17.12.2014 Абазаква р-«багьаха»

Интернет йталзапытуа абазаква гвы арымтуа йгьгIанырымжьзапI асоциал сетьква рпны «Абаза АдкIылара» шгIаншаз. Апхъапхъа ауи «Вконтакте» йтакву йырбатI – ауаъа адкIылра асквш 2012 май йгIашIарышвта йырдыритI йаргьи 3000-гIв райхIа алалхьатI. «Одноклассники» йангIатал адкIылра мызквакIла гIвзачвата 3200-гIв азнакIкIытI. «Фейсбук» апны агвып гIаншищтара дукI гьцIуам, ауаса ауаъагьи швкIгIвы раъара тшадыркIылтI. «Фейсбук» алкIгIаракви азаман айшыси гIаупхьадзарыквын ауыгьи гьпхьадзара хвыцым.

«Абаза АдкIылра» анапаква уанрыпхьауа угвы йгIанамгкIва амаль гьамам ари агвып гIанзыршаз зуагIахъа бзи йызбауа, абазаква йырзынарху зымгIва зымагIальамату шгIвычIвгIвысу. Йаргьи йудырырныс утахъхитI: йырмагIныйа ауат?

Read more

13.12.2014 «Сткъвымжвла атурых»

Черкесск, «Нартиздат» гIвырагIацIщтрырта апны, йгIацIцIтI Агрба Валентина лкнига «Сткъвымжвла атурых». Агрба Валентина Апсны апны зыхьыз бергьльу, араъа совет власт ащаквыргылра йазабакIуаз апсуа революционер Агрба Василий Александр йпа дипхIапI. Валентина ауралагьи адырра дазгIашыкъын, арыпхьара анылъачIвагIаха амщтахь лынцIра шабгу асабиква алрыпхьун, рпсадгьыл бзибара ду шазрымазлуш апшта дрылабжьун. Валентина Василий йпхIа лбзазара мгIва швабыж йбаргвын, ауаса лсабихъа айшахазтынгьи, алдзгIаракви агвмачIракви лчва йтшазтынгьи адуней лашарата йылбитI, лгвы хътIыта дазаъапI.

Агрба Василий Александр йпа

Read more

11.12.2014 Апсны Республика а-Дуней культура форум йалан

Декабр а 7 йгIашIарышвта декабр а 9-дза Эрмитаж йахъыцIуа асквш 250 йадахIвуата Санкт-Петербург апны а-Дуней культура форум – 2014 акIвшатI. Ауи айззара далан акультура йгьи атурых-культура тынха агIахчара руысла Апсны республика аминистр Арсалия Эльвира. Ауи Ельцин Б. йыхьыз зхъу а-Президент библиотека апны афорум йалакваз рсекция хъада «Акультура политика: аинновацияква йгьи уыжвгIанчIви заман архъвыхраква» хIвахIвра ажвала тшырзыналырхатI.

Read more

03.12.2014 ТIыгв Владимир йчвахъабага книга

Асквш 2015 апрель а 25 атшын йбергьльу абаза литературадырыгIв, алитература цIбацIбагIв, афилология наукаква рдоктор, апрофессор, СССР агIвгIвчва р-АдкIылара йалаз, Россия Федерация анаука апны гIатгара змаз анхагIвы ТIыгв Владимир дгIадрийищтара сквшы 80 цIуаштI. Владимир БатахI йпа йыхьыз араса йбергьльыпI: ауи зымгIва рапхъа дабаза литературадырыгIвхатI, дцIбацIбагIвхатI, абазаква ршIалахIвари рлитератури дырырхъвыхыгIвхатI, дабаза фольклор адкIылыгIвхатI, апхьагакви ахрестоматиякви драдгалагIвхатI, зуыс йазъазадзаз длексикографхатI.
Read more

01.12.2014 АгIвырагIацIщтра уысква рырхъйара

Асквш 2014 агIаталымта Ставрополь апны урышв бызшвала йатакIта абаза локIква разкIкIра гIацIцIтI. АзкIкIра йалашваз алокIква рпхьадзара 50 йрайхIапI. АпсауышвхIаква, ажвлара-бзазара йгIаквчважвауа, ламба хъвыцщала йалу алокIква йырхъазымкIва азкIкIра йалашватI ХIваджьа йтурыхква, алитература локIква, ауагIахъа мифология йгьи нартыргIа рэпос йгIарылху агIвыраква. Асквш йгIвбахауа ацмызкI руацIа Къарча-Черкес республика гIвырагIацIщтырта апны адуней йгIаквылтI Батал Къасей йазкIкIра «Скыт апсыхIва» йгьи Шхай Катйа лазкIкIра «Абзазара амгIваква». Йапхъахауа акнига злалу алирика гIвыраква, асаби уысаква, апоэма хвыцква ракIвызтын йгIвбахауа йаланакIыз агIвыраква ржанрквала рыцIа йахъыхацIыхпI: араъа хабаргIвырагьи, роман шIчIварагьи, пьесагьи, гIахIвахрагьи, уысагьи, апщсатырквагьи, поэмагьи аныпI.

Read more

29.11.2014 Озеров Лев йхъмаштылра ахъвлапын

Ноябр а 27 атшын Согъвым «Атриум-Виктория» сасырта аконференц-зал апны ауысагIв, алитературадырыгIв Озеров Лев йхъмаштылра йазынарху ахъвлапын акIвшатI. Ахъмаштылра хъвлапын ауысагIв йхъыцIыз асквшышв йадахIвуата асквшква 1970-80 рагIан Горький йыхьыз нкъвызгауа а-Литература институт апны ауи йыршIыйара семинарква йрылаз апхьагIвчва йадыргалтI.

Read more

28.11.2014 А-Конституция Амш йадахIвуата

Апсны абзазагIвчва зымгIва рыхъазла а-Конституция Амш гвыргъьахъвмшыпI. Сквшы 20 рапхъала ноябр а 26 атшын Апсны Республика ЙхIаракIу а-Совет «Апсны Республика йхвиту, демократия ргIапсща, хабза щата зму акъральыгIва а-Конституция» лырхтI, йдрыбагъьатI. УахьчIвала Апсны Республика а-Конституция акъраль йахабза хъадапI. Ауи апны йрыбагъьапI акъраль йгIацIанакIуа адгьыл абгата, агIвымаква гIахьысныс йахвитымкIва, акъральыгIвчва рхвитнагIа хъадаква рымата разазаъаща мамыррала, ангIалрала йщаквгылазланыс.

Read more

27.11.2014 Апсуа унагIва ацIасква

Апсны унагIва апны ауагIахъа цIасква рынкъвгаща, ракIвыршаща багъьата йщаквгылан, ауи йаквыргIапста апшцIа шабгу уыснархарала йшан.

Read more

23.11.2014 «КIавкIаз» ансамбль аюбилей

Ноябр а 20 атшын Апсны къральыгIва филармония апны уагIахъа гIахIврала Апсны а-КъральыгIва ансамбль «КIавкIаз» анхара йагIарбагу аконцерт акIвшатI. Аконцерт ансамбль йахъыцIуа асквш 20 аюбилей йадахIвуата йадыргалтI. «КIавкIаз» ансамбль асквш 1994 агIан Апсны Абашта айсра агIан КIавкIаз ауагIахъаква йрыуата Апсны йазгылта зхъа щтIазцIаз ачкIвынчва йырчвахъабагата йгIаншатI. СССР ауагIа рартист, Апсны йгьи ГIвадахь Осетия руагIаква рартист, ауагIахъаква р-Айгвара орден анкъвгагIвы Тарба Кандид йакIвпI ансамбль гIанзыршазгьи ршIыйарала унашва ахъызцIауагьи. Ансамбль дырбалетмейстер хъадапI Апсны Республика ауагIа рартист, ГIвадахь Осетияла йгьи Къарча-Черкесла гIатгара зму артист Тарба Арвелод.

Read more

22.11.2014 Согъвым апны адзын гIарбарта акIвшитI

ЦIаста йшщаквгылыз апшта, сквшыкI апны гIван – агIапынли адзынли – Апсны асуратгIвгIвчва р-АдкIылара аквта гIарбарта зал апны гвацчпа ршIыйарала агIарбартаква акIвшитI. СынчIва адзын гIарбарта ноябр а 12 атшын йгIахъыртIытI. Апсны асуратгIвгIвчва р-АдкIылара аунашвачпагIв Дзидзария Адгур йшихIвазла, ари аэкспозиция 12 авторкI рынхараква рпхьадзара 50 йайхIата йгIарбапI, асуратгIвра жанрква йрыуата йгIалкIгIапI швыгала суратгIвра, графика, скульптура.

Read more