Library

Мыхц Кьарим Лиуан йпа аршІыйара мгІва даныквыл абаза литература ащапІы багъьата йхвынгылхьан, ауысара ажанрква зымгІвагьи щаквгыльхьан, рритм силлаботоника аджыпха йтагылхьан. УадыргІванагьи ауи йапхъала йгІадымрысабапсыз амаль щарда йызгІарысабаптІ, ацІоларала, анадзарала адуней апны йщаквгылхьу ацІасква закІылагьи йгІархьымшвауа афилософия лирика шІыцрата абаза литература йгІалайыжьтІ. Ауаса йуысаква бзи йызбауа апхьагІвчва рыхъазла йхъаду ашІыцраква гьракІвым, араса угви упси йрылалуата йлирика фыр дызлачважвауа ажва тІатІаква, ажва пшкаква, ажва гвапаква ракІвпІ.

Мыхц Кьарим йыршІыйара ахцІараква гІауахвырквын багъьата атрадиционалистква рыщта йырцитІ, абаза уысара, аурышв уысара, адуней уысара апны йщаквгылхьу ацІасква абгата йынкъвигитІ. Йуысаква зымгІвалагьи йшнардзазлуш дащтапІ, ауаса йузыджьамщауа чІащыгІвара щардагьи рылапІ. АлитературадырыгІвчва гватра ззрымата йауацІыхта йырхъвых йауаш хIыбызшва агІарбага гІамальква ъазара дула йшгIайрысабапуа уыла йгIацIахитI. Кьарим йуысаква хъвыцща цIола рылапI, къару ду гIарылцIуата апхьагIв йлахIвара пшдзаква гIадрыцIситI, ддыргъаритI, зынгьи гвалымста дгьгIанырыжьуам.

Мыхц Кьарим йуысара злагIалыркIгIауа ЛитинституткI апынгьи тшгьузазыбжьушым, заджвы йпышвала угьазъазахушым. Ажвала йгьузыхIвушым, уакъыльлагьи угьзазынадзушым ауи йуысара йгIаннаршауа алахIвара пшдзаква, угви упси цIолата йызларылалуа акъару злащаквгылу. ГIвынагьи цIгIвагьи амамкIва Анчва йгIауылайцIауа пшдзарапI ауи.

УахьчIвала Мыцх Кьарим йгIайыквчважвауата гIвыра 180 раъара адуней йгIаквылхьатI, ауат йрыланакIитI хмонографиякIи йкIьыду книгакIи. Датша абаза авторкIгьи апхьагIвчвагьи ацIбацIбагIвчвагьи ауи аъара гватра йызрымата дгьаъам. ЙшпакIву ухIварыквын Мыхц Кьарим йыршIыйаралгьии йгIвычIвгIвысагIаралагьи абаза литература дгIатамхауата Ауысара ду апны айачIва апшта длашарапI, ддупI, ауи лкIгIарата йылу угIахъалагьи чIвылашталагьи швага-зага амамкIва швабыж йхIагIапI. УадыргIванагьи Мыхц Кьарим йыхьыз Къарча-Черкес республика, Лагъь КIавкIаз, Россия йыртабзазауа анахьанат аугIахъаква йгьырдырам, агIвымакъральква ныгIжьхитIта. Ауи йашвхIаусыгIвугьи Мыхц Кьарим йуысаква атакIта йабазам апхьагIвчва дызлардыруаш азкIкIракIгьи ъагIацIымцIс акIвпI. Ари апш аъаща уадгылуашта йгьаъам: абазаква йырхъардугу, зуысарала зугIахъа рыхьыз хъарата йыззыргуш агIвычIвгIвыс ду закIгьи йашIысым авторкI йапшта йыхьыз гьгIацIпшуам. ХIугIахъагIваца рпны дгIанымхауата Мыхц Кьарим йыхьыз йквнагауа ахIагIарадза йщтIыхра атахъыпI. Ари ахачIвы архъйара абаза угIахъа шабгу йырборчпI.

Ауи ахъазла Кьарим йуысаква анахьанат абызшваквала ратакIра хъатакIра атахъыпI. Урышв бызшвала атакIраква рмагIны рыцIа йдупI, йшпакIву ухIварыквын аугIахъа литераторква адуней культура апны йызлабергьыльхаз урышв бызшвала ратакIраква рбзирала акIвпI: урышв бызшвала йапхьауа апхьагIвчва рпны йбергьыльхауа ауысагIв Европа апынгьи адунейла апынгьи йыхьыз бергьыльханыс лшара йзыгIаншитI. Абазаква йырзыгIаншаз алшара гIадрысабапра атахъыпI. Гамзатов Расул, Кулиев Кайсын, Искандер Фазиль рапшта Мыхц Кьаримгьи йылшуштI Европа апхьагIвчва рпынгьи адуней анахьанат аштаква рапхьагIвчва рпынгьи абазаква рыхьыз йыршIыйара ахIагIарала, апшдзарала йщтIихныс.

Араъа магIны зму атакIри агIацIщтра гIваци йгьырхъазым, акнига ангIацIцIра амщтахь Россия аштаква гIацIанакIуата апшцIыщтрагьи йшатахъу апшта йадгалра атахъхуштI: Лагъь КIавкIаз, Россия (зымгIва рапхъа Москва йгьи Санкт-Петербург), Европа абиблиотека дуква рпны йнадзауата.

АтакIракви апшцIыщтракви уыхьыз зынла йщтIырхуата йгьгIаншум: архъвыхра нхараква ракIвыршара рыцIагьи йауацIыхра, ауат ргIарбараква, алитературадырыгIвчва ргIвыраква йбергьльу Россия йгьи агIвымакъральква рпны йгIацIцIуа ажурналква рпны йгIаквцIара, «Абаза Къраль» сайт йапшу аинтернет сайтква рылшараква гIарысабапра атахъыпI. МагIны рымазлуштI Мыхц Кьарим йынхара-бзазара йгIаквчважвауа агIацIщтраквагьи Россия йгьи агIвымакъральква рбиблиотекаква йырзыщтира. Ауатква зымгIва Россия апны, агIвымакъральква рпны апхьагIвчвагьи архъвыхыгIвчвагьи ргватра Кьарим йыршIыйара йызлазынадырхуш амальпI. Зпхьадзара мачIу аугIахъа рлитература йауу агIвычIвгIвыс данбергьыльхара ауат акъральква рыжвлараква абаза этнос ркультура, рэкономика, рыжвлара уысква рпны баргвырата, гвыргIвата йзынйауагьи гватра азыгIандыршаныс ауаштI.

ЧкIала ПIитIа, афилология наукаква рдоктор.

АгIвыра «Абаза Къраль» сайт йазалхпI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki