Library

Асквш 2012 октябрь а 1 йгІашІарышвта а 5-дза Москва апны Глинка М.И. йыхьыз зхъу музыка культурала Россия амузейква радкІылра (ВМОМК) йахъыцІуа асквш 100 йадахІвуата ршІыйара мчбжьы акІвшатІ. Ауи амчбыжь ауацІа аршІыйгІвчва гвыпква аюбилярква йрайхІвахІвуан. Араъа йхІвахІвтІ Апсны артистквагьи.

Октябрь а 1, адунейла амузыка агвыргъьарамш атшын, Москва апны «амузейква рпарад» йгІадгылтІ хІкъраль аштаква йгьи агІвымакъральква йгІартыцІыз амузыка музей адкІылраква ргІащтийыгІвчва. ДзачІв сасызлакІгьи ажва йыквшваныс ахъазла амш йгІацІанакІуа асахІатква дакъикъа-дакъикъа йшан. Музыка музей 30 райхІа ргІарбартаква адыргалтІ. АгІарбартаква рпны акомпозитор дукви йбергьльу амузыканткви рынхара-бзазара йахадыргІвазун.
ЙгІайззаз драйхІвахІвуата дгІачважватІ ВМОМК агенеральна директор Брызгалов Михаил. Ауи аюбилей йазынарху амчбыжь апрограмма даквчважвауата йгІаликІгІаз ари акІвпІ: «Амузейква рпарадгьи», «УыжвгІанчІви жвлара бзазара апны амузыка тынха амагІны» наука конференциягьи (октябрь а 2 йгІашІырышвта а 5-дза), «Амузаква. Амузыка. Амузей» гІарбартагьи, «Concerto Grosso амузеи ауи агІвзачви рыхъазла» гвыргъьахъв хъвлапынгьи (октябрь а 4) ВМОМК анхагІвчва гвып рыхъазла змагІны дудздзу культура гІаншарапІ, йшпакІву ухІварыквын ари апш джыпха йтагылата рюбилей йапхъахауата йадгалапІ.
Амузыка амш злалгаз аккордта Прокофьев зал апны йакІвшатІ «Амузейква рмузыка согІа» – хІва йзхьзыз ахъвлапын концерт.
Амузыка согІаква рмузыка квпшыраквали, ржанрквалагьи, рбыжьгащаквали йахъыхацІыхта швабыж йпшдзан: Чайковский П. йгьи Скрябин А. рклассика фортепьяно музыка йгІашІарышвта «New Life Brass» квинтет зсыз рок-н-ролл музыкадза. Апсны агІащтийыгІвчва йрыуата араъа рыршІыйара гІадырбатІ органист, адуней анкъвакъвраква рлауреат Гаделия Лука йгьи «Кремль апны йщтІыцІуа айачІваква» фестиваль йалаз ашвахІвагІв Эшба Кристина.
Абараса пхарали лахІвара пшдзали йырчвыз аконцертла йалгатІ Глинка М.И. йыхьыз зхъу музыка культурала Россия амузейква радкІылра (ВМОМК) йахъыцІуа асквш 100 йазалху аюбилей мчбжьы йапхъахуз атшын.

Козлова Эльвира
АгІвыра «Абаза Къраль» сайт йазалхпІ.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki