Library

Къвбина кыт… Атурых агIаншара дуква йрыуата щарда йрыквшахIатпI акъвбинаквагьи. Араъа агыларта кIьыдапI Абашта айсра Ду. Айсра агIан акыт рпачва, рыпхIчва хъацIара, фырра ду гIадырбатI. АбзазагIвчва квырмыш ду рзырчпитI айсра йпшцIата зхъа щтIазцIаз, айсра амщтахь абгата йгIацапахта йхъвашаз амлыкврхIартаква, архарджьыртаква гIащаквзыргылхыз, айсра агIан АйгIайра Амш гIадраргвануата афронт ахъазла уахъгьи тшынгьи йамайчуа йынхуз ркытлагIвчва.

Араъа айсра гIаузыргвалашвауата уыла йгIацIашвауа гьмачIым. Акыт аквта урамла уанрылалра зынла хIахъв цхIа хвыцыжвкI уанйитI. Ауи ъагылу апны айсра апхъала айхамгIва щтIарцIахьан. Айсра ангIалага айхамгIва ауыхвара ашIадрыстI. Акыт алагъьла ауи амгIва ахъазла Къвбина кыт атшпи Джьгваты атшпи апызщылуа цхIа дукI руыхватI. Асквш 1942 агIан ауи ацхIа афашистква ргIайра тарщахIарныс ахъазла щтахьла йтхъуз асовет рхъвква йгIагвыржватI. Ауат асквш чIвыхьква йырсинта уыжвгIандзарагьи ацхIа йрыхъвашата йгылапI.

Асквш 1980 агIан апхьарта апны «Скыт атурых» – хIва йзхьзу амузей гIандыршатI. Амузей апны Абашта айсра Ду агIан айсыгIвчвагьи, акыт йтанхуз абзазагIвчвагьи гватра ду рзалхпI. ЙгIанзыршазгьи сквшкъомкI амузей анхара унашва ахъызцIузгьи КIьыщмахва Зулькъарнай Шихмырза йпа йакIвпI. Ауи Къвбина кыт аквтанай апхьарта апны арыпхьагIвта сквшы 40 райхIа, унашвахъцIагIвта – сквшы 23 дынхатI.
Асквш 1995 май а 9 Абашта айсра Ду апны АйгIайра йахъыцIыз асквш 50 йадахIвуата ауи йаладзыз акыт абзазагIвчва рсин дыргылтI. Асин акыт йауаз ахIаракьатчпагIв, апатриот Дагвжвей Адам Аюб йпа йкъарула йыруыхватI. Айсра йпшцIалыз 249-гIв йрыуата 141-джв раъарагIв гьгIахънымхIвыхтI. АсинхIахъв апны ауат рыхьызква хьапщ хIарыфла йаныпI. АйсыгIвчва рыхьызква «Къарча-Черкес республика а-Хъмаштылра Книга» апынгьи Устджьгваты район аветеранква рсовет йгIацIырщтыз акнига «Ауат р-Псадгьыл йазгылан» апынгьи йаныпI. ЙгIвбахауа акнига гIазквчважвауа айсра амщтахь абгата йгIацапахыз айсыгIвчва ракIвпI. Ауи акнига анадыргалуаз Къвбина Устджьгваты район йаланакIуан. Къвбина кыт атурых йгIаквчважвауа акнига апны айсра йпшцIаз йырхъазымкIва 546-гIв йнадзауата ауи агIан акыт йтанхуз абзазагIвчва (атажв-лыгажвква, ачкIвын-чкIвынква) рыхьызквагьи аныпI. Ауат уахъгьи тшынгьи йашIамсуа архъаква, арахврхIартаква рпны йынхун: йчвагъвун, йлацIун, тшыгIвра ацIаргун, ажвква рхьун, арахвква йырхьпшуан, йырхчун. АйсыгIвчвагьи акыт йтанхуз абзазагIвчвагьи рхъацIара йгIаквчважвауа агIвыраква гьмачIым. Ауат йрыуапI, ажва ахъазла, акыт йауу агIвгIвчва Джьгватан Къали, ТхIайцIыхв Бемырза, ЛагIвычв Джьамльадин, Дагвжвей МухIадин, Щбзыхва Лариса рыршIыйарагьи.

***
Абар акыт аурамква зыхьызква рхъхIвалгIу айсыгIвчва йгIарыквчважвауа ахабар айшысква. Акыт агIвадахьыла йгIалагитIта йрылалитI швара зымдыруаз апартизан Дагвжвей Хмара йыхьыз зхъу аурам. Акыт аквтанай апхьартагьи йахъагылапI ауи йыхьыз. Хмара йурам ганла йалситI датшагьи гIвурамкI: атанкнкъвцагIвы ПIаз СултIан йыхьыз йгьи зтахъырала айсра йпшцIалыз Къвапсыргьан Ильас йыхьыз зхъкву. АкытгIвына апны йгIаншаз аурам шIыцква рыуа азакIы ЛагIвычвргIа йрыуу айсра агIан хъацIара ду гIазырбауата йаладзыз ахыгIвайщчва рыхьыз ахъхIвалгIапI.


Афашистква «квашуа пстхIваквайчIвата» йырзалуаз

Акъвбинаква ргвы анцIрала дгIатахатI хъацIара ду гIазырбауата белорус чIвыла апны йайсуаз ачкIвын Дагвжвей Хмара Аслангьари йпа. Асквш 1970 агIан Къвбина кыт апхьарта йхвбахауа акласс йапхьуз «ащтанкъвцагIв къапщква» ркытлагIв фыр йамидаз айсра гIвагванаква гIащаквдыргылхныс мурадта йырчпатI. Ауат Хмара дшпартизаныз, Чкалов йыхьыз нкъвызгауата Брест област апны йайсуаз архъв дышрылаз, апхъапхъа ахъаз дайсгIвыта, уадыргIвана айсыгIвчва гвыпхвыц друнашвачпагIвханыс шгIайызхъарцIаз щаквдыгылтI.
Ажва «хмара» белорус бызшвала «аквашуа апстхIва квайчIва» – хIва гIаныцIитI. Йаргьи афашистква «пстхIва квайчIвата» дгIархъадзгылуа акIвын дшайсуаз. АпхьагIвчва афыр хъацIа йуысла швъа щарда адыркIылтI. Абар партизанта йайсуаз Никитич Н.М. йгIагвалашвахра ашIчIвара: «Хмари сари йара партизан гвыпкI хIрылата асквш 1943 май мыз йгIашIарышвта асквш 1944 май а 19-дза хIайсытI. Ауи дшаквкIыта, дгIвынгIалта, дгвапата акIвын дшаъаз. Агвып рпны йажва хвы аман. ХачIвыта йпахь йдыргылуаз зымгIва найырдзун. Йара йдыруаз, дыззычпаз йыгIвзачвагьи азибжьун. Афашистква шIыпIакI гIакIвдыршата «йаншварацуаз» арыцхIагIа йашIашваз ауагIа закIыла дырцхърагIаныс дгвжвайуан…» Ауи йфырра гIазырбауа ашвапхаквагьи гIайгитI: «16.03.1944. Дагвжвей Хмара йыгIвзагьи дйыцта апаровоз айхамгIва йгIаквдырцын аэшелон шабгу аладрыхъвашатI. Ауи Пигановичи кыт адзхъа йгIаншатI. 23.03.1944. Дагвжвей Хмара айхамгIва хыхъвшв ацIайцIан афашистква зтачIваз гIввагонкI гIагIвижватI. Авагонква йрыквчIвакваз афашистква афронт йпшцIалныс ахъазла Брести Пински апызщылуа айхамгIва йыквын. 25.03.1944. Хмара йара йхъатала Брести Москви апызщылуа айхамгIва йыквыз аэшелонква гIагвижватI. УадыргIвана айхамгIва ари ашIчIвара апны апоездква рныкъвара хымшкIла йашIастI. Брест област апны Березовск район йаланакIуа Огородники кыт адзхъа Хмара унашва зхъицIуз агвып ахыхъвшв гIагIвжвагаква амгIва апны йыцIарыжтI. ХIатланкъвгага машината жваби анамыца афицарква зквчIваз аштаб рмашини агIвыржватI. Ари айбащра апны фашистта 50-гIв хъырщщгIатI…»
Хмара дшгIарщыз гIайгвалашвахитI апартизанква ргвып пхатша аунашвачпагIв Цветков А.С.: «Дагвжвей Хмара «апартизанква йрылалхныс гIазтахъхаз» Власов йырхъв муртатква йрыуата гвыпкI дрынйара атахъын. Ауаса ауи даларжьаныс йгIархъвыцтI. Хмара дзыгIвназ атдзы рыцIа паса йгIакIвдыршахьан. Агъачва ауи йара-йара тшритхныс ртахъын. Ауаса Хмара абджьар гIащтIихтI, дхысуа далаган фырра гIайырбауата дгIащхатI». Ауи асквш 1944 май а 19 атшын йгIаншатI. Дагвжвей Хмара Брест област, Антопольск район йаланакIуа Пигановичи кыт апны дыцIарцIатI.
Асквшква 1972 йгьи 1973 рагIан Къвбина кыт абзазагIвчва Хмара йыцайскваз йрыуата гвыпкI йрынйатI: Сайыт Дольат, Сербун Филипп йгьи Сербун Меланья.
Асквш 1973 август агIан Къвбина абзазагIвчва гвып Брест област йаъан. Ауат Дагвжвей Хмара дызлаз апартизан гвып ъайсуаз ашIыпIаква гIамырдатI. Къвбина кыти Пигановичи кыти айщчварала йазаъата йщаквгылтI.


АгIамта йгIахьшваз асальамшвъа

Асквш 1970 агIан ПIаз ХIаджьмурат йтгIачва Ивано-Франковск (апхъала Станислав зхьзыз) къала йгIатыцIын сальамшвъа рызгIайтI. ПIаз СултIан йыхьыз нкъвызгуз й-17-хауа аквтанай апхьарта апхьагIвчва ракIвын йгIазгIвыз. Асальамшвъа ПIаз СултIан йзынархан (апхьагIвчва ауи айсра дшгIацампахыз гьрымдыруазтI). Ауат Ивано-Франковск агIархвитхра, уадыргIвана йпхыцIа шщаквгылыз агьиква руысла йгIагвалашвахраква рыцагIвишаныс йахIвун. ТшытракI анцIы ПIазргIа Нальчик йтабзазауа арра къвырльыкъвхара нызжьхыз аполковник Казьмин Михаил йсальамшвъагьи гIарайдзатI. Ауи айсра агIан Станислав къала ангIадырхвитхуаз ПIаз СултIани йари шашIашваз гIайгIвытI.
…ПIаз СултIан асквш 1940 декабр мыз агIан арра къвырльыкъвхара дызшIырттI. Черновцы къала апны атанкнкъвцара йъадрыпхьуз апхьарта дыцIашватI. Айсра ангIалага йапхъахуз амшква рагIан агъачва Черновцы йгIагвыквстI. Асквш 1941 август а 7 атшын СултIан дхвхан арра чымазагIвхьпшырта дыцIашватI. Йхвырта анбзиха зныкI ахъазла Каменец-Подольск област апны йайсуаз апартизанква дрылашватI, уадыргIвана – Ленинград афронт йпшцIаз архъвква. Асквш 1994 адзын агIан Полтава даъата йгIайщтийыз йцIыхъвахауа йсальамшвъа апны къральыгIва ртшхъвага шгIайыртуа, айсра дпшцIата Берлиндза днадзаныс шитахъу гIайгIвытI.
Ртшхъвага шгIайквнадыргаз йаквшахIату ашвъа йгIалхпI: «27.07.1944 асержант ПIаз СултIан хъацIара гIайырбатI. Архъв гвып рапхъа дгылата Станислав къала дталын агъа дипшIагылтI… Афашистква тдзыкI апны тшдрыбагъьатI, ауат агранатква гIауырщтуан, йашIамсуа автоматла йгIахысуан. Асержант ПIаз СултIан йыгIвзачвагьи йыцта атдзы дырчвнашылын абджьарла йахъазымкIва напIылагьи йпшцIасуамцара афашистква рщытI. Айбащра ъадзакIвшуз йарауи атдзы СултIани йыгIвзачви шыгIвнаркIваз агъа йгвып дукI йгIакIвдыршатI. Ауаса йшаъазгьи сахIаткI ауацIа агъа йпшIагылан. Рхква анмачIдзаха «Ура!» – хIва йцIыруа атдзы анашылырта зкIуаз афашистква йыргвыквстI. Йъанквынхаз агъачва рхIан йырдатI, ауат йрыуата хвгIвы рнапIква щтIырхын йгъархатI. Атдзы гIакIвзыршаз агъачва йрыуата асержант ПIаз СултIан йхъатала фашист солдатта 30-гIв райхIа, афицарта пщгIвы йщытI. Станислав къала агIархвитхра апны хъацIарата йгIайырбаз анысла ПIаз СултIан Абашта айсра аорден гIайквнадыргатI».
СултIан АйгIайра амш дазынадзарныс дгьахадмырдзатI. ХIкъраль ангIахвитха амщтахь й-596-хуз архъв Словакия аштаква йырталтI. Асквш 1944 октябр мыз агIан Велке-Русковцы къала ангIадырхвитхуаз ПIаз СултIан хвырта хIатла гIайнылын дгьгIацымхатI. Велке-Русковцы апны дыцIарцIатI.
ПIаз СултIан йчвахъабагата йыхьыз Ивано-Франковск аурамкIгьи, ъамапсыма ъагIацIырщтуа рхарджьыртакIгьи, 14-хауа аквтанай апхьартагьи йрыхьырцIатI.
Зны ПIазргIа рткъвым йрыуата гвыпкI тшадыркIылын Ивано-Франковск йцатI. Йъацаз пхата йгIарпылтI. Акъвбинаква рыладзква хъагылата ПIаз СултIан йурам йбжьыстI, 14-хауа апхьарта апхьагIвчвагьи айсра аветеранквагьи йрынйатI, акъала агIархвитыгIвчва стенд ду ъарзадгалу ашIыпIа музей йдырцан йддырбатI.


Айщчваква хъацIара ду гIадырбауата р-Псадгьыл рхъа азыщтIарцIатI

Айсра йпшцIалуаз дзачIвызлакIгьи йборч йырхъйауата йпхьадзун. ДзачIвызлакIгьи й-Псадгьыл ахъазла, ауи ахвитра анысла йынцIра дшамайгьдзауала, дамайчуата агъа дшйайсуашла ныха йхIвун.
Йабгата йгIапшцIыцIхта рцришта йгIацапахныс гьырпхыцIамызтI Къвбина кыт ЛагIвычвргIа йрыуата айсра йпшцIалыз ахыгIвайщчвагьи – ЛагIвычв Гьари йпачваква Заудин, Ануарби, Рамазан.
…Ануарбии Рамазани акыт апны арыпхьагIвта йынхун. Заудингьи йъачIвагIала дарыпхьагIвын, ауаса арыпхьара ауысквала арайон ахъвшара даунашвачпагIвхатI. Асквш 1938 агIан Заудин арра къвырльыкъвхара дызшIыртын МарагIацIцIырта Хъара аштаквала арра училища дапхьарныс дырщтитI. Апхьара даналга йара ауаъа къвырльыкъв йханыс дгIанырыжьтI. Ануарбии Рамазани айсра гIаламгаскIва дара ртахъырала арра къвырльыкъвхара йцатI. Ануарби акъральгIвынахчагIвчва рырхъвква дрылан. Ауи абелорус къала Бобруйск дтата айсра гIалагатI. Ауи агIан Рамазан Брест апны къвырльыкъв йхун. Айсра ъадзакIвшуз айщчваква рхабаркIгьи акыт йгьгIамдзузтI. Ауи йгIалцIла ръахIыльчва гвыгIвмыгIвра ду рылан. Ауат абзира йайгвгъун, ауаса айсра ацIыхъва айщчваква шщхазла ашвъаква гIарайдзатI.
Алейтенант ЛагIвычв Заудин Москва йазгылакваз дрылата дайсуан, уадыргIвана анахьанат афронтква рпынгьи дпшцIан. Акомандир шIа данапхьуз, МарагIацIцIырта Хъара аштаква рпны данаъаз дыррата, ъазарата, къвльейрата йылайкIыз абгата йгIайрысабапуа дайсуан, айгIайра шгIаргваничIвуаш дащтан. Дызквыз айсра агIвагвана Венгрия апны йшIчIватI. АйгIайра амш гьрымбатI айцIбачвагьи – Ануарбии Рамазани. Ауат р-Псадгьыл рхчауата хъацIара ду гIадырбатI, Абашта айсра айбащраква рпны рхъа щтIарцIатI.
Асквш 1995 агIан АйгIайра Ду йахъыцIуаз асквш 50 йадахIвуата «Къарча-Черкес республика а-Хъмаштылра Книга» гIацIырщттI. ЛагIвычвргIа айщчваква йгIарыквчважвауата хъыхчарала а-Министерства Аквта Архив йгIарщтийыз ашвъаква йырну швабыж ймачIпI: «ЛагIвычв Ануарби Гьари йпа, асквш 1918 агIан дйытI, Къвбина кыт дауапI, дабазапI, дайсгIвыпI, асквш 1941 агIан дщхатI; ЛагIвычв Заудин Гьари йпа, асквш 1918 агIан дйытI, Къвбина кыт дауапI, дабазапI, длейтенантпI, асквш 1944 ноябр а 27 атшын Венгрия апны дщхатI, й-318-хауа ащхъа хысыгIвчва рдивизия далата къвырльыкъв йхун; ЛагIвычв Рамазан Гьари йпа, асквш 1920 агIан дйытI, Къвбина кыт дауапI, дабазапI, дстаршинапI, асквш 1941 агIан Брест област апны дщхатI».
Акнига йгIаквшваз ашвъаква рпны айщчва рныбыжьква аларпIатIапI. Заудин зымгIва драхIбан, сквшы 26 дыртан, Ануарби дквтанейын, сквшы 24 дыртан, айцIба – Рамазан – сквшы 22.
Къвбина кыт абзазагIвчва айщчваква рфырра гьырхъаштылуам. ЛагIвычвыргIа Заудин, Ануарби, Рамазан рхъмаштылра ахьызла йакIвшауа аспорт анкъвакъвраква цIаста йщаквгылапI. АкытгIвына апны йгIаншаз аурам шIыц рыхьыз ахъырхIвалгIатI.


Зхъа пшцIазцIуз агвып драпхъагылагIвхатI

«Донецк област йтагылу Доброполье къала йауу «ащтанкъвцагIвчва къапщква» фырра гIазырбауата йщхаз Къвапсыргьан Ильас ГIазиз йпа йъахIыльчва йырзыпшгIитI…» – абари апш гIвыра хвыцкI зныз агазет «Социалист Осетия» асквш 1988 агIан Къвбина кыт абзазагIв Ныр МухIарби нхарта уысла Орджоникидзе къала (ужвы «Владикавказ» – хIва йапхьитI) даъата йгIайнапIыцIашватI.
…Ильас апхьарта апны бзита дапхьун. Апхьарта амщтахь арыпхьагIвта дгIалган дынхауа далагатI. Айсра ангIалага йара йтахъырала афронт дпшцIалтI. ПщсальамшвъакI ракIвпI йнадзауа ауи айсра данпшцIал амщтахь йани йайщчвакви йырзыгIайщтийыз. Ауат айшысын: «СабгапI, сызгIвадапI. ХI-Псадгьыл анысла сборч сырхъйаныс схIазырпI. Сышвхъшвымраштылын». ЙцIыхъвахауата йгIайыз асальамшвъа араса йанын: «Летчикта сапхьаныс ахъазла ахIвара швъа зыгIвуаштI. Слетчикхата хI-Псадгьыл схчаныс стахъыпI», – хIва.
…Айсра алгата сквшы 43 анцIы амщтахь Къвапсыргьан Ильас йхабар акъвбинаква, йъахIыльчва, йаргванква йырзыгIадзатI. Ауи амщтахь Ильас йайщчваква ХIаджьмусагьи, ХIамзатгьи, ХIамзат йпа Музакьыргьи Украина йцатI, ауаъа пхата йгIарпылтI. Анйара ъакIвшаз «ащтанкъвцагIвчва» ъацIу апхьарта йгьахъазым. Доброполье апны акъвбинаква акъала апартия комитет йалаквугьи, асовет йалакву адепутатквагьи, аркъвырльыкъвхара комиссариат анхагIвчвагьи йрынйатI.
Араъа ауат Ильас хъацIара ду шгIайырбаз гIарархIвтI. Ауи длетчикханыс дгьахамдзатI. Къвапсыргьан Ильас дызлаз архъв унашва гIарзырчпатI: «Агъа йпырагылта дашIаркIныс, щтахьла йгIатымхъаныс, агъа йыр Донбас ахIахъврачва гIацIхыртаква раргван йгIарымщтиныс!» АйсыгIвчва ари аунашва абгата йдырхъйатI. Заджвгьи щтахьла дгьгIатымхъатI. ЖвыгIвымшкI руацIа багъьата, айрышта агъа йпшIагылан.
…Устджьгваты район аркъвырльыкъвхара комиссариат йгIарайдзаз ашвъа араса йанын: «Хъахчарала СССР аминистерства аквта архив йпны йщтIу ашвъаква йшгIадырбауала, Къвапсыргьан Ильас ГIазиз йпа, жвежвсквша йырту а-ВКП (б) акандидат, асержант ахIба, ахысыгIвчва гвып рунашвачпагIв, асквш 1943 февраль а 22 атшын хI-Псадгьыл гIайхчауата айбащра даладзтI, Донецк област йтагылу Доброполье къала аквта парк апны айщчвара нышвынтара дыцIарцIатI. Йцриква шврайон йауу Къвбина кыт йтабзазитI».
Ауи амщтахь мызкIы анахъыцI Къвбина ари апш сальамшвъа гIайтI: «Швымш бзита, хвду ззызбауа Ильас йайщчваквагьи йаргванквагьи. Араъа шванаъаз йхъыхIхыз асуратква швзынасщтихитI. Сара сгIвыра «Зыхьыз гIабергьыльхаз ужвыгьи айсгIвыкI» зну агазетгьи швызнаусщттI. Апартия акъала комитети аркъвырльыкъвхара комиссариати алата Къвапсыргьан Ильас йхъмаштылра амальква рнахвра ауысла ахIвара швъа нарщтитI. Ауи пIатIу ду йквнагитI! Зхъа йамайгьдзауата айсра йпшцIазцIаз агвып драпхъагылагIвхатI. Ауи зынгьи дышвхъшвымраштылын! Хвду швзызбауата, Алексеева Людмила».
Асквш 1988 агIан Къвбина кыт апны «Чбыщ» – хIва йызпхьауа адзыгIвчкIвын збжьысуа аурам Къвапсыргьан Ильас йыхьыз ахьырцIатI. Абари апш амальла зтахъырала айсра йпшцIалыз, хI-Псадгьыл зхъа азыщтIазцIаз афыр хъацIа Къвапсыргьан Ильас ГIазиз йпа йыхьыз йгIадзынгылуа абанпараква рыхъазла йгIащаквырыжьтI.


ЙшцIасхаз апшта, Къвбина кыт апны АйгIайра а-Мш йадахIвуата апхьарта апны аветеранкви апхьагIвчви ранйараква акIвдыршатI. Айсра абгата йгIапшцIыцIхыз аветеранква сквшигIадзапхьадза рыцIа-рыцIа йрылдзгIитI. Ауат йрыуата сынчIва АйгIайра Ду йахъыцIуа асквш 68 абгата йапылыз заджвзаджвыкI йакIвпI – Дагвжвей МухIамад ЩугIайыб йпа.
Май а 9 атшын акультура Тдзы апны АйгIайра Ду йазынархата айззара ду акIвшатI. АбзазагIвчва квырмыш ду рзырчпатI айсра йаладзыз ркытлагIвчва, айсра амщтахь акыт апны зчIвылахъв заухыз айсыгIвчва, айсра агIан АйгIайра Ду йазынхуз абзазагIвчва къайматква, Абашта айсра Ду агIан совет уагIа йгIадырбаз ахъацIара, афырра йрыквшахIатхаз ркытлагIвчва.

АгIвыра адгалра апны йгIарысабаппI акнигаква: «Къарча-Черкес республика а-Хъмаштылра Книга. – Черкесск, 1995», «Къвбиналокт – Кубина: Къвбина кыт а-Мш йазынарху агIвыракви ашвъакви. – Черкесск, 1999», «Ауат р-Псадгьыл йазгылан. – Устджьгваты, 2004», автор йхъатачIв архив йгIалху асуратква.

ХIасарокъва Бильаль,
«Абаза Къраль» сайт йазалхпI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki