Абазаштала амгIва

Европа ахьыла мгIва щтIайцIата Петр I йунашва ангIадрахауа сашIпшуата сара заджвыла Къвапсыргьан ОрхIан зымгIва рапхъа йапхъанчIвиква рпсадгьыл Абазашта ахьыла мгIва шликъьаз гIалскIгIарын. Йбаргвыз йхынгIважвахауа асквшква рагIан ауи йылшаз ари ауыс, кьангьаш аламкIва, хъацIара ду аланкъвигатI.

Йунашва асквш 1997 агIан хIайчважваракI апны йгIасазхIвыз йбергьльу абаза гIвгIвы, ауагIа руысагIв ЛагIвычв Джьамльадин йакIвпI:

– Асквш  1967 агIан, абаза газет аредакция апны сынхауата, Трыквшта йгIатыцIын сальамшвъакI аредактор Джыр ХIамид йгIайайдзатI. Асальамшвъа гIазгIвыз Къвапсыргьан ОрхIан йакIвын. Асальамшвъа абаза бызшва цкьала йгIвын. ХIара зымгIвагьи ауи джьахIщатI, йшпакIву ухIварыквын Трыкв йбзазауа абазаква гIвыра шрымамыз, йшзампхьуз гIдыруан. УадыргIвана йара ОрхIан йшгIайгIвыхызла, Франция йаъаз СССР апосольства амальква гIайрысабапын абаза бызшвала апхьагаква хъдйыргатI, йара-йара йхъа дадынхалуамцара абаза бызшвала дыгIвуа, дапхьауа тшибжьатI. Ауи акIвымкIвагьи уыса алайцIун. Ари асальамшвъа абзирала аредакция анхагIвчва апхьагIвчва йгIадхIыргвалашвахуан КIавкIаз айсра агIан атурых йгIалахаз агIаншара нашхыйаква, абазаква щардагIвыта йшымхIаджьырхаз. Абаза кытква рпны хIанцарыз амхIаджьырква ртынхаква, Къвапсыргьан ОрхIани ауи йсальамшвъи рунашва рахIхIвлун. Джыр ХIамид абаза гIвгIвчва зымгIвагьи хIйыргвышхван ОрхIан сальамшвъала хIйабадыртI. Саргьи йзызыгIвуан, йаргьи йгIайыгIвуан.

Асквш 1971 агIан СССР агIвгIвчва ргвып срылата сара сынасып йгIанакIытI Трыквшта сцарныс. Ауи агIан Къвапсыргьан ОрхIани сари йапхъахауата хIабабатI, ауырата хIайчважватI. СангIайхуаз ОрхIан абаза, апсуа чкIвынчва гвыпкIгьи йыцта аэропорт апны йгIайззан сгIардасхуан. Ауат рыладзква хъагылан. СаныршIапшы саргьи сыладзква гьсзымкIтI…

Щарда мцIуата Адыгейшта, Къарча-Черкес, Къабард-Балкъар рпны анйараква акIвдыршатI амхIаджьырква ртынхаква йрыуата гвып дукI. Абарат амшква рагIан акIвпI збзазара турых джьащахъвала йалу ари агIвычIвгIвыс – Къвапсыргьан ОрхIан (трыкв бызшвала Orhan Baran рхIвитI) сйабадырныс сынасып йангIанакIы. ОрхIан хIреспублика дшгIайыз гIасазхIвыз «Алашара» адкIылара анхагIвы Мыква Мурат йакIвпI. Апхъапхъа хIара агвып шабгу ъандыргIалыз «Адиюх-Пэлас» сасырта хIцатI. УадыргIвана ОрхIан сквшщарда аргваныта дзабадыруа, Псыжв йауу КъвапсыргьанргIа тгIачвакI йаргьи йхъапщылагьи сасра йдрайгватI. Араъа йари сари рыцIа аргваныта хIабадыртI, хIгвы ззыцхIауа уыс щарда хIрылачважватI. Сара йстахъын апхъапхъа абаза газет аредакция сальамшвъа анырзыгIайщти, агIвгIвчва сальамшвъала данрабадыруаз асквшква гIайгвалашвахныс. Ауи апшта азцIгIаракI йара-йара йгIасшIышвттI:

– Абаза гIвгIвчва апхъа йнарщтиуаз асальамшвъаква уымаркIвума?

ЦIабыргыта, ауат ужвы йгIасныпIацIашвата срыпхьаныс швабыж йсымаджьащахъван. СазцIгIара джьауап гIайтуата ОрхIан йтурых гIаджвыквицIатI:

– Ауыс шцазла ауат аполиция йсыквырхтI. Ауи ангIанша асквш 1971 агIан акIвпI. Сара журналистика факультет йгIвбахауа акурс сапхьауата (ауи асхъан ОрхIан юрист диплом гIайыквшвахьан) арыпхьагIвкI КIавкIаз ахъазла гIвыра нхара адызгалныс хачIвыта йсызгIайыргылтI. ЙгIасрысабап йауаш книгакIгьи аунашва гIасайхIвтI. Ауи акнига ъагIау ауаш Совет къраль рпосольства шакIву гIацицIахтI. Йара йгIайырымтыргьи сара сыжвла КIавкIаз йъауу ахъазла йшсызгIахвуаш саквйыргвышхватI. ЦIабыргыта, апосольства тшанырзынасырха йдмыркъвауата ауи акнига гIасырттI. Ауаса сгIацапахта сшгIайхуаз аполиция сгIашIадрыстI, сшвъаква йырпшын акнигагьи гвы арттI. Ауи нарахвтI, йауацIырхын йапхъахуз анапабырг Ленин йсурат шаныз рбатI. Ауи амщтахь акъраль йапшIагылуа ауысква нкъвызгауата сдыркъванчан сыркIытI. ХIунагIва йцан йыршвагатI. Ауаъа уызлагIасцIгIауа асальамшвъаква гIарауын йнарахвтI. Мыш бзидздза скIын, льажьа шсымам, ахъаз арыпхьагIв хачIвыта йгIаситыз шсырхъйуз анщаквдыргыл сгIауырщтхтI. Акнига гIасыртхныс гьрымуазтI, ауаса саргьи сайрышхатI – ауи совет посольства йшырчIву, йацарпахра шатахъу гIаргвынсыргIвуа салаган йгIасыртхтI. АгIвыра нхара срыхIазырта арыпхьагIв санйызца йсызникваз зымгIва йасхIвхтI. Ауаса дукI хабар йгьйымбатI, дпшвырхъыччан дджвыквылхтI…

ХIайчважвара амщтахь кьангьаш сылата Трыквшта атурых анапаква ахъсрышвттI, асквш 1971 агIан ауаъа йгIаншуз здырырныс стахъхатI. Ауи агIан цIабыргыта Трыквшта апны аквыргъвгъвараква щардан. Абар ауи йгIаквчважвауа атурых ашIчIваракI: «Асквш 1970-ква рагIан акъраль ауацIа аполитика аквыргъвгъвараква гIаншатI. Асквш 1969 агIан йакIвшаз алхраква рпны АцIабыргра партия  айгIайтI, ауаса Демирель йправительства астудентква гIарпшIагылтI, анхагIвчва шырзыразым гIаддырбатI, «армалагьи» «агъьмалагьи» щардагIвы чвгьарала тшгIащтIырхтI. Асквш 1971 мартI мыз агIан арра къвырльыкъвхагIвчва ртшгIащтIыхра йачвшван аправительства дара-дара ръанатIа йахъыцIхтI. АкъральыгIва шварагIвара аъаща йтагылтI. ЙащтагIайуаз амыз 30 руацIа Трыквшта апны йзнымкIва-йгIванымкIва политика партия тланыкъва змамыз акаолиция правительстваква тшырпсахтI» (www.easttIme.ru).

Датшагьи ОрхIани сари рыцIа йауацIыху уыста хIызлачважваз асабиква рцри бызшва йарыпхьара акIвпI. Ари ауысгьи шмайрам гIасгвынйыргIвытI.

– УахьчIвала цри бызшва хIхIырдырныс хIазрыхвитуа хабза гIацIцIтI, – йхIватI ауи. – Ауаса апхьарта хвыцква рцынхъвы арайон квтаква рпны апхьарта ду гIандыршитI, акытква рпны асабиква ъамачIу йгIалцIла цри бызшва йарыпхьа йауаш асабиква гвыпта йадукIылныс швабыж йбаргвыпI. Анчва-абачва ахIвара швъала арыпхьара къвырльыкъвхарта аунашвачпагIв тшизынадырхара, дара-дара арыпхьагIв дгIарауара атахъыпI. ЗымгIва гIазхъшахъыцIуа чкIвынргIа акытква йыртыцIхта акъалаква ъарбзазартахауа акIвпI.

Йара ОрхIан йхъатала йгIаншауа абаргвыраква ррыдзра дацхърагIаныс йтахъыпI, йхъатала асабиква дрыдынхалныс дхIазырпI.

Сара Трыквшта йаъу абаза кытква рпны бызшва нархари этнография нархари зму экспедиция акIвыршара ауыс ауатыкв йшту ахабар ОрхIан йасхIвтI. Ауи араса йджьауапхатI:

–Швабыж йуыс бзипI. Сара схъатала ауи апш нхара акIвзыршаныс йнайуа агвып сырцхърагIаныс схIазырпI, ауыс бзита йыздыруа сынбжьагIвчвагьи гIадскIылуаштI.

ХIасарокъва Бильаль,

«Абаза Къраль» сайт йазалхпI

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki