Library

ХIара хIсайт апны ахабар шхIыргаз апшта, сентябрь а 16 йгьи а 17 Черкесск апны абаза культура йапхъахауа а-Фестиваль акIвшатI. Ари агIаншара дуней уыста амагIны швабыж йдупI. Ауи ахIатырла а-Фестиваль акIвыршара йацыркIтI, ргIащтийыгIвчва ауи анхара йалан Къарча-Черкес республика а-Правительствагьи, Россия Федерация Ажвлара палатагьи, акультура уысквала Россия Федерация а-Министерствагьи. Ари апш фестиваль акIвыршара абаза культура агIахчара йазынархата а-Дуней апсуа-абаза адкIылара «Алашара» йакIвдыршауа ауысква йрылапхьадзапI, ауат йыргIаджвыквцIарапI.

Афестиваль аламгаскIва а-Дуней апсуа-абаза адкIылара «Алашара» апрезидент Егьзакь Муса ажурналистква дрынйан разцIгIараква джьауап риттI.

– Нхара ду акIвыршара хIпахь йщтIапI, ауатыкв йтазлуштI абаза бызшва агIахчара ауыс, – йхIватI Муса ХIабальа йпа. – ХIара ари ауыс сквшкъомкI цIуата хIадынхалитI, нхарата йакIвхIыршаз, ауи агIарбараква хIрылачважвуштI, асасчва дуква рхъвыцщагьи ражвагьи гIдырныс хIтахъыпI, абаза бызшва ымдзуата тшауацIнахныс ахъазла йнахвчIву амальква аланакIуата йазалху программа лыхIхныс хIтахъыпI. Ауат амальква анахьанат абызшваква ргIахчара апынгьи швапхата йгIарысабап йауашта йаъазларныс хIтахъыпI.
Абзазара йгIаннаршауа ашвхIаусыгIваквала аугIа акъалаква йырталхитI, акытква мачI-мачIымца йымцырахитI, ауатква ршвхIаусыгIвала аугIа рыбызшва цри ыдзитI. Ауи ахIатырла абызшва агIащаквыжьра ауыс багъьата йхъатахIкIытI. Гвырбзигата йсыму ари акIвпI: йакIвхIыршуш анйараква рпны ари ауыс рыцIа йнардзата, йабгата йхIырхъйара ахъазла йакIвыршачIву анхара ахъа гIаджвыквылуаштI.

«Астол гьажьы» йалаз аугIа щардагIвын, абазаква зтабзазауа шта бзидздза ргIащтийыгIвчва алан. Амман (Йорданшта) апны йаныргIалу Ачеркес гвчIагIвра жвлара рыхьызла «Абазаква рфеномен: Россия апынгьи агIвыма къральква рпынгьи» – хIва йзхьзыз «стол гьажьы» йалан Мамдох Аласкер, Осам Абида, Захер Джамбек.

Ауи анхара йалан аюрист наукаква рдоктор, а-Дуней апсуа-абаза угIахъа радкIылара а-Президент Шамба Тарас, апрофессор, аэкономика наукаква рдоктор, ООН апны йаныргIалу информатикала а-Дуней академия академик Агырба Юра, ажурналист, Россия-Федерация а-Президент йпны йаныргIалта йынхауа аугIахъа азазаъащаква руысла а-Совет йалу Шевченко Максим, Россия Федерация ажвлара палата йалу Суляндзига Павел, Къарча-Черкес республика а-Правительстви а-Парламенти рынхагIвчва, ажурналистква, абаза бызшвала арыпхьагIвчва, датшагьи щардагIвы.

Апхъапхъа а-Фестиваль анхара йазынарху ахIвахIвра сальамшвъаква йгIарыпхьатI. Ауи апш швъа гIарщтитI Къарча-Черкес республика ахъа Темрезов Рашид йгьи Адыгея республика ахъада ТхIаквщын Аслан. Йапхъахуз ашвъа йгIанахIвауа дгIапхьатI аугIахъаква, апечать, акоммуникацияква руысла КЧР аминистр Суюнова Насыпхан: «Хвду зму абаза культура а-Фестиваль асасчва! Абазаква скшышвпхьадарала йъатабзазауа Къарча-Черкес шта апны гвыхътыла швгIахIрайгвитI. Араъа ауат рапхъанчIвиква ртынха йазсакъуа йынкъвыргитI, ареспублика йтабзазауа анахьанат аугIахъаква гвыхътыла йрыщтаныкъвауа руачIв бзазара щаквдыргылитI. УгIахъипхьадза ркультура тынха шIырпшыра змам байара дупI, ауи агIахчара акIвпI абанпараква адызкIылуа, ругIахъара гIащаквызыжьуа. УахьчIвала зпхьадзара мачIу аугIахъаква рыхъазла арат ауысква рмагIны рыцIагьи йалахIитI. Абаза угIахъа ртурых, рдунейпшыща, ркультура, динта йынкъвыргауа – абанпаракI йгIартынхата йащтагIайуа абанпараква йырзыгIанхауа ари абайара акIвпI адуней йапшым аштаква йыртабзазауа аугIахъа адызкIылуа. Сшхъвыцуала, апхъанчIвиква йгIартынхаз абайара анузыхчара асхъан акIвпI апхъала уанзычIвырхъуш, ауи абайара йанузалархIуш. АугIахъа радкIылра апны афестиваль анхара дахIврала йакIвшарныс сазхIвахIвитI».

Араъа йгIапхьатI Йордан паштахIыгIва апны Россотрудничества ахъвшари Амман апны йгIаныршу а-Черкес гвчIагIвра жвлари рхIвахIвра швъагьи: «ЗымгIвагьи йыгIдыритI адуней апны йгIаншауа аглобализация, аурбанизация, аинформация амаль шIыцква зпхьадзара мачIу аугIахъаква ргIащаквхара, ругIахъара, рцIасква, рхабзаква ргIахчара апны шварагIвара шырпщылу. Ауи ашварагIварара Лагъь КIавкIаз апынгьи йаъапI. АугIа уыжвгIанчIви бзазара мгIва йазыпшгIауата акъалаква рахьыла йайтыпахитI, ругIахъара ащайдза шIчIвитI, ругIахъа культури рцри бызшви йырчвыхъарахитI. А-Дуней абаза-апсыуа адкIылра «Алашара» анхара абазакви апсуакви ркультура агIахчари атшауацIнарыхри йырзынархапI, йъанызлакIгьи уыжвгIанчIви бзазара йаквыргIапста рхъамаль шырзыбуш йаквгIазшIнатитI. А-Фестиваль адгалагIвчвагьи ауи анхара йалаквугьи абаза бызшви абаза культури ргIащаквыжьра ауысква, агIаджвыквцIара бзиква рпны адахIвраква швзыхIтахъпI».

Рэтнокультура байара агIахчара, агIащаквыжьра апны абаза угIахъа радкIылра, багъьата рацIагылра амагIны йгIачважвакваз зымгIвагьи йгIалыркIгIатI. ЙгIачважвар апны Шамба Тарас Апсны Республика а-Президент йыхьызла а-Фестиваль йалакваз драйхIвахIвтI. Ауи йшипхьадзауала, абазаква ъатабзазауа аштаква ага йрылахIаргьи аугIахъа ргIащаквхара, ргIахчара апны ауи йамуа швхIаусыгIвата йалра гьатахъым.

– Сара йшыздыруазла, цIыпхдза хIугIахъа къраль 52 рпны йтабзазун, сынчIва Новая Зеландия апны абазата 20-гIвы шбзазауа ахабар здыртI. Ауи акIвпIта акъральква рпхьадзара 53 йнадзатI. Адуней апны аглобализация гIаншараква ршвхIаусыгIвала абызшваква, акультураква аныдзуа, хIара угIа зыкь 40 ахIа хIнамдзарыгьи хIкультурагьи хIцIасквагьи шхIзыхчауа гIахIырбитI. Ауи гвлахIарапI, – йхIватI ауи.

Апрофессор Агырба Юра йшихIвазла, Москва дтабзазауищтара Къарча-Черкес йтыцIта ауаъа апхьара йцауа ачкIвынчви ахIвсси драбадыритI. Дарынашхыйауата йшгIаликIгIазла, ауат рыуа зцри бызшва здыруа рпхьадзара рыцIа-рыцIа йалдзгIитI.

– Сара йдучвам архъвыхра акIвсыршатI, – йхIвитI апрофессор. – Апхъала цри бызшва здыруаз апхьагIвчва рпроцент 90 йнадзун, ужвы ауат рпхьадзара процент 30 мачIкIла йайхIата акIвпI йнадзауа. Ауи швабыж йгвасрапI. Сара абаза кытква рпны щардала сгIайлитI. Ауипхьадза сыладзква сзымкIуата йгваститI ймцырахаз атыдзква, ахаквква. Ауи швабыж йгврыдзгапI. Тыдз мцыра йгIаныцIуа закIыпI – йатаркIвах абаза тгIачвакI рхъамаль рзыбаныс ахъазла акыт йтыцIтI. ХIара хIацIагылта ари аъаща апсахра хъатахIымкIыкIва йгьауашым, йшпакIву ухIварыквын хIыбызшва агара ъану хIкытква рпны акIвапI.

Пятигорски Черкесски репископ Феофилакт йыхьызла адиннкъвгагIв Михаил Самохин анйара йалакваз тшырзынайырхатI. Абазакви апсуакви йырхчара атахъу абайара шрыму гIаликIгIатI.

– Арат аугIахъаква ркультура хIагIапI, – йхIватI Самохин Михаил. – ХIара бзита йыгIдыритI аимператор Юстиниан йзаман, йцбахуз асквшышв агIан, абазаквагьи апсуаквагьи угIахъала кьристан дин йштагылуаз, йагIбахуз асквшышв агIан ауат зтабзазуз акъраль «кьристан бзибагIвчва табзазитI» – хIва йшырхIвуз. Ауи агIан Русь апны ауи адин гьщаквымгылсызтI. ШвугIахъаква йрыму акультура ащайдза гIащаквыжьра шатахъу гIахIгвынгIвитI. Акультура гIащаквхара ахъазла аугIахъа злачважвауа абызшва гIахчара атахъыпI, ауи абызшвала йгIву атекстква рнадзара хIагIазара атахъыпI. АгIвыраква аугIа йынкъвыргауа адин анур рхъагылата йаъазтын ауат злагIву абызшвагьи гIащаквхуштI. Аепископ йыхьызлагьи сара схъаталагьи йстахъу ари акIвпI: абаза гIвгIвчвагьи, уысагIвчвагьи, апхьахьаквагьи, акультура анхагIвчвагьи йгIандыршауа агIвыраква урыпхьапхьадзагьи угвы рзымчIвауа, йатагIащтIуххуа, уатарыквахъысхуа йаъазланыс, ауат уасаражвра рылата зыщайдза асквшышвква хъарата йрылалуа акультура агIахчара йазынхарныс, йгIащаквхарныс зквнагу акультура».

«Адыгэ Хасэ» жвлара мгIвайсра аунашвачпагIв Черкес МухIамад йшипхьадзауала, ари агIаджвыквцIара бзи ареспублика йтабзазауа йырхъазымкIва Россия йтабзазауа анахьанат аугIахъаква зымгIва рыхъазлагьи йшвапха бзипI.

– Адгьаква зымгIва рыхьызла абазаква йшвзыстахъпI уахьчIва швызхвынгылыз амгIва анцIралагьи йлашараханыс. АцIабырг ухIвушызтын, уахьчIва абазаква швугIахъара гIашвхчаныс ахъазла йшвчпауа ауыс Россия апны угIахъипхьадза йырчпара атахъыпI. УахьчIва абазаква йырзынархата йгIащтIышвхыз ауысква адгьаквагьи йгIащтIырхра атахъыпI. Сара швабыж сайгвыргъьитI абарат рапш ауысква ъагIащтIышвхуа, рырхъйара швъащту, – йхIватI Черкес МухIамад.

Гвы ауымтуашта йгьаъам уахьчIвала урышв бызшва апынгьи амыгIвхъгараква шгIаншауа. ЙгIачважвакваз зымгIвагьи йгIалыркIгIаз ари акIвпI – КIавкIаз абызшваква ргIахчара ауысла апрограммаква рлыхра ашвапха Россия аугIахъаква зымгIвагьи йрыхъваныс ауаштI, урышв бызшва агIахчарагьи рылата.

– ДзачIвызлакIгьи йцри бызшва апшдзара йылайхIвара атахъыпI. УахьчIва йакIвшауа «астол гьажьы» йгIаныцIуагьи закIыпI – хIацIашвыргылта йчпачIву ауысква хIацрыдыншвырхал. ХIыбызшва агIахчара йазынарху апрограмма лхIшврых. Ауи аугIахъа агIахчара йащатапI, аугIахъа агIахчара щъа багъьата акъральыгIва йазалуаштI. Ари анйарала хIыуа дзачIвызлакIгьи – апхьахьаква, арыпхьагIвчва, адиннкъвгагIвчва – гвыхътыла айчважвараква гIаджвыквхIцIитI, хIкъару адкIылпIта абзазара апны йхIзычпауа хIчпапI. Ауыла амыгIвхъгараква гIашIахIкIыпI. Ауат ангIаншауа хIара закIгьи анхIымчпауа асхъан акIвпI, – абарат ажваква Егьзакь Муса йгIачважвара апны йбыжьгатI.

– Абзазара йшгIанарбауала, хIара хIамхъпсапI, хIгьацынхум. Абари аъаща угIахъа щарда зтабзазауа Россия шабгугьи йрылубгIитI. Зхъа зырдуныс зтахъу заджв-гIвыджьгьи гIахIылцIитI, абзира ацынхъвы ауат ркъару амыгIвхъгара ахьыла йацапитI. Ауи акъаругьи гIацарпахта абзира йазынхIырханыс хIащтазара атахъыпI. Абараса акIвпI къральыгIва щата зму программа лыхIхныс къару шхIзадкIылуаш, хIшзацIагылуаш. Датша хъатакIла угIапшрыквын, йгIаншитI хIара зымгIвагьи йдуу акъраль Россия хIштабзазауа анхIхъаштылуа. УгIахъакIгьи йырхъазыта йтхаджьуа йгьызбзазушым араъа. ХIара хIыжвлара анхара апны мгIвата йлыхIхыз ауыс бзиква рырхъйара акIвпI.

А-Президент йпашвхIа апны угIахъа азазаъащала йгIаныршу а-Совет йалу ажвлара уыснкъвгагIв Шевченко Максим йшихIвазла, аугIахъа уысква йырзынарху аполитика хIкъральыгIва апны йгIалыркIгIауа анархараква йрыуапI.

– Сара уахьчIва зынхара салу абаза культура а-Фестиваль магIны ду зму уыспI. Сара сызлу асовет ахьызла схIвахIвуата тшышвзынасырхара йахъазымкIва къдзыра зцIата йлышвхуа апроектква зымгIвагьи асовет апны хIшрылапшуашла швазсыргвыгъитI. Абызшва ахъазы йгьщаквгылам, аугIа алачважвауата акIвпI йшаъу. Йбзазауа абызшва атгIачва, абанпара ахIбачва ракIвпI йызлапсыпынкъвгауа. Адуква рсабиква цри бызшвала йырмачважвахырквын зыкьпхьадзарала апхьагаква гIацIшвщтыргьи, йазалху апхьартаква хъшвтIрыгьи ауи абызшва гьгIабзагылхуашым, псы зхъахым латин бызшва, апхъанчIви урым бызшва рапшта йгIанхуштI. Ауи акIвпIта, са сшхъвыцуала, дара абазаква рквта ауыс уалачважвара атахъыпI, рсабиква хвысквша йнадзанадзыкIьара рунагIваква рпны рцри бызшвагIваца ргIарагIатI, йалачважваргIатI.

– АкъральыгIваква ранкъвакъвра апны къарута йалуа аугIахъа культураква рщардара, рапшымзара акIвпI. Абари ахъатала ауыс хIапшрыквын урышв культура йапщылу угIахъа культурипхьадза агIащаквыжьра, агIахчара – ауи апхъахьыла хIкъральыгIва агIащаквхари акъаруи йыргIарбагу хачIвыпI. АкъральыгIва абаза угIахъа ргIащаквхара йазынхузтын, йацIагылуазтын, ауи хIара хIкъраль агIахчара йазынарху амальпI, – йхIватI йгIачважвара апны ажурналист, ажвлара уыснкъвгагIв Чадаев Алексей.

Астол гьажьы ъадзалачIваз йгIачважвакваз зымгIвагьи азцIгIара щарда рыздыргылтI. Ауат рджьауапква йапшым алахIвараква гIадрыцIсуан. Абари анйара а-Дуней абаза-апсуа адкIылра «Алашара» хачIвыта йылнахуа архъйара апны йапхъахауа чIвырхъата йалтI.

– Анаука гIвыраква ангIащтIыхIх аконференцияква ракIвыршарагьи хIмурадын. Астол гьажьы рыцIа йауацIыхпI, ауи йлыху ахачIвква рырхъйара ахъа алагIаджвыквылтI, – лхIватI ажурналистква интервью рылтуата культурологияла Россия аинститут акIавкIаз рхъвыхраква рквта аунашвачпагIв Емельянова Надежда. – Арат рапш «столь гьажьы» агIвымакъральква рпынгьи йадыгIгалныс хIгвыгъапI. Йорданшта апны хIдрайгвахьатI, уыжвласыла Трыквшта апынгьи архъвыхра нхараква джвыквхIцIуштI. Швабыж хIгвы йаситI гIарып къраль щарда рпны аполитика аъаща ъаквыргъвгъву, йшпакIву ухIварыквын хIара хIпроект апхъапхъа йшгIаджвыквхIцIуз адиаспора ъану агIарып къральква зымгIвагьи гIацIанакIуата акIвын. Ари астол гьажьы уыс бзи щарда ащтагIайуашта хIгвыгъитI, йауа ухIварыквын ауи абаза бызшви абаза культури руысла ъачIвагIагIвчва щардагIв алан. Ауи апхъахьыла хIыздынхалуаш ауысква рылачважвара, рлыхра, йазалху программа адгалра йазынхуштI.

Анйара ацIыхъва абаза бызшвагьи абаза культурагьи ргIахчара, ртшауацIнарыхра йырзынарху меморандум лырхтI.

«УахьчIвала абазаква рпахь хачIв хъадата йгылу ауысква йрыуапI рцри бызшва агIахчара. Абызшва зрыдзуа агIаншараква адуней шабгу гIарыцIаркIитI, ауи уыжвгIанчIви заман йадамыгъапI. Зпхьадзарала ймачIу аугIахъаква рыбызшваква йгьырхъазым зарар зквшвауа, урышв бызшвагьи Россия йтабзазауа анахьанат ауагIахъаква рыбызшваквагьи йрызарархитI ауат агIаншараква. КIавкIаз апны зпхьадзара мачIу аугIахъаква рбзазара атшауацIнарыхра йазалху апрограммаква рпны ацри бызшваква ргIахчара кIьыдата йгIалкIгIара атахъыпI.

Ари астол гьажьыла анаука, арыпхьара рынхагIвчва, адиннкъвгагIвчва, акъральыгIва ъанатIанкъвгагIвчва гвыхътIыла йацынхумцара хIызлачважваз ауыс агъьызчIвуаш алшараква шгIандыршуш хIащтапI.

ХIара мурадта йхIыму ари акIвпI – КIавкIаз йтабзазауа зпхьадзара мачIу аугIахъаква ркультураква ртшауацIыхра йазынарху акъральыгIва программаква рлыхри рырхъйари йырзынхуш акъару адхIкIылырныс. Атурых апны агIаншараква рырхъвыхра, уахьчIвала абаза угIахъара руыс зкву агIарбагаква ргIахътIра хIадынхалуамцара акIвпI хIпахь йгылу ахачIвква шхIырхъйуш. ХIугIахъа рыдзра, рылдзгIара гIашIазкIуаш амальква, акультура, адырра йгIандыршауа алшараква ргIаура акIвпI хIара хIмурад хъада.

Ауат архъвыхраква йгIахIдырбуштI апхъахьыла уыста йхIырхъйара атахъу. ХIара хIапхъанчIвиква рбзазара зрыбаргвуаз ашвхIаусыгIваква агалагьи рыцIа йщардан, ауаса агIвычIвгIвара ртурых апны ауат рыхьыз дута йддырхIвауата йгIамгIвайстI. Рыуа дзачIвызлакIгьи дбагъьан, йхъагвы аквын, йара йбзазарагьи йтынхаква рбзазарагьи штшауацIырхуаш дащтан. АпхъанчIвиква йгIаныржьыз ащайдза багъьа хIуыжвгIанчIвиква йыркъарупI, ауи абзирала рпахь йщтIу абзазара лахътIыла йзапшуаштI.

Абызшва ъадзану йара агIвычIвгIвысгьи дбзазуштI. Россия йтабзазауа аугIахъаква ругIахъара рзыгIахчауата, рхъамаль зларбахуаш амальква рымазлузтун акъральыгIва рымч агалагьи рыцIа йбагъьазлуштI», – хIва йаныпI атекст амеморандум апны.

Аэтнос гIащаквхара ахъазла ауат рыбызшва гIахчара атахъыпI. Абаза угIахъа ртурыхи рцIаскви руысла адырраква радкIылра йазынархата хIацIагылра, хIацацхърагIара атахъыпI. ЙгIаргванхауа агIамта ауацIа аугIахъа культураква ринтеграция йазынарху апрограммаква лырхуаштI. Апхъапхъа йызлагIалагуш Россия ауацIа йгьи агIвымакъральква йыртабзазауа абазаква, апсуаква, ачеркесква йырзынарху апрограммаква ракIвпI. Россия аугIахъаква рбзазара атшауацIнарыхра ауыс щата багъьа азтуаш амальква гIахъызтIуаш нхарапI ауи.

Квициниа Инна,
АгIвыра «Абаза Къраль» сайт йазалхпI.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki