Library

Ноябрь а 5 сквшы 75 йрыцкьатI аэкономика наукаква рдоктор, апрофессор, Къарча-Черкес республикала гIатгара зму анаука анхагIвы, Ставрополь къральыгIва агроуниверситет политика экономияла акафедра анхагIвы Йуан ЧагIбан ХIаджьбакьыр йпа. Ауи йынхара-бзазара турых абари йапшу азцIгIара йаджьауаппI: майрума ууагIахъа уызрыпшдзауа убзазарныс, удырракви, уымчи, угвышхвари ракIвымкIва датша бзазара щъакIгьи уымамкIва? Йбаргвызтынгьи йджьащахъву йбзазара атурых ЧагIбан ХIаджьбакьыр йпа йауацIыхта асквш 2010 агIан Ставрополь йгIацIцIыз йкнига «Майрума абазата убзазарныс?» апны даквчважватI.

Йуан ЧагIбан дчкIвын айдзата йаба дихъыцIтI – Абашта айсра Ду даладзтI. ЗынцIра шабгу анхари аунагIва уыскви згIапсараз йан лпа ажва пшкала длыргвышхвара акIвмызтын датша закIыла дицхърагIушта гьлылымшузтI. Йныбыжьла даншIаз йгIашIарышвта ЧагIбан ХIаджьбакьыр йпа хачIвыта йпахь йыргылуаз йымчла йара-йара йырхъйахуата акIвпI дышбзазуз. ТIапIанта кыт апхьарта й-4-хауа акласс дангIалга арайон квта Адгьа-ХIабльа апхьарта дыцIалтI, ауи амщтахьгьи йпсахыз апхьартаква йгьзакIым, йгьыгIвбам. КласскI дгIалгата йащтагIайуа акласс дыцIалра ахъазла швабыж дгIапсун: апхьартаква йцри кыт йачвыхъаран, акытква транспорт гьырбжьанымкъвузтI, айтыпараква щардан. Ауи азаман йзынйаз абаргвыраква ршвхIаусыгIвала йыквлагIвчва рыуа щардагIвы апхьара кIадрышвхтI.

Ага дгIапсазтынгьи ЧагIбан быжькласскI дгIарылгатI. УацIыхъван йчпуш йымдыруата дхъвыцтI. Апхьара ашIайымрысныс даквзыргвышхваз йабаду йакIвпI. Ауи азаман акытква йгIартыцIуаз асабиква Черкесск йтагылу аобласть уагIахъа апхьарта интернат апны йапхьун. Ауаъа дыцIалныс йаквикIтI. Ауаса йуыс гьаквымшватI, ага йаба хI-Псадгьыл йхчауата йхъа щтIайцIазтынгьи, ага ауи апхьарта забачва айсра йаладзыз, ййыбахаз, цхърагIара йазыбжаз асабиква рыхъазла йгIандыршазтынгьи.

Й-8-хауа акласс Эрсакон кыт апхьарта бзидздзата дгIалгазтынгьи ауагIахъа апхьарта интернат дыцIата дапхьарныс йтахъын.
«Ауи апхьарта снарахвныс сащтата Черкесск санца ауахъ скытлагIвчва зыгIвнабзазуз ацбзазарта апны сгIанхара атахъхатI, – йгIайгвалашвахитI Йуан ЧагIбан. – ХIайчважвумцара йшгIасгвынгIвызла, азджьакI араъа йызгIацIалыз бокс йасныс йа йабакIныс, йа амузыка оркестр йрылалныс, йа акыт йапхьарныс ацкIыс агород рыцIа йгIалырхта акIвын. Сара йыстахъыз закIын – сапхьарныс».

ЙатаркIвах йшвъаква аннармахв ауат асквшква рагIан заджвгьи йгвы адзакIьа йгIатамшвушыз йчпатI: арыпхьарала РСФСР аминистр Каиров Иван сальамшвъа йзищтитI. Ауаъа апхьара днармахвуата дъагIаршвхIакIваз йгвы йшасуа аницIатI. Йбжьы аджвырагIв йыргIапIхIва дамайгвгъауата адзын ангIадза Эрсакон апхьарта дцахтI. Асквш 1953 октябрь мыз агIан апхьарта амщтахь рпны дгIайхта аобласть ауагIахъа апхьарта интернат дшнарахвыз зныз асальамшвъа ангIайырт швабыж йджьайщатI.

Ауи датшагьи дахIвракI ащтагIайтI – Ломоносов йыхьыз зхъу Москва къральыгIва университет дыцIалтI.

«Ужвы азаман швабыж йхъацIауачвапI аколхоз йынхуз апхIвыс лпа акъральыгIва ду апны рыцIа йхъадаз ауниверситет цхърагIарадъа дшыцIалыз», – араса йгIвыхтI ауи ужвы йгIацIищтыз акнига апны. Ауаса арат ажваква цIабыргыпI. Йара сквшыкI апхьарта интернат йацгIалгакваз йрыуата хгIвы Москва йтагылу авузква йрыцIалтI: ЧагIбан – МГУ апны, Агырба Юри Таов Чапайи (Анатолий) – Тимирязев йыхьыз зхъу акытмлыкврхIара академия апны.

Астолица йтайгаз апхьара сквшква Йуан ЧагIбан анцIрала йгвы пхата йгIатахатI. Ажва гьалам, ауаъагьи ахчала йбжан. Авагонква йырну гIарнырхуамцара ахча гIарынхун, ауаса ауатква рыхъазла ргвыргъьара йалдзгIузма! «ДахIвра дута йспхьадзитI сапхьара уыс араса йъащаквгылыз. Анчва квырмыш ду йзысчпитI!» – йхIвитI Йуан ЧагIбан.

МГУ дгIалгата гIвысквша анцIы Йуан ЧагIбан Ростов къральыгIва университет аспирантура «политика экономия» ъачIвагIала дыцIалтI. Ауаъа асквш 1962 йгIашIарышвта асквш 1965-дза дапхьатI. Аспирантура дангIалгуз анхара ауыс дазхъвыцуата Ставрополь педагогика институт акафедра аунашвачпагIв Авксентьев тшизынайырхатI. Ауи йакIвпI Ставрополь кытмлыкврхIара институт апны анхарта ауысла амаль шаъу гIайазхIвыз. Асквш 1965 октябрь а 1 атшын Йуан ЧагIбан ауи аинститут (ужвы «Ставрополь агроуниверситет» – хIва йапхьитI) политика экономияла акафедра апны дынхауа далагатI. Араъа ахъа джвыквылтI йынхара-бзазара амгIва ду.
«Заджвымзара-заджвы йыхъазла сара спхыцIа шцаз гIальаматракIгьи аламызшва йбапI, – йгIвитI йгIагвалашвахраква рпны Йуан ЧагIбан, – ауаса сара, архъа кыт йгIатадрийыз ачкIвын, Анчва йылпха сызгIаншата акIвпI йшызбауа».

Йуан ЧагIбан анаука нхарагьи арыпхьарагьи йапшыта йзаргванпI. Асквш 1987 агIан Ростов къральыгIва университет апны йдоктор диссертация йхчатI. Ауи амщтахь щарда йнамихуата политика экономияла Ставрополь кытмлыкврхIара институт акафедра апны унашвачпагIвта ддыргылтI. Москва апны асквш 1988 февраль мыз диплом ангIайнапIыцIарцIахуаз атшын йынцIра йауата насып ду рыцIа йызпщылаз мшыта йпхьадзитI.

ЙынцIра-бзазара апны агIаншара хайырква йрыуапI унагIва даналал амшгьи. Зыбызшваквала йапшым угIахъа щардала йалу атгIачва ду апны ЧагIбан дйыдзхъагылата апхари арахIмати ргIахчара дазгылапI йхъапщыла Лидиягьи. Ари атгIачва апны йцрихатI, ракъыль аквшвауа йацбзазитI абазаква, адгьаква, аурышвква, акъарчаква, армельква. Йпачви йпхIи раба йыщта надырдзахитI: йпахIба Амир аэкономика наукаква дырдокторпI, йпайцIба Мурати йпхIа Асйи аэкономика наукаква йыркандидатпI. ЧагIбангьи Лидиягьи ршIа йтадырчIвума ухIвауата бзи йырбитI ауат йгIартынхаз абжьыгIв сабичва.

Ауасаражвра йачIвыпI ззырхIвауа аныбыжь днадзахьата ЧагIбан ХIаджьбакьыр йпа йылахь даназхъвыцхуа зымгIвалагьи дшразу гIаликIгIитI. «Сбзазара апны гвыргъьара дугьи гвыргIвагьи, дахIврагьи лдзгIарагьи срынйатI, агIвзачва бзиква сщардан, джьагIвагIвгьи гьмачIыгIвмызтI. Заджвгьи абзазара майрапIхIва йгьихIвум. Ауаса сбзазара апны абзири агвыргъьари ракIвпI йщаквгылыз», – хIва аныпI «Майрума абазата убзазарныс?» – хIва зхьзу йкнига апны. ЙгьмайрамзапI, ауаса тгIачва гIальамат зму, агIари бзиква гIазцIагылыз, ауат ргIариква йдыргвыргъьауа, ъахIыльчва зщарду, анхарта апны хвы зквырцIауа агIвычIвгIвыс насып ду зму дгIвычIвгIвыспI. Ауаса йанаъазара абзазара апны узамайгIайуаш закIгьи гьаъам, угвы зынгьи йуымрыдзуата апхъала учIвырхъаныс акIвпI йхъаду – уамайчуата уынхауа, нхарала ухъагьи ууагIахъагьи урыпшдзауа. Абари ауысла Йуан ЧагIбан йшвапха нахвапI, швапха пшдзапI.

Квициниа Инна,

«Абаза Къраль» сайт йазалхпI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki