Library

СынчIва октябрь мыз агIан ажвлара йдыртлапIатI агIвгIвы, абаза бызшвали урышв бызшвали йгIацIцIуа йапхъахауа асаби журнал «Марамыз» аредактор хъада, Россия агIвгIвчва р-АдкIылара йалу Къвапсыргьан Валентина Дзадзу йпхIа любилей.


Йкъва-йсарыгьи дшлитература нхагIвхушыз ауысла Къвапсыргьан Валентина зынгьи кьангьаш гьлыламызтI. Ауи ллитература мгIва гьмайрамызтI.
Валентина афилология факультет йгIвбахауа акурс дапхьауата зны рарыпхьагIв йхвиту темала алацIара ргIвырныс хачIвы гIарылттI. Валентина лакIвымкIва зымгIвагьи рчIвква аквшватI. Ауи зджьара дгIахъгIвылата ддыркъванчатI. Валентина лхъа злалырзахвуз ажваква ллмыргIауата, дгвыжвкIуа араса лджьауапхатI арыпхьагIв: «Сара Чехов йгIвыраква йгIархъыжвгIвылгIарныс гьшвасымхIвтI, шIыц-шIыц атема баквгIацапахта аклассик гIвыраква йгIархъыбымхуата бхъа йгIатыбхуала йгIвы».
Йара акIвпIта апхIвыспа йылгIвыз агIахIвахра гIазквчважвуз апшвыма йкIайрышвхта аурам йгIаквхаз алажв акIвын. Ауыла йгIалырбатI сквшпхьадзарала агIвычIвгIвыс йызцIабыргу рахьыла ауи гвалымсрата йгIайырбауа.
Ужвы Къвапсыргьан Валентина йшылхIвахуала, ауи алацIара анлыгIвуаз анцIра йгIанымшас ажвакIгьи гьгIалымрысабаптI, ансимшы йхIхIвуа, хIлымхIа йгIатасуа ажваква ракIвын йызлалгIвыз. Ауаса йапхъахауа агIвыра йалу ахъашыгIвра анхIзымбауа агангьи йгIаншитI, гватра азхIымамкIва, хвы аквхIымцIауата, азыгIальаматрадъа йхIрыдзлитI.
Валентина йгIалылхыз атемала лалацIара йызнымкIва йахъылгIвылгIахра атахъхатI, ага йхъацIауачвазтынгьи, ауипхьадза лгIахIвахра рыцIа-рыцIа йгIалдахIвуан. Абараса ужвы йхъарахаз апхьара сквшква рагIан
Валентина йлылалхIватI агIвгIвы йынхара шмайрам, ауаса агIвра йгIанагуа дахIврипхьадза упхдзы ахайыр ушанарайгвыргъьахуа.
Абгата тшазылдыруата Къвапсыргьан Валентина лцри литература тшаназыналырха лагIа днайхьан. Ауи асхъан аинститутгьи дгIалгахьан, Къарча къала апхьарта-интернатгьи сквшщарда бжьагIвыта, Черкесск апхьартакI апны урышв бызшвали литературали арыпхьагIвта, атшпсщара-бжьара сахIатква дырадгалагIвта дынхахьан. ЙцIыхъвахауа асквш 30 руацIа ауи ареспублика арыпхьагIвчва рдырраква йъаладырхIауа ареспублика институт данхагIвыпI.
Къвапсыргьан Валентина абаза литература дызлалалыз агIахIвахра «Квашуа» асквш 1988 май мыз агIан «Коммунизм алашара» (ужвы «Абазашта») газет йгIаквшватI. АгIвыра йгIанарыбергьыльтI апхъахьыла Валентина лыршIыйара йанархара хъадахушыз атемаква рыуа азакIы – ащхъа пхIвыс лдунейпшыща злалу, лпшдзара йгIанарыцIсуата ухъызкъьалуа алахIвараква рымадзаква.
АгIвгIвы йапхъахуз лгIвыраква апхьагIвчва йырхъазымкIва, ацIбацIбагIвчвагьи гвыгIвбара гIарыланацIауата азаъащата йазрыму шапшымыз гIалкIгIара атахъыпI. Ауаса кьангьаш гьазгIарымгуазтI зыршIыйара джвыквызцIагIвацаз агIвгIвы ршIыйара хац шлылугьи, лхъагвы аквыта абзазара абаргвыраква лгватра шырзыналырхауа, йхIвачвауа ауыжвгIанчIви бзазара аъаща гвыхътIыла дшадгылуа. Къвапсыргьан Валентина лгIвыраква дрыквчважвауата Къарча-Черкес ауагIа руысагIв ЛагIвычв Джьамльадин (йпсата бзихатI!) араса йгIвытI: «Агангьи нашхыйарала йырчву, ймайрам апхIвыс лылахь, ауи йлыцгIамгIвайсуа йалачпу абзазара айкъаргъашраква ажва шIыцла, закIгьи йапшым, цIаста йщаквымгылс квпшырала, турасыла хIхаквлагIв лгIвыраква рпны йгIарбапI.
Ащхъа пхIвыс лтурасы амадзаква гIацIлырпшуата, ауи абзибара ахьызла дыззычпу шщарду гIалырбауата агIвгIвы йанакIвызлакIгьи лфыр йлыцылкIитI, ауи лтурасы йщцалрахаз ацIаскви ахабзакви йрыквымшваргьи лдунейпшыща, лхIаль, лхъвыцща йгIалалыз ашIыцраква абгата йгIахъылтIитI».
Абар зажва кърар алу апхьахьа, афилология наукаква рдоктор, Ставрополь къральыгIва университет апрофессор, абаза литература йгIаквчважвауа нхара цIола щарда равтор ЧкIала ПIитIа йгIаликIгIауа: «Къвапсыргьан Валентина абаза проза апны йапхъахауата ахъацIи апхIвыси разазаъаща, ауи апхIвыс лыла йшгIацIалуа агIахътIра хъаталкIытI. ЙалкIгIата, апхIвыс лпсихология, ауи лпсы ззыбжу, йызздзышуа лгIахIвахраква «Квашуа» йгьи «ЙснапIыцIпссгIатI ахIвыхIв» рпны дахIврала йылзыгIарбатI. Ауат агIвыраква ргIаныршащалагьи ргIвыщалагьи йнардзапI, йджьащахъву алирикала, аромантикала йырчвыпI». Ауи змагIны дуу датша лкIгIаракIгьи хIгватра азынайырхитI: «…йгIазквчважвауа абзазара йгIалхпI, ауи арыхъвартаква гIахъыртIитI, йызлагIву абызшва майрапI, йпшдзапI, рыргIапсща чIыдакIгьи гьалам, дасу атара йтагылапI, хъатата уызладгыллакIгьи цIбадъа йщаквгылапI».
АгIвгIвы лыршIыйара апны змагIны дуу гIаншарапI асквш 1996 агIан ареспублика гIвырагIацIщтырта апны абаза бызшвала йгIацIцIыз акнига «Хъвымгара». Ауи азкIкIра йаланакIыз алирика гIвыраква, агазетква йгIарыквшвахьаз рылазтынгьи, абзазара йгIахъыхпI. АгIвыраква рпны автор лбзирала фырипхьадза ймагIну, йчпащаква йыршвхIаусыгIву тамамта йгIаугвынгIвитI. ГIахIвахракIгьи гврыдзра гьгIаныпщуам, ага афырква рмурадква дырхъйауата йгIамырдауа амгIва апны гIазаб ду рчва йтшарыгьи.
Достоевский Ф. зныкI ахъазла йджьаущуш ажваква абзазара ахъазгIваца йгьалайымжьтI: ажва «бзазара» йгIаныцIуа уылаухIвара ахъазла йара абзазара бзибара азуымазара атахъыпI. ХIшхъвыцуала, ауи йашIырпшу закIы Къвапсыргьан В. лгIвыраквагьи йгIарныпщитI, йалкIгIата философия квпшыра зму лгIахIвахраква «Алыгажви апстыхгIви», «АхIададжьадква йанырзаманыз». ЙцIыхъвахауа агIахIвахра урышвла йапхьауа апхьагIвчвагьи ахагIвазапI. АгIахIвахра дахIврала йаталкIтI Москва йауу, зыхьыз бергьльу агIвгIвы Румарчук Лариса. ЙагIвсыз асквшышв й-90-хауа асквшква рагIан Къвапсыргьан Валентина йгIаладзаз асальамшвъа апны ауи араса йлгIвитI: «Хвду ззызбауа Вальа! БгIахIвахра «АхIададжьадква йанырзаманыз» атакIра садынхалуата талант ду шбыму сатаквшахIатхатI. Ауи ахIатырла бхъагьи йбылу аршIыйара чIвецгьи гIахча».
ЙгIадзынгылуа архъвыхыгIвчва шIаква рпахь йгылу ахачIвква йрыуапI абаза саби литература апны Къвапсыргьан Валентина лалацIара, ауи атшауацIнарыхра анархартакI апны лхатI. Асквш 1982 йгIашIарышвта арыпхьагIвча рдырраква йъарыладырхIауа Къарча-Черкес республика аинститут гIвырагIацIщтра ауысла ахъвшара данхагIвыта цри бызшвала апхьагаква шнамхъауа Валентина лхъатала даквшахIатхатI. Ауи амщтахь арыпхьара апны пщцхърагIагакI дрыдынхалын йгIацIылщттI. Ауат йрыуата йшвапха бзипI «Къараба-хъабаба». Асквш 1993 агIан Къарча-Черкес апны урышвли абазали йапхъахауа асаби журнал «Марамыз» агIацIщтра дагIаджвыквцIагIвхатI, дадгалагIвхатI, сквшы 20 цIитIта ауи даредактор хъадапI. АрыпхьагIвчва йшырхIвауала, арат асквшква руацIа Къарча-Черкес апхьартаква рпны асабиква цри бызшвала рарыпхьара ауысла ажурнал швабыж сабап ду гIаннаршитI. Ауи акIвымкIвагьи, ажурнал анапаква рпны дара апхьагIвчва шIаква рыршIыйара швабыж тшауацIнахтI. Ауат ргIахIвахраква, руысаква, рсуратква аредакция йгIарщтиуа йалагатI, ауи ажурнал апхьагIвчва рпхьадазара йаланархIатI, анапаква йгIарыквылуа агIвыраква рнархараква ауацIнахтI. АгIвыраква ажурнал гIвбызшвакIла йъагIаквашвауа абзирала зыбызшвала йапшым асабиква райгвара, рангIалра, рабадырра багъьахитI. Ажурнал сквшкъомкI руацIа йапымшвтуата йъагIацIцIуа, ауи апхьагIвчва рыцIа-рыцIа йъарылахIауа збзиру лара Валентина Дзадзу йпхIа лакIвпI. Аредактор хъада хъвдаквцIараква рырхъйара йахъазымкIва гIвыра щарда лхъатала дыравторпI. СквшквакI руацIала ауи лшвапха бзила, лцхърагIарала къарча, адыгьа, нагIвай бызшваквалагьи саби журнал гIацIцIуа йджвыквылтI.
Кьангьаш аламкIва Къвапсыргьан В. абаза саби литература агIвгIвчва ъазаква дрыларпхьадзитI. Ауи лкъальам йгIацIцIта Ставрополь, Черкесск рпны адуней йгIаквылтI акнигаква: «Къараба-хъабаба», «Ажва ачIвец», датшагьи. АгIвгIвы любилей йадахIвуата апхьагIвчва аталыргвыргъьахтI. СынчIва октябрь мыз агIаталымта «Нартиздат» гIвырагIацIщтырта апны ауи асабиква рыхъазла йадылгалыз лыгIвкнигачкIвынкI (азакIы абаза бызшвала, арахьари – урышв бызшвала) «Мышва-щапIхъвахъва» йгьи «Мышвахвыц» гIацIцIтI. Йапшым агIвыра жанрква гIалрысабапуамцара агIвгIвы хIцри псабара дгIаквчважвитI, йгIадзынгылуа асабиква апсабара бзи йдлырбаныс, апсауышвхIаква, агIайыраква, апсабара ргIахчара йшазгылуаш дащтата драйбжьитI.
ЙхIвара атахъыпI Къвапсыргьан Валентина урышв бызшвала ауысакви агIахIвахракви разкIкIра «Мышвахвыц» йазалху акъральыгIва программа «Россия акультура й-2012–2018-хауа асквшква руацIа» алшара гIарысабапхауата йшгIацIцIыз.
СквшкъомкI руацIа йщаквгылуаз Къвапсыргьан Валентина лыршIыйара хIаквчважвауата ужвыгьи лталант ахъатакI хIаквгIашIамскIва йгьауашым.
Абаза бызшва агIахчари атшауацIнарыхри йырзынархата сквшщарда рапхъала Къвапсыргьан Валентина ателебара апны йапхъахауата йакIвшаз аршIыйара анкъвакъвра «АршIыйара адзыхьква» дагIаджвыквцIагIвхатI. АгIаджвыквцIара зныбыжьла йахъыхацIыху саби щардагIв рыршIыйара ачIвецква гIадырнахваныс йрцхърагIатI. Ауи амщтахь щарда йнамихуата лкъальам йгIацIцIтI знархарали йгIазквчважвауали шIырпшыра змам акнига «Абазашта ашваква». Ари акнига апны абазаква рмузыка культура йгIаквчважвауа материал байа адкIылапI. АгIвгIвы ауи акнига адгалра гIапсарата йадылбалыз, агIацIщтра, апхьагIвчва йырзынадзаныс ахъазла къарута йалалцIаз здыруа мачIыгIвпI. Напипхьадза йгIаквшваз гIалаура ахъазла автор ареспублика акытква йызнымкIва йгIамылдатI, Черкесск, Ставрополь, Москва рпны архив швъаква дрыдынхалтI.
УадыргIвана, сквшкъомкI ахъыцIхьата, Валентина апхьагIвчва апхъанчIви заман йгIаквчважвауата йджьащахъву датша книгакI гIарнапIыцIалыршватI – «Арызна хацква». Атемала «Абазашта ашваква» рпны йгIалрыкIапыз анархара ауацIылхитI. Ауаса ари азын агIвгIвы лгватра абаза уагIа рнашанаква йырзыналырхатI. Ауатгьи Къарча-Черкес акытква дгIарыкIвшумцара йадылкIылтI. Ари архъвыхра уыс апны Къвапсыргьан Валентина лалацIара хвы аквылцIауата йбергьльу апхьахьа, алитературадырыгIв Дзыба ГIайщат акнига ацIхъважва апны араса йылгIвытI: «Къвапсыргьан Валентина лкнига шIыц лкIгIарата йалызбгIауа агIвыща квпшыра акIвпI: агIвгIвы апхъанчIвиква рбзазаща шыргIапсыз, рхъвыцраква, ргвыргIваква шаъаз, уасаражвра гIадырбауата абаргвыраква йшгIарыцIсуаз аунашва уыжвгIанчIви апхьагIвчва ймайру бызшвала йдлырдыритI. Ари ахачIвы ага йбаргвызтынгьи Валентина йылзырхъйата йспхьадзитI».
Датша турасы йтагылапI Къвапсыргьан Валентина йцIыхъвахауа лкнигаква йрыуазакIу агIвыра «Ашумерква». Атурыхи абызшвадырри рамальква гIалрысабапуамцара ауи апхъанчIви шумер уагIахъи адуней йыкву этноскъомкIи злапщылу агIаншараква гIахъылтIныс лтахъыта дрыквчважвитI. Акнига щардагIвы аквчважвитI, ужвыгьи йызнымкIва йамакIыраханыс ауаштI, ауаса хъвыцра джьащахъва къомкI шгIанарыцIсуа ажва гьалам.
Асквш 2002 Къвапсыргьан Валентина Дзадзу йпхIа Россия агIвгIвчва р-АдкIылара днарахвтI, асквш 2013 – любилей йадахIвуата – акультури аршIыйари рнархара зму Къарча-Черкес а-Хъада йсогIат гIалквнадыргатI. Ари артшхъвага Къвапсыргьан Валентина къальам зкIуа, зхатI алитература атшауацIнарыхра йалазцIауа, уагIахъа щарда зтабзазауа хIреспублика акультура апхыцIа йахъгвыргIвауа аршIыйагIвчва йрызцауа айгвыгIвра дута йылпхьадзатI.
Къвапсыргьан Валентина лыршIыйара гIамта гIацIанакIуата йылгIвыз акнигаква зымгIва угвы ацIгIвадза йнадзауата агIвычIвгIвыс дзыркIкIауа абзибара анурла йырчвыпI. Лажвипхьадза абзира йазынархапI, йара абзира йазынхитI. Ауи абзибара ахIахъвгьи псы гIахъанацIитI, йцIолахаз агъара арыхьитI, йгIашIанакIитI, азылахьра алгъачI арычвитI, закъыль зчвыдзыз агIвычIвгIвысквагьи гвыгъари, кърари, бзибари рызгIацанарпахитI.
Ауи акIвзапI 12 книгакI зкъальам йгIацIцIыз, збзазара джьащахъву Къвапсыргьан Валентина, – «ЙачIвыйа абзазара апны зымгIва рацкIыс бызчвшвауа?» – хIва санылцIгIа Ираншта йауу ауысагIв Жале лсатырквала джьауап згIасылтыз:

ЙачIвыйа бызчвшвауа? – хIва угIазцIгIапI уара.
Знапа зтиквауа сырчвшвитI,
Йлашвхаз алаква сырчвшвитI,
СырчвшвитI гвыла йлашвхаз, йдагвхаз аугIаква,
Ацивилизация йахъвхаз ашвырква сырчвшвитI.
Йхъару амгIва баргвква гьракIвым сызчвшвауа –
АмгIваква амцIызхуа ракIвпI сызчвшвауа.
Агвасракви абаргвыракви гьракIвым сызчвшвауа –
Зыгвква шварахъвала йхъгIву ракIвпI сызчвшвауа.
Пхара гIазхъымцIхуа агвква сырчвшвитI…
Датшагьи – агIвзачва срылхъвдахапIхIва сшвитI.

НакIвахв Михаил
«Абаза Къраль» сайт йазалхпI

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki