25.02.2015 Erkek İradesi

Eduard Çaçev’in çocukluğundan beri anavatanı savunanın örneği vardı. Babası, Kumal Hamidoviç, İkinci Dünya Savaşında savaşan, Kızıl Bayrak nişanı ve Şan nişanı, “Cesaret” madalyası sahibiydi. Cephe gazetesinde onu “Tek başına bile asker” tabiri ile tarif ettiler. 1945 yılında topçu Kumal Çaçev tek başına silahı ile kaldığında korkmadan faşistleri öldürmeyi ve pozisyonu korumayı başardı.

http://test.alashara.org/ru/wp-content/blogs.dir/4/files_mf/48.jpg

Читать дальше

24.02.2015 Abaza Dili ve Edebiyatı Ders Kitapları

Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde anadilinde yayınlanan ders kitaplarının durumu artık çok daha iyi.

Cumhuriyetin okullarında Cumhuriyette yaşayan ve bölgeyi oluşturan halkların aşağıdaki dilleri öğrenilmektedir: Abaza dili, Karaçay dili, Kabarda-Çerkes dili ve Nogay dili. İnceleme sonuçlarına göre SSCB’nin dağılmasından sonra reformlar sonrası döneminde anadil ders kitaplarının yayınlanması ile ilgili çalışmalar bölgenin yönetiminin gözünden kaçmıştır. Sonuç olarak eğitim kurumları, ders kitaplarının eksikliğini yaşamaya başladılar. Abaza dili ve edebiyatı ders kitaplarının eksikliği de söz konusu olmuştur.

http://test.alashara.org/ru/wp-content/blogs.dir/4/files_mf/34.jpg

Читать дальше

15.02.2015 Abaza Halkının Kaderinde İslam

Müslüman diasporanın modern yaşamı

Sovyet döneminde Kuzey Kafkasya Abazaları, ülkenin tüm halkı gibi din alanında zorluk çektiler fakat İslam, ulusal kimliğin işaretlerinden biri olarak kalmaya devam etti. Sovyet döneminden sonra İslam, halkın konsolidasyonunun faktörü olup Abaza toplumunda sosyal dengeyi destekledi.

Karaçay-Çerkesya’da Abaza geleneksel kültürünün incelenmesi amacıyla düzenlediğimiz sosyal araştırma anketlerinde Abazaların dine yaklaşımı ile ilgili sorulara önem verildi. Köyden ankete katılanların üçte biri İslam’a yaklaşımları ile ilgili detaylı cevapları verdi.

Apsua köyünde cami

Читать дальше

14.02.2015 Geleneklerin prizmasından yansıyan Abazaların tarihi

SSCB Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünün Leningrad Şubesinin Profesörü Anatoliy Nesteroviç Genko, Çeçen, İnguş, Abhaz, Abaza ve diğer Kafkasya dillerini inceleyen bilim adamıydı. Abaza dili üzerine yazılmış ve yayın için hazırlanmış ilk monografinin yazarıdır. 1934 yılında hazırlanmış “Abaza dili. Tapanta lehçesinin dilbilgisi özeti”kitabın monografisi, yazarla ilgili olmayan nedenlerden dolayı sadece 21 sene sonra 1955 yılında yayınlanmıştır. Yazar ise 1930’lu yılların sonunda sürgüne gönderildi ve 1942 yılında cezaevinde hayatını kaybetti. Anatoliy Nesteroviç, 1929 ve 1933 yılında iki iki kez Çerkessk Otonomi Bölgesinin Abaza köylerini araştırma amacıyla ziyaret etti. Köylere gidip bu amaçla özel hazırladığı Latin harfleri ile bilgileri topladı, düzenledi ve Rusça’ya çevirdi. Folklör niteliğinde olan bilgilerin arasında masallar, atasözleri, satirik şiirler, tarifi efsaneler ve gerçek hayattan hikayeler vardı. A.N.Genko’nun sürgününden ve vefatından sonra bilimadamının bütün çalışmaları Leningrad Devlet Arşivinde (şimdi St.Peterburg) yer aldı. Birkaç sene önce bu çalışmalar, folklör uzmanı, Abhazya Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkanı Zurab Cotoviç Capua tarafından bulundu.

Читать дальше

13.02.2015 Müzik Notaları

St.Peterburg’un “Kompozitor” yayınevinde Galina Gojeva’nın “Müzik Ruhumu Isıttı” adlı müzik notaları kitabı yayınlandı. Kitabın yazarı, kendisine ait şarkıların yanısıra kaydettiği Karaçay-Çerkesya halklarının ezgilerinin müzik notalarını da kitabına dahil etti.

Читать дальше

10.02.2015 Abaza alfabesinde kaç tane harf vardır?

2014 yılının sonunda Abaza Bölgesi Belediyesinin kültür ve eğitim bölümü, okul öğrencilerinin arasında Abazaların tarihi ve kültürü ile ilgili en iyi çalışma yarışmasının duyurusunu yaptı. Yarışmanın konularından bir tanesi, “Abaza alfabesinin yapılması” konusu oldu. Bu konuyu seçenler, “Abaza alfabesinde kaç tane harf var?” sorusunun cevabını aradılar. Bu soru ile ilgili çeşitli kaynaklar, 67, 68, 69, 74 başta olmak üzere farklı cevapları vermektedir.

Читать дальше

09.02.2015 Abaza Halkının Kaderinde İslam

Tarihi memleketin dışında

Tarihi dokümanlara göre 1860-1861 yılları arasında “Osmanlı Babıali yönetiminde beklenilen çıkar ve rahatlık bulamayınca” göçmenler memleketlerine dönmeye karar verdiler. 1861 yılında kara yolu ile Azerbaycan üzerinden 8-10 bin göçmen memleketine dönmeye çalıştı. Fakat memlekette artık evleri, malları kalmadı ve hatta toprakları bile başka sahiplere verildi. Kafkasya Komitesi, “Türkiye’den evsiz, yolculuklarda tüm paralarını harcayan Kafkasya’lıların dönüşü, bölge için tehlike arz eder, hırsızlıkların sayısını arttırır”, diyerek deniz yoluyla dönen tüm göçmenlerin Kafkasya limanlarına yönlendirmeden Don tarafına gönderilmesi, Don Ordusunun topraklarına ve hatta Rusya’nın daha uzak bölgelere yerleştirilmesi ile ilgili bir karar verdi. Kara yoluyla sınırı geçmek isteyenlerin, Bakü’ye daha sonra da deniz yoluyla Astrahan’a gönderilmesi teklif edildi (1).

Читать дальше

08.02.2015 Artiada: Kafkasya’nın en iyi geleneklerinin canlandırılması

Geçen Kültür Yılı, Karaçay-Çerkesya’nın kültür hayatında yer almış önemli bir etkinlikle hatırlanacaktır. 2014 Kasım ayında Çerkessk şehrinde “Dostluk Takımyıldızı” adında Birinci Uluslararası Festival-Yarışma düzenlendi. Yarışma, Kafkasya’nın Dünya Sanat Komitesi Temsilciliği ile Uluslararası Kafkasya Sanat Akademisi tarafından organize edildi.

Читать дальше

05.02.2015 Abaza Halkının Kaderinde İslam

Diasporanın oluşumu

19.yüzyılının ikinci yarısında din faktörü nedeniyle birçok Abaza Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına göç etmiştir. Bugün en büyük Abaza diasporası Türkiye topraklarında yaşamaktadır. Etnik grupların küçük yerleşim yerlerinde yaşamaları, Abazaların ana dilini ve geleneksel kültürünü bugüne kadar korumalarında önemli bir etken olmuştur. Abazaların yurtdışı diasporasının bütünleşme sürecinde İslam faktörünün olumlu bir etkisi olsa da bir dereceye kadar ayrılmış bir halk fenomeninin ortaya çıkmasının sebebi olmuştur.

Читать дальше

01.02.2015 Abhazya’nın Antik Hazineleri

Siyah Figürlü Amfora

Abhazya’da Eşera köyünün de olduğu gibi arkeoloji açısından birçok önemli yer vardır. Eşera köyünde eski taş çağı insanlarının aktarma yeri, dolmenler, büyük dikme taşlarla çevrilmiş abide, antik heykeller bulundu. 1977 yılında arkeolog G.Şamba, burada antik mezarı buldu. Bulduklarının arasında iki saplı ve kapaklı siyah figürlü amfora vardı. Amfora, Leningrad Devlet Hermitage müzesinde restore edildikten sonra Abhazya Devlet Müzesine sergilenmek üzere gönderildi.

Читать дальше