Library

Псыжв кыт апны Джьардис МухIаджьыр йтгIачва зымгIвагьи пIатIу рыквырцIун, ахIбачвагьи айцIбачвагьи. Асйа лан Бэла Умар йпхIа Псыжв абыжькласскI апхьарта дгIалган айсра амщтахь лкытлагIв МухIаджьыр ХIасамби йпа дйыццатI. МухIаджьыр Черкесск йтагылу апедучилища дангIалга дшынхузымцара Къарча-Черкес педагогика институт апынгьи дапхьатI. АрыпхьагIвта бзидздза дынхатI, уадыргIвана сквшкъомкI руацIа директорта – Псыжв кыт йапхъахауа йгьи йгIвбахауа апхьартаква рпны. Ауи дгIвычIвгIвыс гвыбзыгъан, йгвы хътIын, ацIабырг дазгылан, акыт абзазагIвчва хвы йзырбун, ахIвара швъакI агвынзыргIвныс зтахъыз зымгIвагьи йызгIайуан, дырцхърагIун. Асйа ауи швапха бзита длыман, зымгIвагьи лаба йчвала дырпшуан.

МухIаджьыр абаза гIвгIвчва, уысагIвчва нбжьагIвта дрыщтаныкъвун, абаза бызшвала йгIацIцIуаз акнигаква зымгIвагьи Асйа лыла йыцIан. Абарауаса данчкIвыныз йгIашIарышвта ауи ауагIахъа культура бзита дахагIвазата дгIадзынгылуан. Асйа лыхъазла апхьара зынгьи баргвыракIгьи гьаламызтI, алгебрала акIвмызтын адырраква майрата йлылалкIван, лхъа зынгьи йгьылмырдууазтI, дыррала зымгIва драгъьханысгьи дгьащтамызтI, ага луыс зквызла ауи ачва лхъдрысыргьи. Апхьарта амщтахь Новочеркасск йтагылу аполитехинститут дыцIалныс лмурадта сквшыкI тшазылрыхIазыртI. УадыргIвана дацIахъвыцхын асквш 1972 агIан Къарча-Черкес педагогика институт афилология факультет дыцIалтI.
Асйа абаза бызшвали литературали арыпхьара рыцIа йларгванызшва йылбунта аинститут дангIалга амщтахь Псыжв кыт йгIвбахауа апхьарта апны луыс дазгIашыкъта дынхауа далагатI. Лынхара апны арыпхьара йапшым амаль шIыцква щардата йъагIалрысабапуаз йгIалцIла арыпхьагIв методистта дырчпатI. ГIамта ласыла лынхарта Къарча-Черкес педагогика институт астудентква тшыбжьарта апхьартата йырзыщаквгылтI. Апхьарта дъадзанхуз ймачIымкIва апхьагаквагьи ацхърагIагаквагьи дрыдынхалтI. Лынхара швабыж хвы азибун афилология факультет адекан Кълыч Рауф НыхIв йпа. ЙалкIгIата ауи гвыргIва ангIайылал лынхарта лпсахныс ангIалтахъха асхъан акIвпI.
Аинститут дгIалгата сквшыкI анахъыцI Асйа унагIва далалтI, Черкесск лбзазартахатI, гIвпачва лаутI. УадыргIвана атгIачва щаквысын лпачва лхъазы йгIадзынлыргылра атахъхатI. Ауи азаман Асйа лбзазара йауыс хъадахаз асабиква ракIвпI. Асквш 1991 февраль мыз агIан дамальынтшата, лжьы лыхьуа апхьарта дакъвыцIхра атахъхатI. «Абазашта» газет аредакция апны дынхауа далагатI. Апхьарта дангIакъвыцIхуаз лгIапсарала йадылкIылыз абаза литература абиблиотека чкIвын лыцгIалахвхныс лгвы гьамуытI.
УыжвгIандзарагьи йалрыпхьаз ахIвсси ачкIвынчви лабадыритI, анйараква рпны дыдрайгвитI, сасра йлызгIашыллитI… Арат асквшква руацIа Асйа аредакция апны аответсекретарь ъанатIа хъвдаквцIараква йнардзата йлырхъйитI. Агазет гIвыраква радгалра луыс йапщыламызтIхIва ауи йлылу аршIыйара хац дгьартынчуам, йылзыгIацIситI, лгIвыраквала абзазара ауысква йгIадыршIыхауа ахъвыцраква ауатыкв йгIаталцIитI. АгIвыраква зымгIвагьи лгвыцхIара, лхъвыцща абагъьара, дшарыпхьагIву змыргIващауа абжьагажваква гIарныпщитI.
Арыпхьара хъвыцраква гIахIахвырквын, абаза литература йгIаквчважвауа лгIвыраква рпны ауат рыцIа йнахвапI. Ари анархарта рыцIа йларгванпI, ауи йгIалцIла абаза гIвгIвчва, уысагIвчва зымгIвагьи лгватра рзынархапI, лхъа лырзахварныс йгьи апхьагIвчва мгIва пшдза йыквылцIаныс лмурадта рыуа азджьакI рыршIыйара йызнымкIва даквгIацапахлитI. ЙгIашIыхIпхьадзапI алитература йазынархата агазет йгIаквлыз ауи лгIвыраквакI: ЧквтIу Микаэль йыршIыйара йазынархата – «Абзазара кьымта йхъынхIврагIатI», «БгIасымпшын араса, бгIасымпшын…»; ТхIайцIыхв Бемырза йыршIыйара йазынархата – «Зынхысрала пчарахIта», «Асльани Гващамыди, швабаъану?», «Ащхъа бжьара», «Йнашхыйу, йызхъазу апхьырца», «Ауасаражвра адзыхь»; Джьгватан Къали йыршIыйара йазынархата – «ШвгIай мачIкI тшхIырбзипI», «Асквшышв йапсу алахъвгIахъасра», «Джьанат цхIата тшырбжьакIнысхIарын…»; Дагвжвей МухIадин йыршIыйара йазынархата – «Швбзаза, Руслангьи Ринагьи», «Абзазара хIылахьхама момкIва хIылахь хIбзазарахама?»; Мыхц Кьарим йыршIыйара йгIаквчважвауата – «ЙхIвалун Будда», «ЗъарагIвы йшбзу йуырпсхьада?», «АнйаракI сазхъвыцуата», «Абзазари апсри рфилософия»; Йуан ГIалиса йыршIыйара йазалхта – «Бзи йызбитI сцришта, с-КIавкIаз»; Тльабыча Мира лыршIыйара ауысла – «ЙсхIвахьу ацкIыс йсхIварныс стахъу рыцIа йайхIапI»; Апса ФатIимат лыршIыйара йазынархата – «Сынчвата йдуу, уысагIвта сангIаушуз гвалымста сзучпайа?», «Уныбыжь пшдза ауыразтI!»…
ЙцIыхъвахауа асквшква руацIа, асквш 1991 йгIашIарышвта, апхьагIвчва абаза литература бзи йдйырбауата агазет анапаква рпны Ася лапш датша заджвгьи нхара ду гьакIвимыршузтI. ЙалкIгIата, цри бызшвали литературали арыпхьагIвчва рыхъазла, ауат здынхалуа асабиква рыхъазла ауи лгIвыраква магIны ду рымапI. Ауи йгIалцIла, Джьардис Асйа арат агIвыраква шIыц-шIыц дрыдынхалхтI, арыпхьагIвчви апхьагIвчви рыхъазла цхърагIагата йадылгалын книга чкIвын кIьыдата йгIацIылщттI.
Асйа МухIаджьыр йпхIа лцри бызшва хвитта йылзгIарысабапитI, ауаса йцIыхъвахауа азаман апхьагIвчва урышв бызшвалагьи тшырзыналырхитI, лгвтари лгвгIанагракви рыцагIвылшитI. Араса йгIаншатI агIвыраква «Аскьар данбагIваща?» («Къарча-Черкес акурьер»), «РыцIа йрыцхIуда?» («Ареспублика амш»), «Съабзазаз акIвпI сара йджьасщуш!» («Ареспублика амш»), «ДзачIвызлакIгьи йара йхъвыцща йымапI» («Ареспублика амш») ангIаквылцIа. Сара заджвыла йгIалкIгIа йауашта йспхьадзауа агIвыра «Укъальам йгIацIцIуа агIвыра…» – хIва йахьызпI. Ауи асквш 2007 август мыз агIан «Ареспублика амш» газет йгIаквшватI, апхьагIвчвагьи гвы артуата йгIащтIнахтI. АгIвыра ангIаквыл «Йбыжьгауа ахъвыцраква» – хIва рубриката йахъагылан. РыцIа йауацIыхта йгIахIахвырквын, ауи агIвыра Асйа МухIаджьыр йпхIа йгIалырбаз агвыцхIара, ахъацIара, акъральгIвра тшдырра йрыквшахIатпI. АгIвыра йарзахвитI РФ ажурналистква р-АдкIылара далазланыс ъалквнадыргаз, цри бызшвали литературали апхьага йгьи цхърагIага къомкI гIацIылщтныс ъалылшаз. Ауи анхара даветеранпI, Къарча-Черкес республикала акультура данхагIвыпI. ЙцIыхъвахауа асквшква рпны Асйа лхъвдаквцIараква йрылахIатI – анду аъаща сайыр дтагылтI. Ужвы бзи йылбауа лпа йыпхIчва ртурас пшдзаква сурат гIархъылхитI, рцри бызшви руагIахъа культури бзи йдлырбитI. Насып дупI уыс пшдзала йырчву бзазара гIануцIыта уахьчIвалагьи абараса ууагIахъа рыхъазла гIвычIвгIвыс пшдзата уаъазларныс.

Ешерова Муъминат,

«Абаза Къраль» сайт йазалхпI

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki