Абаза бызшви алитератури ртшауацIыхра ауысла

Асквш 2014 декабр а 26 атшын Къарча-Черкес республика Абаза район йаланакIуа АлбыргIан кыт апхьарта апны а-Дуней наука-рхъвыхра конференция «Абаза бызшви алитератури: ргIащаквыжьра апроблемакви ртшауацIыхра алшаракви» ахьызта йакIвшатI. Аконференция Тобыль Тольыстан дгIадрийищтара йцIуа асквш 135 йадахIвуата йадгалан.

«Тобыль Тольыстан Закьарийа йпа йакIвпI абаза литература йащатащтIацIагIву, абаза фольклор йапхъахауата йгIазызкIкIуа, йгIацIызщтуа йалагаз, черкес бызшвали абаза бызшвали йапхъахауа ахIарыфбакви апхьагакви йыравтору. Ауи дгIвычIвгIвыс гвапан, йгIвычIвгIвысагIа дууын, йгвыла швабыж дбайан. АнцIралагьи йгвы йтан, дазабакIуан йуагIа рарыпхьара, ауат гIвыра раура, литература дугьи культурагьи рымазлара», – абараса йгIвитI афилология наукаква рдоктор, апрофессор ЧкIала ПIитIа аконференция акIвыршара зюбилей йазынархаз абари агIвычIвгIвыс ду, гIапсара зымдыруаз ауагIа рарыпхьагIв дйыквчважвауата.

Аконференция йадгалагIвын ауагIахъа уысква, акоммуникацияква, апечат руысла Къарча-Черкес республика аминистерства, Алиев У.Д. йыхьыз нкъвызгауа Къарча-Черкес къральыгIва университет, Къарча-Черкес республика чкIвынргIа рыжвлара организация «ЧкIвынргIа ракъыльпшгIара-ршIыйара жвлара» йгьи Къарча-Черкес республика жвлара организация «Абаза».

Аконференция гIахъитIытI йгьи йакIвйыршатI Къарча-Черкес къральыгIва университет апроректор, апрофессор ПIаз Сергей.

Аконференция йалакваз йрайхIвахIвуата тшырзынадырхатI Абаза район аунашвахъцIарта ахъада Ныр МухIаджьыр, ареспублика газет «Абазашта» аредактор хъада Къвыл Фардауыс, Россия Федерация а-Жвлара Палата йалу, Къарча-Черкес республика чкIвынргIа рыжвлара организация «ЧкIвынргIа ракъыльпшгIара-ршIыйара жвлара» аунашвачпагIв Тльыс Азамат, АхIбачва рыжвлара йалу КIьыщмахва Зарамыкв, ауагIахъа уысква, акоммуникацияква, апечат руысла Къарча-Черкес республика аминистерства аъачIвагIагIв Айсан Людмила.

Айсан Людмила йшылхIвазла, аконференция акъральыгIва программа «Асквшква 2014-2016 руацIа Къарча-Черкес республика апны акъральыгIва уагIахъа, диннкъвгара, информация политика абзазара йалажьра ауысла» йаланакIуа аподпрограмма «Асквшква 2014-2016 руацIа Къарча-Черкес республика ауагIахъаква разазаъащаква рагъьчIвра йгьи рэтнокультура тшауацIнарыхра» апкъ йтагылата йадыргалтI.

Аконференция анхара ъачIвагIагIвта 100-гIвы райхIа алан: Къарча-Черкес, Ставропольшта, Апсны Республика йгIартыцIыз йхIаракIу апхьартаква рарыпхьагIвчви распиранткви, гуманитар рхъвыхрала аинститутква рынхагIвчва, Къарча-Черкес аквтанай апхьартаква рарыпхьагIвчва, Къарча-Черкес республика а-Правительства, Абаза муниципал район а-УнашвахъцIарта ргIащтийыгIвчва.

АъачIвагIагIвчва йадкIылатагьи гвып-гвыптагьи ауатыкв йтаз ауысква йрылачважватI, рхъвыцраква агIвыршатI, ражванахъаква гIаргтI. Ауат йгIалыркIгIатI Лагъь КIавкIаз, Апсны Республика рбызшвадырыгIвчва абаза бызшва, алитература ртурыхи уыжвгIанчIви аъащата йызтагылуи дырхъвыхуата дырра бзидздза шадыркIылхьу, ауаса архъвыхраква ргIарбараква йаразджьара йаныргIалымкIва йшхъылапсу; йакIвшауа анаука нхара апны апхьахьаква ркъару адкIылазара, рацынхара бзи-бзи йадгалазара шатахъу. Уыжв азаман йгвынгIвырапI абаза бызшва, алитература руыжвгIанчIви аъаща, ртшауацIыхра ауысла архъвыхра нхараква джыпхакI йтагылата йщаквыргылра шатахъу.

Аконференция арекомендацияква гIахIахвырквын йхъаду ажванахъата абарат гIалкIгIа йауаштI:

– абаза бызшва, алитература рарыпхьара атеории аметодики руысква рырхъвыхра апхъахьылагьи йакIвыршара, ауи ауысла уахьчIвала йадкIылу адырраква ргIарыбергьыльра йырзынархата сквшигIадза арыпхьагIвчва рыхъазла наука-практика семинар «Кълыч апхьараква» ахьызта мартI мыз агIан, ноябр мыз агIан апхьахьакви арыпхьагIвчви алата наука конференция «Тобыль апхьараква» ахьызта йадгаллара;

– зпхьадзара мачIу абаза уагIахъа рыбызшви рлитератури рнаука рхъвыхра адгалра, ауниверситет астудентква, аколледжква рапхьагIвчва йырзалху апхьара литература адынхалра уысква ахча кIьыда рзалырхырныс ахъазла Къарча-Черкес Республика а-Правительства тшырзынархара;

– аконференция йалакваз рыхьызла наукали арыпхьарали Къарча-Черкес республика аминистерства йгьи Къарча-Черкес республика АуагIа Айззара (а-Парламент) тшырзынархара ареспублика ауагIахъаква рыбызшваква ртшауацIыхра ауысла асквшква 2015-2020 руацIа йынхуш Программа кIьыда лырхта йдрыбагъьаныс.

Къарча-Черкес республика а-КъральыгIва библиотека анхагIвчви арайон библиотека анхагIвчви ацацхърагIан аконференция йалакваз рыхъазла Тобыль Тольыстан черкес бызшвали абаза бызшвали дыздынхалыз йапхъахауа апхьагаква, арыпхьара цхърагIагаква, ауи йгвацчпа гIвыраква ргIарбарта адыргалтI.

Аконференция адгалагIвчва агIачважвараквали, араъа йгIадыргалыз анаука гIвыраквали йалу азкIкIра гIацIырщтырныс рмурадпI.

УахьчIвала йырхъйачIву абаза бызшва, алитература уысква йырзынарху абари апш конференция йапхъахауата йакIвшатI. Ауи ахIатырла къральыгIва уысла, ажвлара уыснкъвгарала йгIахIахвырквын абаза бызшви алитератури рарыпхьара адгалра, агъьчIвра рпны зджьара йгIанымхауата ауи амагIны шдуу кьангьаш азгIаугуашта йгьаъам.

ХIасарокъва Бильаль,

«Абаза Къраль» сайт йазалхпI

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki