Library

Июль а 6 уага 116-гв йнадзауа арепатриантква Сирия йгатыцхта рабадучва рхаквыжв Апсны йгаталхныс рылшат. Ауат йрыланакит зныбыжьла жвицсквша йнамдзас саби 35-гв. Зымгва йрайцбу асаби жвыхвымшк раквп йхъыцуа. Сирия апны къазауат ганшищтара Апсны аправительства рбзирала уага 500-гв раъара Апсныла йгайтыпахт. Рыца паса йгайтыпахыз рщардагв бзазартала, нхартала йадыргалхьат, асабиква апхьарта йыцалт, Апсуа къральыгва университет атшазрыхазырра курсква рпынгьи йапхьит. Мзигадзапхьадза Апсны аправительства тгачвипхьадза цхърагага ахча рыртлит. Арепатриантква зымгва апсуа бызшва ддырдырныс ахъазла йазалху апхьара курсква аквдыршит.

Июль а 6 щымта йазалху арейс Дамаск йгатыцын Швача (Сочи) йгадзат. Аэропорт апны арепартриантква йырпыралт агвымакъраль уысквала Апсны аминистерства, репатриация ауысла а-Къральыгва комитет рынхагвчва, ажвлара уыснкъвгагвчва.
Запхъанчвиква рцриштала йгайтыпахыз ауага рткъвымхьызквала апсуакви адгьакви йрыуап: Цвижба, Хагвышв, Амарщан, Дагвына.
Ауат заманкла Гудаут район апны йандыргалт («Черноморец» пансионат апны). Апсны абзазагвчва арепатриантква йырцхърагарныс йхазырп. Азджьак рунагваква рпны йдырбзазаныс ртахъыта йдрайгвит. Апсуа тгачваква рпны йанбзазауа аквачыгвчва руыс рыца ймайрахит, араъа йщаквгылу ацасква рыца ласы йрыщцит.
Хагвышв Надер Сирия дгатыцхын тгачвала Апсны дгаквачхт: йхъапщылагьи йыхыгвысабичвагьи йыцп. Ауи йъачвагала дофтальмологп, Сирия дантаз ауи йазалху аклиника апны дынхун. Апсны апынгьи ауи йъачвагала дзынхушта дгвыгъит. Йхъапщыла Саусан Дауна дадыгьейп. Сирия апны англьыз бызшвала йалрыпхьун. «Амаль саузарквын сгвыргъьауа Апсны апхьарта апынгьи асабиква асрыпхьарын». – лхвит Саусан.

– Хапхъанчвиква ъахьгаквачхныс ртахъыз ашта хгаталхныс ъахылшаз хара йхынасып дуп. Хсабиква тынчта йбзазарныс, йапхьарныс рылшауата аквп хара хыхъазла зымгва йрапхъу, – йхват Надер. Уадыргвана йгацицахт: «Апсны правительства хара хыхъазла йрылшауа закгьи гьхыгрыжьуам, хысабиквагьи йыргвапата апсуа бызшва ддырдыруашт, харгьи ауат йрыцхкуашт».
Надер йпайцба Ахмад йзымчхахуата ласылас апсуа сабиква драбадырныс йтахъып.
Хайчважвара ханалгуз Ахмадгьи, ауи йащагьи, йахщагьи апсыуа бызшвала акъвыцхра ажваква шырзыхвуз хдырдырт: «итабуп», «абаиараз».
Ага рша аущтмызтынгьи Сирияла йгатыцхыз хайщчви хахщчви йырхъагылу амамыр жвгванд йшайгвыргъьауа, насыпли мамыррали йырчву абзазара йшайгвгъауа рлакта лашараква йгархвит.

Квициниа Асида,
«Абаза къраль» сайт йазалхп

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki