъарачвамкIва йчIваз ачкIвынчва рлымхIаква цIарата ауат йрыздзыргIвуан, уадыргIвана дара-дара ашIалахIвара йауата рыцIа щарда здрыруахIва йанкъвакъвхуан, Ажва «атшгIва» ауысара йатурасыта йа йаъадзу мцаблырата уыла йгIацIауыжь йауаштI. Ауасаражвква йа унагIвакI апны йанйалун, йа акъваш, ащхъа апны амца адзхъа тшазыркIкIуан, раргван мца аъамызтынгьи ачважвара гвыбзыгъаква гIаджвыквырцIун. Аджьбакь ХIаджьисмель йыршIыйара апны атшгIва атурасы хцIара пшдзата йалапI. Ауи ахцIара ауагIа руасаражвра гIвынагьи цIгIвагьи шамам алагIайырбитI.

ХIаджьисмель – ауи псевдонимта йгIайрысабапитI. Йыхьыздза абгата Аджьбакь Александр СултIан йпахIва акIвпI йшаъу. Ауи дарыпхьагIвпI, джурналистпI, дыгIвгIвыпI, дапхьахьапI. Александр щарда мцIуата сквшы 60 йрыцкьатI. Йынхара-бзазара анапаква хъата щарда зму йгIальаматраква йхъашыгIвра ацIолара, йхъвыцра, йакъыльпшгIара рнадзара гIадырбитI.Ауи асквш 1953 май а 17 атшын Гвымлокт апны дйытI. Асквш 1976 агIан Пятигорск йтагылу гIвыма бызшвала акъральыгIва педагогика институт дгIалгатI, арыпхьагIвта, апхьарта даунашвачпагIвта хвысквша руацIа Тува шта апны, уадыргIвана бжьагIвыта Евпатория асаби санаторий апны дынхатI. Асквш 1982 йгIашIарышвта Аджьбакь Александр журналистта дынхитI. «Аинститут апны хIыздрыпхьуз аъачIвагIа акIвымкIва ажвлара ъачIвагIаква рфакультет апны хIара хIтахъырала йгIалхIхуа датша ъачIвагIакIгьи хIапхьа йауан. Сара журналистика гIалсхын ауаъа сапхьаркIвауата абаза газет аредакция сгIвыраква азыгIасщтиуа салагатI», – йгIайгвалашвахитI ауи.
Александр СултIан йпа агIсквша руацIа агазет «Коммунизм алашара» (ужвы – «Абазашта» – хIва йапхьитI) аредакция апны дынхатI: алитература ауысла, акытмлыкврхIара ауысла, корреспондентта, асальамшвъаква руысла ахъвшара унашва ахъицIауата. Асквш 1990 йгIашIарышвта «Къарча-Черкес» телерадиуакомпания апны абаза бызшвала атраква рредакция даунашвачпагIвпI. Сквшы 20 цIитIта (асквш 1990 август а 4 йгIашIарышвта) йхъатала йгIанйыршаз аинформация-публицистика программа «АтшгIва» акIвйыршитI. Ари арадиуа программа ареспублика ауацIала рыцIа йагъьу атрата йщаквгылтI.
Абаза ажва йазйыму абзибара йгIанарыцIсуата Аджьбакь Александр абызшвадыррагьи дадынхалуа далагатI. Ауи Къарча-Черкес къральыгIва университет апны черкес йгьи абаза филология ркафедра аспирантура дгIалгатI, наука гIвырата 20 райхIа гIаквицIатI. Ужвы азаман абаза бызшвадырра апны йыдмырхъвыхс анархара – фонология – ауысла кандидат диссертация дадынхалитI.
Йынхарта хъада йацйырцауата Александр СултIан йпа ауагIа ршIалахIварагьи азикIкIитI, йанйыргIалитI, книгата йгIацIищтитI. Ари анхара зцгIаджвыквицIаз йбергьльу апхьахьа ХIвран ШахIамби ауи асхъангьи Москва йтагылу абызшвадырра а-Институт аспирантура апны дапхьаныс дйыргвышхвун.
Рацынхара агIвыраквала йадгалапI асквш 1994 агIан Аджьбакь Александр йгIанйыршаз агIацIщтырта «Аджьпа» апны йгIацIцIыз акнига «Ауасаражвква рытшгIва». ЙхыгIвхауа соавторта акнига йыхьыз аныпI алитературадырыгIв ТIыгв Владимир. ЙгIацIцIищтара ари акнига апхьагIвчва хвду аквырцIитI. «Сара сгвы пхата йтапI сарыпхьагIвчва ЧвзыкIьа МухIамади Джьут ХIазраильи, – йхIвитI Аджьбакь Александр. – Ауат хIара атажв-лыгажвква рпны хIырщтиуанта, йгIахIархIвуаз атурыхква хIдыргIвуан. Абараса ахIбачва гвыбзыгъаква хIцри бызшва бзи йхIдырбун». «Аджьпа» ъадзанхуз агIамта айшыс ауацIа хIкультура атшауацIыхра йазынхауата агIвыра гIальаматква гIацIнащттI: Мыхц Кьарим йазкIкIра «БжапхныркIвата-бжадзынхахьата», Апса ФатIимат лсаби книга «Сара скIыжкIыжхвыц», АлбыргIан йахъыцIыз асквш 330 йадахIвуата йадыргалыз акнига «Бибаркт – Эльбурган», акнига «Къвбиналокт – Кубина: Къвбина кыт Амш йазынархата йадгалу агIвыраква», ТхIайцIыхв Бемырза йроман «Нышв напIыкI» (урышв бызшвала йгIвбахауа агIацIщтра), датшагьи.
Аджьбакь Александр йлитература гIвыраква рнархара ахъыхацIыхпI: ауысара, агвацчпа йгьи ашвъаква йгIархъыху апрозагIвра, атакIра. Йапхъахауата йуысаква асквш 1985 йгIацIцIыз азкIкIра «Абзазара ахIврапшдзаква» йалашватI. Асквш 1989 агIан йгIацIцIыз йкнига «ЙачIваджьыргIа ргIашIыхамта» ашвъаква йгIархъыхта йгIвыпI, ауи абаза литература апны ари ажанр атшауацIнарыхрала магIны ду амапI. ЙгIазквчважвауа ХIабат Ш.Н. йакIвпI: ауи Гвымлокт дгIатадритI, асквш 1951 агIан Ставрополь шта апны зщажвлала йгIалкIгIата йбергьыльхаз ауасаква гIанйыршаныс ъайылшаз ахъазла СССР акъральыгIва согIат гIайквнадыргатI, Ленин йорден гIайыртатI. АгIвгIвы абари агIвычIвгIвыс ду йтурасы йауацIыхта йгIайырбитI, йыхьызла дгIазлыцIыз ауагIагьи йрыпшдзитI.
ЙцIыхъвахауа асквшква руацIа Аджьбакь Александр абарат акнигаква гIацIищттI: «Ауысаква», «Генрих Гейне йуысара» (2007), «АтшыгIв шкIвокIва йашва», «АхъвахIква» (2009), «АхьыкъвыбгIан ащтаква» (2010), «УгIакIкIа марата, сылахь атшгIва» (2013). Асквш 2013 агIан йалыху йуысаква разкIкIра адгалта йгIацIцIтI. Ауи йгIвыраква рыбызшвала йбайапI, шIырпшыра рымамкIва йуызгIалкIгIитI, алахIвара пшдзаква, ахъвыцра цIолаква гIадрыцIситI. Ауат абаза литература атшауацIнарыхра апны гыларта багъьа раухьатI.
Александр ауысара тшадикIылныс даквзыргвышхвуз Гвымлокт аквтанай апхьарта урышв бызшвали литературали йазрыпхьуз Аджьбакь Зауаль йакIвпI. Зауаль апхьарта йахъазымкIва аобласт радиуа абаза бызшвала атраква рредакция апынгьи дынхатI. Ауи йшвапхи йбжьагажви йылайкIуата Александр СултIан йпа адахIвраквала дразыта зджьара дгьгIашIасуам, йыршIыйара рыцIа-рыцIа штшауацIнахуаш дащтапI.
Аджьбакь Александр йгIвыраква апхьагаквагьи йрыншвалтI, «Абаза уысара антология» йаларцIатI, Россия анахьанат ауагIахъаква рыбызшваквалагьи йатаркIитI. Йуысара апынгьи йпублицистика апынгьи акырт-апсуа айсра атема агыларта кIьыдапI. Ауи асквш 1992 октябрь-ноябрь мызква рагIан (айсра рыцIа йанхьантаз агIамта ауацIа) араъа журналистта дынхатI, асквш 1992 октябрь мыз агIан Гвдауыт район йаланакIуа Лыхны кыт апны йакIвшаз а-Дуней апсуа-абаза уагIахъа рконгресс анхарагьи далан, акомбат КIылдза МухIамад йайсыгIвчва дрыцта айсра амгIваква гIамидатI. Къарча-Черкесла дангIацапах МухIамад йзынархата уыса кIьыда йгIвытI. Мартаза Дмитрий ауи ауыса макъым азалайцIан ашвата йхIвахтI.
Амузыкантква Александр СултIан йпа йгIвыраква рмакъым щардала йхънахитI, йыршIыйара тшазынадырхитI. Ауи апшта, ауысагIв, абард Уазден Малина Александр йуысаквала ашва абаркIыракI алалцIатI.
АуысагIв атакIра къару щарда алайцIауата дадынхалитI. Намыца бызшва цIолат йъайдыруа абзирала анамыца классикква рыршIыйара абаза бызшвала рнадзара дута йатайкIныс йылшитI. ГIвбызшвакIла йаныргIалу йкнига «Генрих Гейне йуысара» абаза литература апны гIаншара шIыцпI. Гейне йуысара асатырква йапхъахауата абаза бызшвала йбыжьгатI. Абар, ажва ахъазла» ауыса «Уыжвгьи йшызгIахуа ашва…»
«Щарда цIуата йсыцгIамгIвайсуаз агвала абзазара йалазыжьныс сылшатI, – йхIвитI ауысагIв. – Бзи йызбаз Гейне йуысаква сцри бызшвала рбжьы гатI. Ари сгвала щарда ахъыцIитI ансхIвауагьи йгьажва бахым. Санстудентызгьи схIвынчIун атакIра ауысла, ауаса ауи агIан ари ауыс архъйара сгьазыхIазырымызтI. УахьчIвала Фридрих Шиллер йуысаква ратакIрагьи садынхалитI». АтакIра ауысла Аджьбакь Александр йгватра рзынайырхитI Пушкин А., Рубцов Н., Асадов Э., Аджьынджьаль Б., Машбаш И., Чания Т., Тарба И., Киреев А., Гузенко Г. рыршIыйара.
Александр СултIан йпа йунагIва атшгIвагьи пхарали айгвыгIврали йырчвыпI, йхъапщыла Наталья Николай йпхIа гIвза цIабыргыта абзазара апны дйыцчIвырхъитI, агвыргъьари анашхыйари йыцагIвылшитI. Ауыгьи Пятигорск йтагылу гIвымабызшвала акъральыгIва институт дгIалгатI, сквшщарда цIуата Къарча-Черкес ацемент рхарджьырта завод апны дынхитI, ужвы ауи аэкономика уысквала дэкспертпI. Йпа Артур Бауман йыхьыз зхъу Москва апны йхIаракIу атехника университет дгIалган ужвы Россия ауапчахв уысква дрылата дынхитI.
Аджьбакь Александр йгIатгараква артшхъвагаквали ачIахIныгIва хьызквали йгIалкIгIапI: «АквцIара ауысла йагъьу анхагIвы» квплацIала (1985), КЧР АуагIа Айззара а-Президиум артшхъвага швъала (2000), «Къарча-Черкес республикала гIатгара зму ажурналист» хьзыла (2007), Семенов ИсмагIаиль йыхьыз зхъу КIавкIаз академия амедальла (2011). Литературали ршIыйарали Къарча-Черкес республика а-Президент й-СогIат далауреатпI (2008).

ХIасарокъва Бильаль,
«Абаза Къраль» сайт йазалхпI

Аджьбакь ХIаджьисмель йуысаква

Сара стамам

ЙбагIдзу аурам
ЙбжьажжитI стамам,
Йанхъдзахра амш йаргьи гIакIкIахныс.
ЙкIащщитI ахъа
Ауи уахъа,
Ауаса йцитI абжьы аргахныс.

Ашахв хъарапI,
АхышI цIарапI.
ЙгьщаквчIвум ахьыгIа, амц йгIаннажьыз.
ХъващыпI зымгIва.
ХьантапI азгIва,
Йбылуа хIзаман стамам йахьнащыз.

Йшарыквын зны
Стамам апны,
Ауи йгIапсаз ахъа гIащтIнаххуаштI,
ЙынцIныс уыжвгьи,
Йымпсныс уачIвгьи
ЙархIаз анурква зкьны йалнаххуаштI.

Акъырльуква

Апхын йтыцIыз гIараухра ртахъыта,
Акъырльуква апхарала йпссгIун.
Рбыжьквагьи адзын пша йашIакIыта,
Спны йгIанагуанта пшката йснаргIун.

ЙгьбыжьгIвацамызтI ауат сара сыхъаз –
МхIаджьыр гъыбзата слымхIа йтыгIвуан,
ХIабадучваква рхьыгIаква йсцрыхъуаз
Къырльу бжьызшва сара йгIасхъагIвгIвуан!

АмхIаджьырквагьи пссгIахтI акъабльала
ЙгIахънымхIвыхырныс ахъазла рта,
Йазнашхыйарныс рпхыцIа мыждала
Йызтайыз, йызтампсыхыз рхъата!

Спсадгьыл аладзква

Спсадгьыл аладзква
СхьыгIа йаладзуа
СчкIвынищтара сгIамгIвайситI сара,
Сгвы гIарблыпхьадза,
СкIадырпшыпхьадза
ЗакI-закI хвыртата йгIаквхитI сынцIра.

Зны йгIасыквкIвкIвауа,
Зы йгIасыквхвхвауа,
Зны йгIасыквтштшауа аладзква сцитI,
СхьыгIа схьыгIата,
Схьыра схьырата
Спсадгьыл ахъазла сашваква схIвитI.

Спсадгьыл аладзква
СхьыгIа йаладзуа
ЙнасырдзушзапI сбзахамгIва сара,
Йанлашаругьи,
Йанлащцаругьи
Са датшата йгьсзыпсахуам сынцIра.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki